Komisja wyborcza ogłasza wyniki wyborów przewodniczącego SU: - Aleksandra Poborska (IIE) - 187 głosów - Jakub Wojtasik (IID) - 142 głosy - Anna Zatoń (ID) - 75 głosów - Milena Majak (IIC) - 49 głosów Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego na rok 2012 została Aleksandra Poborska. Serdecznie gratulujemy.
Zawodnicy zakwalifikowani do eliminacji okręgowych decyzją Komitetu Okręgowego VII Olimpiady Przedsiębiorczości 1. Maria Toczyńska -III D 2. Daria Kowalik - III D 3. Maciej Efenberg- III B Etap Okręgowy odbędzie się 1 marca 2012 roku w Katowicach.

05

Sty
2012

Debata wyborcza

Dnia 15 grudnia na sali gimnastycznej w naszej szkole odbyła się debata, w której wzięli udział kandydaci na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego: Anna Zatoń (kl. Id), Jakub Wojtasik (kl. IId), Aleksandra Poborska (kl. IIe) i Milena Majak (kl. IIc). Uczniowie pretendujący do pełnienia tej funkcji musieli zmierzyć się z pytaniami dotyczącymi m.in. ich pomysłów na działalność samorządu w szkole. Wszyscy starannie przygotowali się do swoich przemówień: przedstawili cele jakie chcieliby osiągnąć po wygraniu wyborów oraz starali się przekonać słuchaczy do zagłosowania na swoją osobę. Publiczność gromkimi brawami nagradzała wypowiedzi swoich faworytów. W roli przewodniczących debaty wystąpili uczniowie klasy IIc: Marta Rajtarska, Łukasz Stanisz oraz Przemysław Wolski. Od chwili zakończenia debaty rozpoczęła się kampania wyborcza, która ma potrwać do 21 grudnia. Red. Głosu Licealisty
W dniu 19.12.2011r. w II LO odbył się powiatowy Konkurs Artystyczny i Recytatorski im. K.K.Baczyńskiego. W turnieju recytatorskim wzięło udział 33 uczestników, a w poezji śpiewanej - 13. Jury w składzie: p. Żaneta Łęczycka - wicedyrektor II LO, p. Aneta Niedźwiecka - rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Radomsku, p. Wioletta Ojrzyńska - dyrektor GOK w Gidlach, p. Dominika Szwed - Kipigroch - komendant hufca w Radomsku przyznało następujące nagrody i wyróżnienia: Turniej recytatorski: - I m. Kamil Suszczyk, ucz. II LO reprezentujący MDK - II m. Agata Nosal, ucz. II LO oraz Robert Ciszewski, ucz. II LO reprezentujący FIK - III m. Justyna Krawczyk, ucz. II LO reprezentująca FIK - wyróżnienia - Mateusz Jóźwik, ucz. Katolickiego Liceum - Mateusz Więcławek, ucz. II LO reprezentujący ZHP - Magdalena Wolska, ucz. II LO Turniej poezji śpiewanej: - I m.Piotr Zygma, ucz. ZSEE - II m. Magdalena Wieczorek, ucz. II LO reprezentująca ZHP - III m. Joanna Widawska, ucz. I LO reprezentująca FIK - wyróżnienie Aleksandra Wilk, ucz. I LO 7.12.2011 rozstrzygnięto część plastyczną konkursu. Jury w składzie: p. Joanna Sroczyńska, p. Anita Janczak, p. Iga Borowiecka - Grzywacz przyznało następujące nagrody i wyróżnienia: - 5 równorzędnych nagród osobom: Bartoszowi Buczyńskiemu z II LO Łukaszowi Bugajczykowi z ILO Mikołajowi Chrostowskiemu z ZSEE Monice Małachowskiej z I LO Marcie Wróblewskiej z II LO - 4 wyróżnienia: Ewelinie Skalik z ZSE Dorocie Hałaszczyk z ZSE Marcie Kowalczyk z I LO Karolinie Trzonkowskiej z I LO Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy, jednocześnie informujemy, że uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 20.01.2012 r. podczas akademii z okazji obchodów Dni Patrona Szkoły.
Przypominamy, że 14 grudnia 2011 roku upływa termin składania karty zgłoszeń na Konkurs Recytatorski i Artystyczny im. K. K. Baczyńskiego. Zgłoszenia do nabycia na zapleczu polonistów (260) lub na stronie internetowej szkoły. Nie zwlekaj! Zdążysz się jeszcze przygotować! Eliminacje konkursowe - 19 grudnia 2011 roku (poniedziałek) o godz. 9 na świetlicy szkolnej. Wszelkich informacji udzielają: p. Marzanna Lempart, p. Małgorzata Panicz, p. Mariola Rudecka. Zapraszamy.
Scenariusz Debaty wyborczej
1. Data i miejsce debaty: 15 grudnia 2011 r. na trzeciej i czwartej godz. lekcyjnej, sala gimnastyczna II LO. 2. Czas trwania debaty: 60 min. 3. Organizator debaty: Redakcja „Głosu Licealisty” przy merytorycznym doradztwie nauczycieli: Iwony Bałazińskiej-Mielczarek, Pawła Kapicy – Opiekuna SU, Joanny Wiśniewskiej. 4. Uczestnicy debaty: Zarejestrowani kandydaci na Przewodniczącego SU, uczniowie klas pierwszych i drugich II LO. 5. Prowadzący debatę: Przemek – wprowadzenie do debaty, zadawanie pytań, Łukasz – zamknięcie debaty, zadawanie pytań, Marta – zadawanie pytań, Marcin – mierzenie czasu. 6. Cel debaty: • Spotkanie z kandydatami na Przewodniczącego SU w celu bezpośredniego poznania kandydatów i ich programów wyborczych; • Rozwijanie integracji ucznia ze szkołą i środowiskiem uczniowskim. • Rozbudzenie świadomości społecznej i obywatelskiej. • Kształcenie umiejętności wypowiedzi na forum publicznym. • Budowa społeczeństwa obywatelskiego. Przebieg debaty  Powitanie zgromadzonych przez Prowadzącego.  Przedstawienie uczniów organizujących debatę.  Przedstawienie kandydatów na Przewodniczącego SU.  Przedstawienie uczniów prowadzących debatę.  Krótkie przypomnienie przez Prowadzącego zasad debaty i sposobu zabierania głosu przez kandydatów.  Właściwa debata prowadzona według zasad Regulaminu.  Zakończenie debaty przez Prowadzącego, przypomnienie obecnym o terminie kampanii wyborczej (15-21 grudnia 2011 r.) i zachęcenie do udziału w wyborach w dniu 9 stycznia 2012 r.
Regulamin debaty wyborczej
1. Debatą kierują Prowadzący według ustalonego scenariusza. 2. W sytuacjach awaryjnych dla zapewnienia sprawnego przebiegu debaty, Prowadzący mogą zamienić się rolami lub przejąć zadania nieobecnego Prowadzącego po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. 3. Kandydaci zabierają głos w kolejności: debatę rozpoczyna Kandydat pierwszy od lewej, przy następnym pytaniu pierwszy zabiera głos Kandydat drugi od lewej, przy trzecim pytaniu rozpoczyna Kandydat trzeci od lewej itd. Po zakończeniu pierwszej tury pytań, następna przebiega według wcześniej wymienionej zasady. 4. Tylko wyznaczony Prowadzący udziela głosu Kandydatom, zadaje pytania i ma prawo przerwać wypowiedź po przekroczeniu limitu czasu. 5. Każdy Kandydat ma dwie minuty czasu na swoją wypowiedź. 6. Problematykę pytań na debatę ustalono po analizie pytań wyborców, które wpłynęły do Organizatora. Są one zgodne z wykazem zagadnień, który Kandydaci otrzymali od Organizatora na trzy dni przed debatą. 7. Po wyczerpaniu puli pytań, wyznaczony Prowadzący udziela głosu każdemu Kandydatowi na podsumowanie lub uzupełnienie wystąpienia w debacie. 8. Czas wolnej wypowiedzi dla każdego Kandydata wynosi dwie minuty. Głosu Kandydatom udziela Prowadzący. Rozpoczyna kolejny Kandydat zgodnie z zasadą z pkt. 3 Regulaminu. 9. Debata trwa do wyczerpania zestawu pytań lub do końca czasu wyznaczonego w scenariuszu. 10. Sprawy sporne rozstrzyga Organizator debaty. oprac. Iwona Bałazińska- Mielczarek
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO