28 kwietnia 2011 w Łodzi w siedzibie Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania swoją Galę Finałową miała XI Olimpiada Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości organizowana przez Konsulat Brytyjski w Łodzi oraz Instytut Nowych Technologii. Projekt skierowano do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z sześciu województw: łódzkiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Z pośród 10 tysięcy uczniów w Polsce wyłoniono, w dwóch etapach 80 finalistów. Wśród najlepszych znalazła się w tym roku Sylwia Rossa z klasy III b, która z rąk Konsula Honorowego Wielkiej Brytanii, pani Małgorzaty Brzezińskiej odebrała wyróżnienie, a od Marszałka Województwa nagrodę specjalną. Serdeczne gratulacje i powodzenia w dalszej karierze.
Druga wymiana polsko-francuska przeszła już do historii. Tak oto zakończyła się nasza wspaniała przygoda, która na długo pozostanie w naszej pamięci. Był to czas wspaniałej zabawy, zwiedzania nowych miejsc na świecie i zacieśniania międzynarodowych przyjaźni.[…] Tymi słowami kończy swoje wspomnienia Krzysztof Bober — jeden z uczestników wymiany. Zachęcamy do lektury wspomnień Kolegi (link).
Najlepszą klasą okazała się w tym roku szkolnym klasa III D, osiągając średnią na poziomie 4,65. Najlepsi uczniowie to Justyna Ferenc oraz Krystian Banet - średnia ocen 5,67. Pozostali prymusi: Klasa III A – średnia klasy 4,33 Kaleta Anna – 5,13; Majewska Malwina – 5,13 Tazbir Jędrzej – 4,94; Rzeszowska Kamila - 4,81 Bujacz Aleksandra – 4,81; Czołnowska Aleksandra – 4,80 Niewiadomski Konrad – 4,75 Klasa III B – średnia klasy 4,50 Kacper Reszka 5,25; Sylwia Rossa 5,19 Karolina Klamka 5,07; Marzena Bartnik 5,06 Paulina Smużyńska 4,93; Sylwia Grzesik 4,88 Paulina Michoń 4,88; Magdalena Suliga 4,8; Paulina Szmigielska 4,80; Sara Famulska 4,75 Anna Kośna 4,75 Klasa III C – średnia klasy 3,84 Katarzyna Wojciechowska – 4,94; Ewelina Krawczyk – 4,88 Katarzyna Kwasek – 4,88; Emilia Traczyk – 4,82 Klasa III D – średnia klasy 4,65 Krystian Banet - 5,67; Maciej Kubacki - 5,25 Ilona Smolarek – 5,25; Barbara Zdzierak - 5,25 Rafał Stawowski- 5,19; Joanna Wojtal - 5,19 Mateusz Nowak - 5,07; Bartłomiej Małek - 5,06 Aleksandra Grodzicka - 5,00; Katarzyna Kowalska - 4,81 Ewelina Lara - 4,81; Katarzyna Toczyńska - 4,80 Jan Toczyński - 4,80; Joanna Kubasiak - 4,75 Michał Majstrowicz - 4,75 Klasa III E – średnia klasy 4,35 Ferenc Justyna - 5,67; Buczyńska Anna - 5,19 Kuśmierek Agnieszka - 5,07; Podsadna Joanna - 5,07 Krupska Katarzyna - 5,06; Sowińska Sylwia - 5,0 Dębska Katarzyna - 5,0; Machura Aleksandra - 4,94 Kałużyńska Renata - 4,88; Klimczak Magdalena - 4,87 Kopcik Aneta - 4,81; Siemiński Łukasz - 4,81 Sztuk Adrianna - 4,81; Kubacka Dominika - 4,75 Pawelec Diana - 4,75; Dorota Waleryn - 4,75 Klasa III F – średnia klasy – 4,02 Michalina Kowalska-5,05 Katarzyna Skóra-4,76 Opracowała Sylwia Wawrzyniak
Krystian Banet, uczeń klasy IIID (matematyczno r11; fizycznej) II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku, tegoroczny stypendysta Marszałka Województwa Łódzkiego w ramach stypendium dla młodzieży szczególnie uzdolnionej, został laureatem III st. z matematyki w 'Ogólnopolskiej Olimpiadzie o Diamentowy Indeks' krakowskiej Akademii Górniczo r11; Hutniczej. Oficjalne rozdanie indeksów odbędzie się w czerwcu. Trzystopniowa Ogólnopolska Olimpiada rO Diamentowy Indeks AGHr1; realizowana jest w zakresie czterech przedmiotów: matematyki, fizyki, chemii i geografii z elementami geologii. Laureaci tej Olimpiady są przyjmowani na studia w AGH z pominięciem procedury rekrutacyjnej. Krystian pomyślnie przeszedł III etapy Olimpiady: szkolny, okręgowy i centralny, z czego dwa ostatnie odbyły się w Krakowie i został jedynym jej laureatem z naszego powiatu. Do tegorocznej edycji Olimpiady z matematyki stanęło prawie 1500 uczniów z całej Polski, a jej laureaci dzięki Diamentowemu Indeksowi są przyjęci na praktycznie dowolny kierunek. Taka wiadomość cieszy zwłaszcza dwa tygodnie przed maturą i zwłaszcza dlatego, że bez żadnego stresu mam zapewnione miejsce na prestiżowej uczelni i w dodatku w Krakowie r11; czyli tam gdzie chciałbym studiować najbardziej. Poza tym brałem pod uwagę AGH w swoich wcześniejszych planach co do studiów, więc radość jest podwójna. r11; dodaje Krystian. Z sukcesu swojego ucznia bardzo cieszy się także pani Cecylia Janocha, nauczycielka matematyki z rBaczyńskiegor1;, która przygotowała Krystiana do Olimpiady. Gratulujemy Krystianowi sukcesu i życzymy dalszych osiągnięć i powodzenia na maturze!
W dniach 21-25 marca br. reprezentantki Liceum Baczyńskiego: pani Sylwia Wawrzyniak oraz Lena Grzesiak – ubiegłoroczna absolwentka, obecnie studentka UŁ wzięły udział w wyjeździe studyjnym do Brukseli. Wizyta została zorganizowana pod Honorowym Patronatem dr Jacka Saryusz-Wolskiego, posła do Parlamentu Europejskiego i stanowiła nagrodę specjalną w X edycji Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości. W czasie pobytu uczestnicy mieli okazję poznać funkcjonowanie wszystkich instytucji Unii Europejskiej biorących czynny udział w procesie podejmowania decyzji, w szczególności Parlamentu Europejskiego. Ponadto odbyli szereg debat edukacyjnych, wysłuchali wykładów m.in. Pana Jana Olbrychta oraz Pana Jacka Saryusz-Wolskiego, obserwowali posiedzenie Mini-sesji. W czasie wolnym pod kierunkiem pani przewodnik zwiedzili Brukselę. Zdjęcia w galerii Sylwia Wawrzyniak
Dnia 14 kwietnia 2011 roku w II Liceum Ogólnokształcącym odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie II edycji konkursu chemicznego "Nie zobojętniaj się na chemię" pod patronatem Starosty Powiatu Radomszczańskiego ; pana Roberta Zakrzewskiego . W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego, pan Robert Zakrzewski oraz pan Tomasz Kornacki, a także przedstawiciel ESBANKU- pan Marek Rząsowski. Konkurs został zorganizowany po raz drugi i swoim zasięgiem objął trzy powiaty: radomszczański, piotrkowski i bełchatowski. Jego pomysłodawczyniami są nauczycielki chemii II LO Sylwia Wawrzyniak i Małgorzata Wojtecka. Ogółem do konkursu przystąpiło 146 uczniów z następujących szkół: II LO w Radomsku , I LO w Bełchatowie , LO w Piotrkowie Tryb , ZS CKR w Dobryszycach, ZSE w Radomsku, ZSP Nr 3 w Bełchatowie, ZSP w Przedborzu, ZSDiOŚ w Radomsku oraz ZSP Nr 1 w Radomsku. Do etapu powiatowego awansowało 43 uczniów. Oto wyniki : Uczniowie realizujący chemię w zakresie rozszerzonym I miejsce Mariusz Łaziński - I LO Bełchatów II miejsce Marta Spocińska - I LO Bełchatów III miejsce Maja Malinowska - I LO Bełchatów Wyróżnienie Sylwia Rossa - II LO Radomsko, Uczniowie realizujący chemię w zakresie podstawowym I miejsce Barbara Zdzierak - II LO Radomsko II miejsce Rafał Stawowski -II LO Radomsko III miejsce Kinga Mularczyk- I LO Bełchatów Wyróżnienie Jakub Sobociński, II LO Radomsko Dokładne punktacja - w zakładce konkursy. Nagrody dla zwycięzców ufundowało Starostwo Powiatowe w Radomsku, Ball Packaging Europe Sp. z o.o. w Radomsku oraz ESBANK Bank Spółdzielczy. Organizatorzy dziękują młodzieży i nauczycielom za zaangażowanie, zapraszają do wzięcia udziału w następnej edycji konkursu, a wszystkim maturzystom życzą powodzenia na egzaminie maturalnym .
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO