Oferta zajęć pozalekcyjnych

 

OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO
W RADOMSKU1. Fakultety przygotowujące do matury dla uczniów klas trzecich
2. Zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce
3. Zajęcia dodatkowe dla uzdolnionych matematycznie uczniów przygotowujące do konkursów gwarantujących zdobycie indeksów wyższych uczelni
4. Zajęcia e-learningowe z fizyki
5. Laboratorium chemiczne
6. Laboratorium podstaw robotyki i automatyki
7. Język hiszpański dla uczących się języka francuskiego
8. Zajęcia dodatkowe z filozofii dla chętnych uczniów
9. Szkolny Klub Sportowy
10. Szkolny Klub Przedsiębiorczości
11. Szkolny Klub Szkoły Promującej Zdrowie
12. Szkolny Klub PCK
13. Szkolny Klub Europejski
14. Klub Filmowy
15. Aktyw Biblioteczny dla zainteresowanych książką i pracą biblioteki
16. Szkolna gazetka w języku angielskim „The Reader”
17. Wycieczki integracyjne, edukacyjne, turystyczno – krajoznawcze oraz wymiany międzynarodowe„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

Logo BIP w kształcie flagi Polski z napisem        Klauzula informacyjna RODO