Z głębokim żalem zawiadamiamy o tragicznej śmierci uczennicy naszej szkoły - Klaudii Łuszczyńskiej.

Odeszła za wcześnie, nie zdążyła zrealizować swoich marzeń, nie zdążyła pożegnać się z nami. Łączymy się w bólu z rodziną Klaudii i nigdy o niej nie zapomnimy. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 9.05.2009 (sobota) o godzinie 13.00 w Strzelcach Małych.
Anna Milczanowska prezydent miasta Radomsko zaprasza na konferencje pod hasłem "Rak piersi szyjki macicy, badanie przesiewowe". Spotkanie odbędzie się 7 maja (czwartek) o godzinie 13:30 w Miejskim Domu Kultury w Radomsku. Uczestnikami spotkania będą instytucje i organizacje działające w Radomsku na rzecz Ochrony Zdrowia. W konferencji aktywny udział biorą uczniowie naszej szkoły, którzy przeprowadzą prelekcję na temat profilaktyki raka w ramach projektu edukacyjnego "Mam haka na raka". W ten sposób nasza szkoła włącza się w działania prozdrowotne na rzecz miasta Radomska. Godny pochwały jest fakt dużego zaangażowania młodych ludzi w tak szczytny cel jak promocja zdrowia.
W związku z krótkim terminem na przygotowanie prac konkursowych dotyczących Szkoły Promującej Zdrowie, został on przedłużony do 3 czerwca. Przypominamy, że celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do aktywnego uczestnictwa we wdrażaniu projektu Szkoła Promująca Zdrowie.W konkursie przewiduje się następujące kategorie konkursowe: I- zaprojektowanie i wykonanie logotypu Szkoły Promującej Zdrowie,będącego naszą wizytówką. Projekt należ wykonać w wersji elektronicznej w formacie Corel Draw lub Adobe Photoshop i oddać na nośniku danych CD. Dodatkowo należy umieścić plik w formacie JPG. Minimalna rozdzielczość to 200 dpi. II- hasło reklamowe dla naszej szkoły, jako placówki promującej postawy prozdrowotne, również przekazane w formie pliku danych. III - tekst piosenki o tematyce prozdrowotnej Prace zgłoszone do konkursu nie mogą mieć autora zespołowego. Każdą pracę należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem uczestnika. Zgłoszenia i prace konkursowe należy kierowa do koordynatora Szkoły Promującej Zdrowie p. Małgorzaty Wojteckiej.
Joanna Podsadna (kl. IE) zajęła II miejsce w Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego. Do konkursu uczennicę przygotowywał p. Sławomir Lawenda. Sławomir Lawenda
Dnia 7 kwietnia podczas obchodów Światowego Dnia Zdrowia w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska zostały rozstrzygnięte ogłoszone wcześniej konkursy w których brali również udział uczniowie naszej szkoły. Nagrodzeni to: - kategoria: prezentacja multimedialna "Co pijemy i jak to wpływa na zdrowier" - Krystian Banet (klasa ID) I miejsce, - kategoria: praca literacka "Bajka o wodzie" - Katarzyna Pacak (klasa IIA) - wyróżnienie, - kategoria: fotografia "Woda - substancja niezwykła": Katarzyna Lichosik (klasa IIE) - I miejsce Katarzyna Dziegieć (klasa IIA) - III miejsce Kinga Całus (klasa IIIG) - wyróżnienie
4 IV zostały ogłoszone wyniki I etapu Programu "Mam haka na raka". Zespół czworga uczniów naszej szkoły(Monika Oleśkiewicz, Małgosia Walczak, Wojtek Łęczycki oraz Łukasz Skowron) wraz z opiekunem zakwalifikował się do drugiego etapu. Spośród około 100 zespołów z całej Polski, które przeszły dalej zajęliśmy 12 miejsce. Z naszego województwa dostało się 6 zespołów, a my wśród nich jesteśmy pierwsi na liście. Już 17 IV jedziemy do Warszawy na warsztaty kreatywne, gdzie nauczymy się jak tworzyc kampanie reklamowe. Serdeczne gratulacje dla zespołu oraz osób które wspomagały nasze działania. Trzymajcie kciuki za nas w drugim etapie.
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO