04

Lip
2012

MATURA 2012

Wyniki tegorocznej matury ogłoszone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną jednoznacznie świadczą, że nasza szkoła uzyskała z większości przedmiotów zdecydowanie lepsze wyniki od średniej w okręgu łódzkim i średniej krajowej (patrz wykresy poniżej – przedstawiają one wyniki z przedmiotów obowiązkowych i z przedmiotów najczęściej wybieranych jako dodatkowe)
Również na tle innych szkół ponadgimnazjalnych w samym powiecie radomszczańskim II Liceum Ogólnokształcące wypadło najlepiej: Gratulujemy Naszym Absolwentom!!!
(opracowano na podstawie danych CKE oraz OKE Łódź)
Alicja Piekarska, uczennica klasy IIc została laureatką zawodów okręgowych w Łodzi XLII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, a następnie zdobyła tytuł finalisty podczas eliminacji ogólnopolskich OLiJP. Sukces na olimpiadzie gwarantuje jej zwolnienie z egzaminów maturalnych z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym z najwyższą notą - 100% oraz ocenę celującą na świadectwie w klasie II i III. Opiekunem Alicji podczas olimpijskich zmagań była p. Marzanna Lempart. Gratulujemy!
Od roku szkolnego 2010/2011 realizowany jest w naszej szkole projekt „Wybieram eFizykę – program blended learning podnoszący kluczowe kompetencje uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie fizyki”. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Partnerem projektu jest wydawnictwo ZamKor. Program jest adresowany do uczniów, którzy chcą zdawać maturę z fizyki. Dzięki projektowi uczniowie zyskują dodatkowe godziny zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w atrakcyjnej formie z wykorzystaniem nowych technologii informatycznych (kurs e-learningowy). Z satysfakcją informujemy, że troje uczniów naszej szkoły: Magdalena Szwaja, Marcin Zdzierak, Piotr Maks, zostało nagrodzonych za swoją aktywność w projekcie tygodniowym wyjazdem wakacyjnym do Europejskiego Ośrodka Badań Jądrowych CERN w Genewie. Gratulujemy Magdzie, Marcinowi i Piotrowi!!!
Uczeń kasy Ic - Michał Pietruszka został laureatem VIII Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego. Wraz z dziewięcioma innymi zwycięzcami pojedzie na wycieczkę do Rzymu. Konkurs propagujący życie i nauczanie Jana Pawła II jest organizowany przez fundację Instytut Tertio Millennio i kierowany do ludzi młodych - urodzonych po 1991 roku. Składał się z czterech etapów: quizu, testu, eseju i obrony. Cieszył się dużą popularnością, gdyż wzięło w nim udział 5500 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Opiekunem Michała był katecheta ks. Rafał Kipigroch. Michał jest stypendystą Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” i Fundacji Inicjatyw Kulturalnych.

31

Maj
2012

EURO LO SECUNDO

Dzień Europy świętowaliśmy 26 kwietnia, czyli w przeddzień zakończenia szkoły przez klasy trzecie. W tym roku naszą inspiracją było EURO UEFA 2012. Funkcję Prezydenta Organizatorów EURO LO SECUNDO objął Dyrektor Sławomir Kowalczyk, który oficjalnie otworzył naszą uroczystość oraz wręczył zwycięzcom naszych rozgrywek medale, Puchar i dyplomy.

31

Maj
2012

CZAS NA ZDROWIE

Nie od dziś wiadomo że o zdrowie dbać należy. Niestety wielu ludzi o tym nie pamięta lub nie chce pamiętać. Szlachetnego zadania uświadomienia uczniów naszej szkoły, że zdrowe ciało i duch są niezbędne do zdobywania wiedzy i rozwijania swojej osobowości, podjęła się 10-osobowa grupa uczniów z klasy Ib biorąc udział w ogólnopolskim konkursie "Czas na zdrowie", którego głównym organizatorem jest Bank Ochrony Środowiska. Oczywiście swoich kolegów wspierała jak mogła pozostała część klasy. Głównym założeniem konkursu jest propagowanie zdrowego trybu życia. Konkurs przebiega w dwóch etapach - pierwszy niedawno miał miejsce. Pierwszoklasiści odwiedzali klasy podczas szkolnych zajęć i za pomocą prezentacji pt: "Czas na zdrowie" w prosty, przyswajalny sposób tłumaczyli zasady zdrowego żywienia, duże znacznie prowadzenia odpowiedniego trybu życia oraz przedstawiali propozycje odpowiedniego spędzania wolnego czasu. Etap ten zakończył się pełnym sukcesem, NASZ ZESPÓŁ ZAJĄŁ II MIEJSCE. Kolejna i ostatnia część konkursu odbędzie się już 30 maja. Wtedy to odbędzie się Festyn Zdrowia będący finałem całej akcji. ZAPRASZAMY!!!
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO