Dnia 1 grudnia 2011 odbył się etap szkolny VII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości. Udział wzięło 25 uczniów z klas II i III. Oto najlepsi: : I miejsce- Maria Toczyńska - III D II miejsce - Daria Kowalik - III D III miejsce - Maciej Efenberg - III B GRATULACJE !!!
II POWIATOWY KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ PT. "BERLIN IST EINE REISE WERT" Zasady udziału w konkursie: 1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej powiatu radomszczańskiego. 2. Konkurs odbędzie się w 2 etapach: 1- szkolny, 2- powiatowy. 3. Do pierwszego etapu może przystąpić nieograniczona ilość uczniów, którzy opracują prezentację multimedialną na temat "Berlin eine Reise wert" wg niżej podanych kryteriów. 4. Spośród uczestników tego etapu każda szkoła prześle 3 najlepsze prace, które będą reprezentować ją na etapie powiatowym. 5. Zadaniem zwycięzców (I, II, III miejsce) będzie przedstawienie prezentacji multimedialnej z krótkim komentarzem w języku niemieckim. 6. Prezentacje multimedialne powinny spełniać następujące kryteria: - powinny być wykonane za pomocą programu PowerPoint - zawierać od 20 do mak. 30 slajdów - zawierać zdjęcia wykonane własnoręcznie lub opatrzone przypisami - slajdy mogą mieć oprawę muzyczną i ogólne hasła - czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut 7. Prezentację multimedialną należy dostarczyć lub przesłać na płycie CD wraz z formularzem zgłoszeniowym do sekretariatu II LO w Radomsku ul. Bugaj 3, 97-500 Radomsko. 8. Nadesłane prace należy podpisać w następujący sposób: - nazwa konkursu - tytuł pracy - nazwa szkoły - imię i nazwisko nauczyciela 9. Termin nadsyłania zgłoszeń: do 22.12.2011 r. Cele konkursu: 1. Poszerzenie wiedzy uczniów na temat stolicy Niemiec: Berlina. 2. Wzbogacenie zainteresowań uczniów językiem niemieckim. 3. Wdrożenie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy i korzystania z różnych źródeł informacji (telewizji, Internetu, czasopism, publikacji). 4. Krzewienie kultury języka Niemiec oraz motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy o języku poprzez udział w konkursie. 5. Rozwijanie u uczniów umiejętności graficznego opracowania pozyskanych materiałów w postaci prezentacji multimedialnych.
Koleżanki i koledzy! W czwartek 15 grudnia 2011r. odbędzie się debata wyborcza, podczas której poznacie kandydatów na Przewodniczącego SU. Kandydaci zaprezentują swoje programy wyborcze, odpowiadając na pytania naszych redakcyjnych kolegów. Zestaw pytań przygotowaliśmy przy Waszym udziale, tak aby dotyczyły problemów, na które zwróciliście uwagę. Samorząd uczniowski to wbrew pozorom nasza realna siła, dzięki której możemy zmienić funkcjonowanie Naszej szkoły. Każdy z nas powinien przyjść na debatę, poznać kandydatów i podjąć właściwą decyzję. To Wasze głosy zdecydują jak będzie wyglądać nasza szkoła w kolejnej kadencji SU. Weźmy więc udział w debacie i oddajmy przemyślany głos w dniu wyborów. Twoja obojętność w takiej chwili szkodzi nam wszystkim. Musimy się postarać, by działalność naszego Samorządu nauczyła nas odpowiedzialności. Red. Głosu Licealisty

Dnia 2 grudnia w Zespole Szkół drzewnych i Ochrony Środowiska odbył się kolejny etap XX Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. uczestniczyło w nim również sześcioro uczniów naszej szkoły, którzy osiągnęli najwyższy wynik w etapie szkolnym. Do ścisłego finału zakwalifikowała się Ania Zatoń z klasy ID, która po kilku dogrywkach wywalczyła zaszczytne drugie miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Serdecznie gratulujemy Ani i życzymy dalszych sukcesów w promowaniu zdrowia oraz działalności w SKPCK i SIM PCK.
Komisja wyborcza ogłasza harmonogram wyborów Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego 2012: - 09.12.11 - ostateczny termin przyjmowania podań kandydatów (do pobrania jako załącznik regulaminu SU), - 15.12.11 - debata wyborcza, spotkanie z opiekunem SU, - 15-21.12.11 - kampania wyborcza, - 09.01.12 - przeprowadzenie wyborów. Kandydaci proszeni są o zgłaszanie się do opiekuna SU w celu wstępnej weryfikacji podań (sala 267).

25

Lis
2011

Eurolekcje 2011

22 listopada 2011 roku w naszej szkole miały miejsce "Eurolekcje". Gościliśmy wolontariuszki z Gruzji i Austrii, które w klasach II A oraz II E przeprowadziły zajęcia na temat unijnych projektów adresowanych do młodzieży ("Eurowolontariat", "Eurostudia", "Europraca"). Każda z nich, za pomocą prezentacji multimedialnych oraz zabaw i quizów, przybliżyła nam życie codzienne i kulturę swojego kraju. Mieliśmy także okazję skosztować tradycyjny gruziński placek z serem.
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO