Dziewczęta KATARZYNA JAWORSKA (IIIB)oraz MARIA NOWAK (IIA) zostały laureatkami konkursu plastycznego "Młodzi kontra HIV" na etapie wojewódzkim. Podczas Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia AIDS w Dużej Sali Sejmiku Wojewódzkiego 1 grudnia odebrały nagrodę pieniężną oraz nagrody rzeczowe. Prace Kasi i Marysi zostaną ponadto umieszczone w kalendarzu okolicznościowym na 2010 rok, można było je też obejrzeć podczas wieczornego koncertu Dżemu w Klubie Wytwórnia. Tematyka prac konkursowych porusza istotny problem - plakat ma przestrzegać młodego człowieka przed podejmowaniem ryzykownych i nieodpowiedzialnych zachowań, skutkujących zakażeniem HIV oraz promować zdrowy styl życia. Kopie prac można będzie obejrzeć na tablicy SzPZ.
Osoby zainteresowane publikowaniem artykułów na stronie Klubu Filmowego proszone są o zgłoszenie swojej kandydatury do Emilii Traczyk z klasy IIC. Warunkiem jest znajomość stref KF i wybór pozycji, która budzi Wasze szczególne zainteresowanie. Nie wahajcie się podzielić swoją pasją i chęcią wydawania opinii z koneserką sztuki filmowej - Emilią Traczyk!
Już po raz trzeci Samorząd Uczniowski organizuje szkolny konkurs na stroik bożonarodzeniowy. Prace należy składać do 18 grudnia u opiekuna samorządu, p. Moniki Klekowskiej. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.
Zbliża się termin wyborów przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego! Kandydat na przewodniczącego SU musi przedstawić Komisji Wyborczej do dnia 10 grudnia podanie zawierające: -imię i nazwisko kandydata, -klasę, -średnią z ubiegłego roku szkolnego, -ocenę zachowania z ubiegłego roku, (powyższe dane muszą być potwierdzone przez wychowawcę klasy!) -listę co najmniej 50 osób (uczniów II LO) popierających kandydata, -opinię wychowawcy klasy. Kampania wyborcza rozpoczyna się 14 grudnia. 6 stycznia odbędzie się debata przedwyborcza z udziałem wszystkich kandydatów. Wybory odbywają się w styczniu w pierwszy piątek po przerwie świątecznej(tj. 8 stycznia) na ustalonej godzinie lekcyjnej. Wybory są równe, tajne, bezpośrednie, powszechne i obowiązkowe, tzn. każdy uczeń obecny w szkole w dzień wyborów ma obowiązek oddać głos. Kalendarz wyborów został zatwierdzony przez Ogólne Zebranie Samorządów Klasowych na grudniowym zebraniu roboczym.
W dniu 16 października 2009 na terenie szkoły odbył się Międzynarodowy Konkurs Językowy TEST POLONICA PLUS. Do konkursu przystąpili uczniowie klas I i II. Pierwsze miejsce zdobyła Justyna Ferenc z kl. IIE, zdobywając 96 pkt. i otrzymując tytuł laureata I stopnia. Damian Łopusiński z kl. IIE zdobył 84 pkt., które zapewniły mu tytuł laureata IV stopnia. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!
Przypominamy, że w dniu 1 grudnia 2009r. o godz. 11.00 odbędą się szkolne eliminacje X Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości. Natomiast w dniu 3 grudnia 2009r.o godz. 9.00 w świetlicy szkolnej odbędą się szkolne eliminacje V Olimpiady Przedsiębiorczości. Życzymy sukcesów!!!!
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO