Przypominamy, że w dniu 1 grudnia 2009r. o godz. 11.00 odbędą się szkolne eliminacje X Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości. Natomiast w dniu 3 grudnia 2009r.o godz. 9.00 w świetlicy szkolnej odbędą się szkolne eliminacje V Olimpiady Przedsiębiorczości. Życzymy sukcesów!!!!
Rejonowy Zarząd PCK w Radomsku zwraca się z prośbą o zorganizowanie pomocy rzeczowej dla najuboższych rodzin z terenu naszego miasta. Przydadzą się zabawki oraz odzież(używana lecz w dobrym stanie). Z pewnością w każdym domu znajdą się ubrania których już nie nosimy oraz zabawki z okresu dzieciństwa. W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia liczymy na ofiarność uczniów i ich rodziców. Zbiórkę prowadzi M. Wojtecka w ramach działalności Szkolnego Koła PCK.
Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w ogólnopolskiej olimpiadzie organizowanej przez Uniwersytet Opolski. Zawody pierwszego stopnia polegają na samodzielnym napisaniu pracy na wybrany temat spośród podanych niżej: 1. "Dziecko?Nie! Dziękuję" - analiza wypowiedzi internautów na wybranych forach internetowych. 2. Czy w internecie jest miejsce dla osób starszych?(Na podstawie wybranych forów internetowych). 3.Komunikatory(skype, sms,e-mail)szansą, czy zagrożeniem dla kontaktów międzyludzkich? 4. Miejsce i rola ojca we współczesnej rodzinie. 5. Dylematy rodziny XXI wieku. Więcej info na www.knsnor.uni.opole.pl lub u pani M.Wojteckiej
Rok temu, 20 listopada 2008 roku, odbyło się uroczyste otwarcie naszej kafejki. Aby uczcić tę rocznicę i dla umilenia czasu naszych klientów CAFE DECOR serdecznie zaprasza na DYSKOTEKĘ ANDRZEJKOWĄ w czwartek 26 listopada 2009r. w godzinach 18.00 - 21.45. Dziękujemy za współpracę i zapraszamy do super zabawy!!!!!! A w kolejne dni powszednie do naszej "NORY".
6 listopada 2009 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomsku odbył się Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego "Mistrz Ortografii" sprawdzający umiejętności ortograficzne uczniów. Uczennice naszej szkoły Karolina Klamka (II B) oraz Natalia Lewandowska (III D) przygotowywane przez nauczycieli języka niemieckiego: Sławomira Lawendę oraz Pawła Handydraja osiągnęły następujące miejsca:
Karolina Klamka 2 miejsce
Natalia Lewandowska 3 miejsce


Serdecznie gratulujemy!
20 listopada 2009 r. o godz. 10.00 odbędzie się I etap Olimpiady Języka Niemieckiego. Czas trwania eliminacji: 2 godziny lekcyjne (sala 258)

Osoby biorące udział w Olimpiadzie:
1. Magda Olczyk IIIE
2. Karolina Klamka IIB
3. Joanna Podsadna IIE
4. Leszczyńska Aneta IIIC
5. Zdzierak Barbara IID
6. Sukiennik Małgorzata IID
7. Lichnowska Anna IE
8. Łukomska Magdalena IE
9. Ciszewski Artur III C
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO