W dniach 10-17 lutego br. uczeń klasy 1D Michał Kucharski brał udział w Zimowych Warsztatach Naukowych zorganizowanych w Szczecinie przez Klub Astronomiczny "Almukantarat". Uczestnikami zimowiska były najczęściej osoby, które brały wcześniej udział w obozie letnim, aranżowanym przez ten klub, a adresowanym głównie dla finalistów i laureatów gimnazjalnych konkursów kuratoryjnych z przedmiotów ścisłych.

 

Najważniejszym elementem warsztatów była sesja referatowa.

Nasi maturzyści — Joanna Kempa, Dominik Iskrzyński, Szymon Rudawski i Szymon Więcławski — sprawdzają dziś swoje umiejętności podczas finału V Turnieju Chemicznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie

7 marca 2019 uczennice Julia Barańska z 1E oraz Emilia Nowak z 1D reprezentowały II LO w etapie okręgowym Olimpiady Przedsiębiorczości. Gratulacje!!!

W tegorocznych Targach edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych wzięło udział ponad 30 uczelni, szkół policealnych i instytucji z Warszawy, Kielc, Krakowa, Łodzi, Płocka, Częstochowy, Wrocławia, Piotrkowa Trybunalskiego i Radomska.

Dzień Targów, 7 marca 2019 roku, rozpoczęliśmy w „Baczyńskim” warsztatami dla młodzieży. Zajęcia tematyczne przygotowali pracownicy: Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej IFE, Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, Państwowej Inspekcji Pracy w Łodzi, Społecznej Akademii Nauk, Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku, Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku, Studium Techniki Dentystycznej w Płocku, Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego, Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Akademii Haeringa z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Różnorodna oferta edukacyjna naszych gości przyciągnęła uwagę licznych grup młodzieży ze szkół naszego powiatu. Dotyczyło to również instytucji proponujących pracę zaraz po ukończeniu nauki.

O dużym zapotrzebowaniu na indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi świadczyły kolejki do stoiska Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Imprezę Targową przygotowali nauczyciele: Joanna Kurpienik, Iwona Bałazińska-Mielczarek i Małgorzata Wojtecka. W przedsięwzięcie zaangażowali się również: Anna Smendowska i Paweł Kapica. Kawiarenkę dla naszych gości zorganizowali uczniowie klasy I f, którzy byli także przewodnikami po szkole dla wystawców i zwiedzających Targi. Dokumentację fotograficzną przygotowały uczennice klasy III c, Adrianna Dobrowolska  i Magda Dzierżanowska.

Opracowała. Iwona Bałazińska-Mielczarek

21 listopada 2018 w naszej szkole odbył się Alfik Matematyczny - konkurs skierowany do młodzieży, rozwijający ich pasję oraz zainteresowanie Królową Nauk. Jest wykorzystywany jako instrument motywujący uczniów do rozwijania samodzielności, twórczego myślenia, samodyscypliny oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. Konkurs pozwala diagnozować potencjał i zaangażowanie uczniów jak również odkrywać ich uzdolnienia i talenty matematyczne.
Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku otrzymuje:
ERWIN BOROWIEC I D
EMILIA NOWAK I D
MICHAŁ KUCHARSKI I D
RADOSŁAW KANAFA I D
ZUZANNA TROJANOWSKA I D
MAGDALENA GOŁDON II E
MATEUSZ OLEJNIK II D
WIKTORIA KĘSY III D
JĘDRZEJ GARBACIAK III B
MACIEJ KROGULEC III D
JAKUB MOTYKA III D
DANIEL ZATOŃ III D

Dyplom za uzyskanie dobrego wyniku otrzymuje:
MATEUSZ CHUDEK II D
DOMINIK ISKRZYŃSKI III F
SZYMON RUDAWSKI III F
Gratulujemy!

09

Mar
2019

Wykład

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO