Oferta zajęć pozalekcyjnych

 

OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO
W RADOMSKU1. Fakultety przygotowujące do matury dla uczniów klas trzecich
2. Zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce
3. Zajęcia dodatkowe dla uzdolnionych matematycznie uczniów przygotowujące do konkursów gwarantujących zdobycie indeksów wyższych uczelni
4. Zajęcia e-learningowe z fizyki (Kurs przygotowujący uczniów do egzaminu maturalnego z fizyki)
5. Laboratorium chemiczne
6. Laboratorium podstaw robotyki i automatyki
7. Język hiszpański dla uczących się języka francuskiego
8. Zajęcia dodatkowe z filozofii dla chętnych uczniów
9. Szkolny Klub Sportowy
10. Szkolny Klub Przedsiębiorczości
11. Szkolny Klub Szkoły Promującej Zdrowie
12. Szkolny Klub PCK
13. Szkolny Klub Europejski
14. Klub Filmowy
15. Aktyw Biblioteczny dla zainteresowanych książką i pracą biblioteki
16. Szkolna gazetka w języku angielskim „The Reader”
17. Wycieczki integracyjne, edukacyjne, turystyczno – krajoznawcze oraz wymiany międzynarodowe