W dn. 12 marca 2010 r. uczniowie naszej szkoły przygotowani przez nauczycieli języka niemieckiego: Agnieszkę Skurę-Garbaciak oraz Sławomira Lawendę, wzięli udział w konkursie organizowanym przez III LO w Radomsku. Aleksandra Kuklińska uczennica klasy I D zajęła II miejsce w kategorii - najciekawsze wykonanie wybranego utworu muzycznego, Karolina Klamka z klasy II B otrzymała wyróżnienie w kategorii - najpiękniejsza recytacja wybranego wiersza w oryginale. Uczennicom i ich opiekunom gratulujemy sukcesów!
W dniu 11.03.2010 r. w dwóch radomszczańskich szkołach ZSG nr 3 i SP nr 5 uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego przeprowadzili akcję promującą zdrowie pt. "Stop paleniu papierosów". Autorką projektu jest Sylwia Rossa uczennica klasy IIB, laureatka etapu rejonowego XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Celem akcji było propagowanie zdrowych nawyków wśród najmłodszych.

Do III Etapu X Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości zakwalifikowała się Lena Grzesiak - uczennica klasy IIIE. Finał Olimpiady odbędzie się 26 kwietnia 2010 r. w Łodzi. GRATULACJE
PCK w Radomsku organizuje I spotkanie dla kandydatów na liderów Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK, ratowników Grupy Ratownictwa PCK oraz wolontariuszy PCK. Spotkanie odbędzie się 18 marca o godz.15:30 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomsku (I piętro, sala 101). Bliższych informacji na ten temat udziela szkolny opiekun PCK Małgorzata Wojtecka. Serdecznie zapraszamy wszystkich aktywnych uczniów, którzy pragną zaangażować się w działalność na rzecz społeczną i nieść pomoc potrzebującym.
W imieniu organizatora (ZSP w Żytnie) serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w obchodach Dnia Zdrowej Żywności pod hasłem "Mleko piję świat podbiję" dnia 14 kwietnia o godz.10. Zainteresowani uczniowie proszeni są o przygotowanie plakatu promującego spożywanie mleka i jego przetworów propagujący ich walory, lub prezentacji multimedialnej na wybrany temat: "Mleko i przetwory mleczne - ich znaczenie w żywieniu człowieka", "Wybrane przetwory mleczne i ich produkcja". Czas prezentacji 10-15 minut. Prace należy dostarczyć do 7 kwietnia. Więcej informacji u M. Wojteckiej.
Wyniki szkolnego etapu I Powiatowego Konkursu "Nie zobojętniaj się na chemię" dostępne są w zakładce konkursy. Sylwia Wawrzyniak
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO