Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w X edycji Konkursu na pracę pisemną. TEMAT: Polski system finansowy wobec zawirowań na światowych rynkach finansowych NAGRODY: * za zajęcie pierwszego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3 700 zł brutto oraz publikacje książkowe, * za zajęcie drugiego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3 200 zł brutto oraz publikacje książkowe, * za zajęcie trzeciego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 2 700 zł brutto oraz publikacje książkowe, * trzy wyróżnienia po 1100 zł brutto oraz publikacje książkowe. Szczegóły :www.nbp.pl/PracaPisemna2011 - Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego zaprasza natomiast do udziału w Konkursie na prezentację multimedialną. TEMAT: "Własność czyli rzecz o wolności". szczegóły : www.ferk.pl Ponadto ruszyła już VII edycja Olimpiady Przedsiębiorczości . Hasło przewodnie w tym roku to "Społeczna odpowiedzialność biznesu". Szczegóły : www.olimpiada.edu.pl Zgłoszenia do w/w konkursów przyjmują nauczyciele przedsiębiorczości. ZAPRASZAMY!

06

Wrz
2011

LIDERKI Z II LO

13 czerwca 2011 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie zostały ogłoszone wyniki II edycji ogólnopolskiego konkursu skierowanego do uczennic klas I i II szkół ponadgimnazjalnych – „Jestem szefową”. Jest to wspólna inicjatywa Elżbiety Radziszewskiej - Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania i Katarzyny Hall - Minister Edukacji Narodowej. Głównym celem konkursu jest przełamywanie stereotypów wykluczających kobiety z wyższych szczebli władzy oraz promowanie pozytywnego wizerunku kobiet - przyszłych liderek.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012 odbędzie się 1 września na sali gimnastycznej: - klasy II i III - godz. 9.00 - klasy I - godz. 10.00

Świadectwa z wynikami egzaminu maturalnego będą wydawane absolwentom 30 czerwca od godziny 11:00.

Uczniowie, którzy będą potwierdzać wolę podjęcia nauki (po publikacji list wstępnych) w naszej szkole powinni przygotować w foliowych koszulkach zestaw następujących dokumentów: - oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, - oryginał zaświadczania o wynikach egzaminu gimnazjalnego, - 3 fotografie podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem ucznia. Dokumenty należy składać w odpowiednio oznaczonych salach w dniach: - 30.06.11 od godziny 13.00 do 15.00 - 01.07.09 od godziny 9.00 do 15.00 - 04.07.09 od godziny 9.00 do 15.00 - 05.07.09 od godziny 9.00 do 12.00 Dodatkowo podczas składania dokumentów należy zadeklarować wiodący język obcy.
28 kwietnia 2011 w Łodzi w siedzibie Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania swoją Galę Finałową miała XI Olimpiada Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości organizowana przez Konsulat Brytyjski w Łodzi oraz Instytut Nowych Technologii. Projekt skierowano do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z sześciu województw: łódzkiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Z pośród 10 tysięcy uczniów w Polsce wyłoniono, w dwóch etapach 80 finalistów. Wśród najlepszych znalazła się w tym roku Sylwia Rossa z klasy III b, która z rąk Konsula Honorowego Wielkiej Brytanii, pani Małgorzaty Brzezińskiej odebrała wyróżnienie, a od Marszałka Województwa nagrodę specjalną. Serdeczne gratulacje i powodzenia w dalszej karierze.
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO