Już drugi raz w historii II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego uczniowie naszej szkoły uczestniczą w międzynarodowej wymianie młodzieży. Nasze Liceum zostało zaproszone do współpracy przez Altes Gymnasium w Oldenburgu. Zaowocowało to wymianą uczniowską, która trwa od września 2008 roku. Wymiana ma na celu zbliżenie kultury niemieckiej i polskiej oraz zaprzyjaźnienie się uczniów. Młodzież uczy się również języka niemieckiego w Oldenburgu (więcej informacji na stronie www.altesgymnasium.de).
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010 odbędzie się 1 września na sali gimnastycznej: - klasy II i III - godz. 9.00 - klasy I - godz. 10.00
Świadectwa z wynikami egzaminu maturalnego będą wydawane absolwentom 30 czerwca od godziny 9:00.
Uczniowie, którzy będą potwierdzać wolę podjęcia nauki (po publikacji list wstępnych) w naszej szkole powinni przygotować w foliowych koszulkach zestaw następujących dokumentów: - oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, - oryginał zaświadczania o wynikach egzaminu gimnazjalnego, - 3 fotografie, - potwierdzenia punktowanych, dodatkowych osiągnięć. Dokumenty należy składać w odpowiednio oznaczonych salach w dniach: - 29.06.09 od godziny 9.00 do 15.00 - 30.06.09 od godziny 9.00 do 11.30 Dodatkowo podczas składania dokumentów należy zadeklarować wiodący język obcy. UWAGA! Uczniowie, spoza powiatu radomszczańskiego (składający wydrukowane podania bezpośrednio w naszej szkole) muszą uzupełnić swoje profile o dane o osiągnięciach (oceny, wyniki egzaminów gimnazjalnych oraz inne osiągnięcia), a następnie muszą dostarczyć do sekretariatu kopie wymienionych wcześniej dokumentów do dnia 23.06.09 do godziny 15.00 celem weryfikacji danych o osiągnięciach.
Już we wtorek 2 czerwca odbędzie się w naszej szkole symulacja młodzieżowych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Głosować będzie można na przerwach od godziny 8.00 do 11.35 w specjalnie wyznaczonym miejscu.

Z głębokim żalem zawiadamiamy o tragicznej śmierci uczennicy naszej szkoły - Klaudii Łuszczyńskiej.

Odeszła za wcześnie, nie zdążyła zrealizować swoich marzeń, nie zdążyła pożegnać się z nami. Łączymy się w bólu z rodziną Klaudii i nigdy o niej nie zapomnimy. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 9.05.2009 (sobota) o godzinie 13.00 w Strzelcach Małych.
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO