WIECZÓR POEZJI WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W MDK
W imieniu Miejskiego Domu Kultury w Radomsku zapraszamy wszystkich wielbicieli liryki na wieczór poezji Wisławy Szymborskiej, w reżyserii Małgorzaty Wesołowskiej. Wystąpią m.in. uczniowie naszego liceum: Mikołaj Malicki, Karol Mazurek i Alicja Soczyńska.
Zapraszamy w sobotę 9 marca o godzinie 16:00 ( MDK — sala kameralna).

ZDROWIEjemy!” to projekt edukacyjny, którego głównym przesłaniem jest edukacja rówieśnicza oraz promocja naszego liceum w środowisku lokalnym. Pomysłodawczynią i głównym realizatorem jest uczennica naszej szkoły Marita Matak (kl III A), która 15 marca będzie reprezentowała nasz rejon na Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK w Łodzi. Realizacja zadania z zakresu edukacji zdrowotnej jest jednym z wymagań przystąpienia do etapu okręgowego. Projekt zakładał przeprowadzenie zajęć dotyczących zdrowego żywienia metodami aktywnymi wśród młodzieży i dzieci na różnych poziomach edukacyjnych. W celu urozmaicenia, zajęcia w klasach wyższych programowo przeprowadzone zostały w języku angielskim. Dla klas biorących udział w zajęciach przewidziano drobne upominki oraz dyplomy uczestnictwa. Jednym z elementów programu opracowanego przez grupę młodzieży naszej szkoły pod kierunkiem koordynatora oświaty zdrowotnej — Małgorzaty Wojteckiej, było również przeprowadzenie warsztatów kulinarnych na temat zdrowego odżywiania, które odbyły się dzisiaj w restauracji „Las”, dzięki uprzejmości właścicieli lokalu oraz firm, które sponsorowały przedsięwzięcie. W warsztatach poprzedzonych spotkaniem z dietetykiem panią Ewelina Szymczak uczestniczyła grupa młodzieży z PSP nr 4 i II LO w Radomsku. Nie zabrakło również zajęć dla rodziców, które odbyły się podczas wywiadówki przed feriami zimowymi w gimnazjum w Gomunicach.
 
znicz Daj nam wiarę, że to ma sens,
Że nie trzeba żałować przyjaciół.
Że gdziekolwiek są — dobrze im jest,
Bo są z nami, choć w innej postaci...

("Kolęda dla nieobecnych" — Szymon Mucha)

Z głębokim żalem żegnamy zmarłą śp.
mgr Marię Maszczyk,
wieloletniego nauczyciela biologii i wychowawcę młodzieży
II Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Radomsku.

Rodzinie Zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia wraz ze słowami otuchy.

Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy i uczniowie
II Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Radomsku

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się dnia 8 lutego 2019 r. o godz. 14:00 mszą żałobną w kaplicy na Starym Cmentarzu w Radomsku.

W poniedziałek dnia 04.02.2019r. uczniowie klas: 2c, 3a oraz 3c odwiedzili Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego, w celu wysłuchania dwóch wykładów prowadzonych przez wykładowców akademickich. Temat pierwszego z nich to "W specposiołku na łasce NKWD. Życie codzienne polskich zesłańców w głębi ZSRR w latach II wojny światowej", opowiadający o tragedii i trudnościach życia w surowym klimacie syberyjskiej zimy kilkuset tysięcy Sybiraków. Wykład ten poprowadził dr Wojciech Marciniak. Ciekawy i klarowny sposób wypowiedzi prowadzącego oraz udostępnione przez niego autentyczne rękopisy zesłańców pomogły nam lepiej zapoznać się z przekazaną przez niego treścią. Podczas drugiego wykładu pt. „Kurs na wolność. Kobiety w walce o Polskę” dr Ewelina Kostrzewska przekazała wiedzę na temat ruchu sufrażystek, emancypacji kobiet i ich walce o równouprawnienie w czasach powstań i odbudowy Polski. Dodatkowo przed wejściem do budynku wydziału mogliśmy obejrzeć wystawę plenerową pt. "Podwójnie Wolne", która swoją treścią nawiązywała do ostatniego z wykładów.
 
7 lutego grupa uczniów reprezentowała szkołę w V Konkursie Chemicznym Trzech Wydziałów Politechniki Łódzkiej. Joanna Kempa, Dominik Iskrzyński, Szymon Rudawski i Szymon Więcławski zostali zakwalifikowani do II etapu. Konkurs organizowany jest corocznie przez Wydział Chemiczny, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.
Nasi maturzyści mierzyli się zarówno z częścią teoretyczną, jak i doświadczalną. To ich kolejny chemiczny sukces.
Gratulacje !
 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO