Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012 odbędzie się 1 września na sali gimnastycznej: - klasy II i III - godz. 9.00 - klasy I - godz. 10.00

Świadectwa z wynikami egzaminu maturalnego będą wydawane absolwentom 30 czerwca od godziny 11:00.

Uczniowie, którzy będą potwierdzać wolę podjęcia nauki (po publikacji list wstępnych) w naszej szkole powinni przygotować w foliowych koszulkach zestaw następujących dokumentów: - oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, - oryginał zaświadczania o wynikach egzaminu gimnazjalnego, - 3 fotografie podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem ucznia. Dokumenty należy składać w odpowiednio oznaczonych salach w dniach: - 30.06.11 od godziny 13.00 do 15.00 - 01.07.09 od godziny 9.00 do 15.00 - 04.07.09 od godziny 9.00 do 15.00 - 05.07.09 od godziny 9.00 do 12.00 Dodatkowo podczas składania dokumentów należy zadeklarować wiodący język obcy.
28 kwietnia 2011 w Łodzi w siedzibie Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania swoją Galę Finałową miała XI Olimpiada Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości organizowana przez Konsulat Brytyjski w Łodzi oraz Instytut Nowych Technologii. Projekt skierowano do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z sześciu województw: łódzkiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Z pośród 10 tysięcy uczniów w Polsce wyłoniono, w dwóch etapach 80 finalistów. Wśród najlepszych znalazła się w tym roku Sylwia Rossa z klasy III b, która z rąk Konsula Honorowego Wielkiej Brytanii, pani Małgorzaty Brzezińskiej odebrała wyróżnienie, a od Marszałka Województwa nagrodę specjalną. Serdeczne gratulacje i powodzenia w dalszej karierze.
Druga wymiana polsko-francuska przeszła już do historii. Tak oto zakończyła się nasza wspaniała przygoda, która na długo pozostanie w naszej pamięci. Był to czas wspaniałej zabawy, zwiedzania nowych miejsc na świecie i zacieśniania międzynarodowych przyjaźni.[…] Tymi słowami kończy swoje wspomnienia Krzysztof Bober — jeden z uczestników wymiany. Zachęcamy do lektury wspomnień Kolegi (link).
Najlepszą klasą okazała się w tym roku szkolnym klasa III D, osiągając średnią na poziomie 4,65. Najlepsi uczniowie to Justyna Ferenc oraz Krystian Banet - średnia ocen 5,67. Pozostali prymusi: Klasa III A – średnia klasy 4,33 Kaleta Anna – 5,13; Majewska Malwina – 5,13 Tazbir Jędrzej – 4,94; Rzeszowska Kamila - 4,81 Bujacz Aleksandra – 4,81; Czołnowska Aleksandra – 4,80 Niewiadomski Konrad – 4,75 Klasa III B – średnia klasy 4,50 Kacper Reszka 5,25; Sylwia Rossa 5,19 Karolina Klamka 5,07; Marzena Bartnik 5,06 Paulina Smużyńska 4,93; Sylwia Grzesik 4,88 Paulina Michoń 4,88; Magdalena Suliga 4,8; Paulina Szmigielska 4,80; Sara Famulska 4,75 Anna Kośna 4,75 Klasa III C – średnia klasy 3,84 Katarzyna Wojciechowska – 4,94; Ewelina Krawczyk – 4,88 Katarzyna Kwasek – 4,88; Emilia Traczyk – 4,82 Klasa III D – średnia klasy 4,65 Krystian Banet - 5,67; Maciej Kubacki - 5,25 Ilona Smolarek – 5,25; Barbara Zdzierak - 5,25 Rafał Stawowski- 5,19; Joanna Wojtal - 5,19 Mateusz Nowak - 5,07; Bartłomiej Małek - 5,06 Aleksandra Grodzicka - 5,00; Katarzyna Kowalska - 4,81 Ewelina Lara - 4,81; Katarzyna Toczyńska - 4,80 Jan Toczyński - 4,80; Joanna Kubasiak - 4,75 Michał Majstrowicz - 4,75 Klasa III E – średnia klasy 4,35 Ferenc Justyna - 5,67; Buczyńska Anna - 5,19 Kuśmierek Agnieszka - 5,07; Podsadna Joanna - 5,07 Krupska Katarzyna - 5,06; Sowińska Sylwia - 5,0 Dębska Katarzyna - 5,0; Machura Aleksandra - 4,94 Kałużyńska Renata - 4,88; Klimczak Magdalena - 4,87 Kopcik Aneta - 4,81; Siemiński Łukasz - 4,81 Sztuk Adrianna - 4,81; Kubacka Dominika - 4,75 Pawelec Diana - 4,75; Dorota Waleryn - 4,75 Klasa III F – średnia klasy – 4,02 Michalina Kowalska-5,05 Katarzyna Skóra-4,76 Opracowała Sylwia Wawrzyniak
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO