Uczniowie naszego liceum odnieśli duże sukcesy w IX Powiatowym Festiwalu Poezji Niemieckiej zorganizowanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Radomsku. W kategorii na najlepsze wykonanie piosenki niemieckiej Zofia Tomzik z kl. III E zajęła I miejsce.(przygotowanie - S. Lawenda). W rywalizacji na najpiękniejszą recytację wybranego utworu w oryginale II miejsce zajął Robert Cieszewski z kl. I B (przygotowanie - S. Lawenda), a na III miejscu uplasowała się Małgorzata Kaczmarczyk z kl. III B (przygotowanie - A. Skura-Garbaciak). Dwie uczennice otrzymały wyróżnienia - Martyna Buczyńska z kl. III A w kategorii na najpiękniejszą interpretację poetycką - poetyckie tłumaczenie na język polski ( przygotowanie - A. Skura-Garbaciak) oraz Karolina Skalska z kl. III E w kategorii - najpiękniejsza recytacja w oryginale (przygotowanie - S. Lawenda). Uczennicom i uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w konkursach oraz pięknych przygód z językiem niemieckim. Deutsch macht wirklich Spass!
Grupa uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Radomsku odpowiedziała pozytywnie na prośbę dyrekcji Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego nr 5 w Radomsku o pomoc w tłumaczeniu wydawanej w ZSG nr 5 gazetki „Kino”. W ubiegłym roku szkolnym uczniowie ZSG nr 5, pod kierunkiem p. Haliny Kucharskiej, wydali specjalny numer gazetki poświęconej Holocaustowi oraz historii radomszczańskich Żydów. Był to jeden z elementów projektu edukacyjnego p.n. „Jak uczyć się o Holocauście? ‘Nie ma wiernej historii miasta bez historii radomszczańskich Żydów’. Obecnie projekt ma swój ciąg dalszy, gdyż 23.02.2012r. ZSG nr 5 gościło u siebie przedstawicieli z miasta Kiryat Bialik z Izraela. Uczniowie II LO w Radomsku zachęceni przez swoich kolegów – absolwentów ZSG nr 5 w Radomsku – przetłumaczyli artykuły z gazetki „Kino” na j. angielski, rozpoczynając współpracę z ZSG nr 5 oraz włączając się, tym samym, w ww. projekt. Tłumaczami tekstów byli: Marcin Broszkiewicz – kl. I b, Agata Zienkiewicz – kl. I b, Agnieszka Galewicz - kl. I b, Anna Skrzypczyńska – kl. I d, Katarzyna Żak – kl. I d, Jakub Kaczmarek – kl. I d, Monika Binkowska – kl. I d, Piotr Klimczak – kl. III d oraz Maciej Szymański – kl. III d. Korekty tekstów dokonała p. Natalia Król – nauczyciel j. angielskiego w II LO. Dzięki tej współpracy uczniowie II LO mogli dowiedzieć się wielu interesujących faktów z życia radomszczańskich Żydów. Służyli również pomocą młodszym kolegom w zgłębianiu tajników tłumaczenia na j. angielski. II LO im. K. K. Baczyńskiego w Radomsku dało się poznać, jako otwarta i chętna do współpracy szkoła.
W dniu 28 lutego (wtorek), o godzinie 9, odbędzie się etap szkolny konkursu chemicznego "Nie zobojętniaj się na chemię". Uczniowie z czterech powiatów przystąpią do rozwiązania 30 zadań testowych w czasie 60 minut. Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia. Pytania konkursowe do pobrania przez nauczycieli - opiekunów znajdują się w zakładce "Konkursy".
Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej (Radomsko-Oldenburg). Rekrutacja rozpoczęta! Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w wymianie w roku szk. 2012/2013 (wrzesień-październik). Chętni proszeni są o zgłaszanie się do prof. Agnieszki Skury-Garbaciak lub prof. Sławomira Lawendy. Jeśli chcesz pogłębić znajomość języka niemieckiego, podszkolić swój angielski, poznać życie codzienne, kulturę, historię a nawet kuchnię naszych niemieckich sąsiadów, masz niepowtarzalną okazję!!! Weź udział w wymianie! Es lohnt sich!!!
Zapraszamy do wzięcia udziały w XII edycji Konkursu Literackiego "Błękit". REGULAMIN KONKURSU Konkurs literacki. 1. Organizatorem Konkursu jest II LO im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku we współpracy z Fundacją Inicjatyw Kulturalnych. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Starostwo Powiatowe w Radomsku. 2. Celem Konkursu jest stworzenie młodym ludziom możliwości twórczego wyrażania swoich przemyśleń i spostrzeżeń. 3. Temat pracy jest dowolny. Mottem tegorocznego konkursu są słowa Tadeusza Różewicza: "Chciałbym tak mówić, aby moje słowa przez łzy dotarły do blasku uśmiechów" 4. Kategorie gatunkowe: - opowiadanie - esej - wybrana forma publicystyczna (np. reportaż, felieton) Warunki uczestnictwa: 1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu radomszczańskiego. 2. Prace (oryginał, trzy kopie oraz płytę CD w wersji elektronicznej zapisaną w dokumencie Microsoft Word) należy wysłać lub składać na adres: II LO im. K.K. Baczyńskiego ul. Bugaj 3 97-500 Radomsko "Błękit 2012" Składane prace: 1. Prace muszą być oryginalne; nie powinny być dotychczas publikowane lub nagradzane. 2. Prace powinny być drukowane. Prosimy o zapisanie pracy w wersji elektronicznej (płyta CD w Microsoft Word). 3. Objętość pracy nie powinna przekraczać 15 stron maszynopisu A4 (opowiadanie), 4 stron A4 (esej i reportaż), 2 strony A4 (felieton). 4. Pierwsza strona powinna zawierać tytuł tekstu, kategorię oraz godło (pseudonim). 5. Do każdej pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę, opatrzoną indywidualnym godłem, zawierającą informacje o autorze i jego pracy: - imię i nazwisko, adres, szkoła i numer telefonu - tytuł tekstu i kategoria. Godło musi być wyrażone wyłącznie słownie (dopuszczalne są także cyfry). 6. Autor może zgłosić najwyżej dwie prace w konkursie. 7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. Ocena prac: 1. Podstawowym kryterium oceny jest oryginalność prac, szczególne walory języka i stylu, konsekwentne stosowanie przyjętej kategorii gatunkowej. 2. Komisja przyznaje cenne nagrody rzeczowe i książkowe. 3. Autor najlepszej pracy otrzymuje NAGRODĘ GŁÓWNĄ. Nagradzane są również najlepsze prace w poszczególnych kategoriach. Przewidziane są także wyróżnienia. 4. Komisja zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. Informacje organizacyjne: 1. Patronat medialny nad konkursem sprawuje Gazeta Radomszczańska. 2. Prace są archiwizowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku. 3. Termin przyjmowania prac mija dn. 1.03.2012 r. W przypadku przesyłki o przyjęciu pracy decyduje data stempla pocztowego. 4. Oficjalne zakończenie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się w II LO dn. 29.03.2012 r. (organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu). 5. Informacji o XII edycji konkursu udziela sekretariat II LO - tel. (044) 683 26 53, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz nauczycielki języka polskiego p. Marzanna Lempart i p. Mariola Rudecka
10 stycznia opublikowano wyniki XIV Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych przygotowanego przez miesięcznik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita”. II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomsku uplasowało się na 20. miejscu w województwie łódzkim w kategorii: Licea Ogólnokształcące. W skali kraju szkoła notowana jest na 234 pozycji. Tym samym „Baczyński” jako jedyne radomszczańskie liceum, znajduje się w gronie 500 najlepszych w Polsce. Warto podkreślić, że w stosunku do poprzedniego roku, jako jedyna szkoła z naszego powiatu poprawiliśmy wynik w rankingu. Kapituła Rankingu rozszerzyła kryteria oceny szkół. Oprócz sukcesów w olimpiadach przedmiotowych o pozycji szkół decydowały wyniki matur oraz opinia nauczycieli akademickich. Ranking pokazuje obecnie całe spektrum pracy szkoły. Powyższe informacje to nie tylko statystyka, kryje się za nimi niekwestionowany sukces uczniów i ich nauczycieli gwarantujący zdobycie indeksów na renomowane uczelnie w kraju i za granicą.
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO