Tradycyjnie już w czerwcu młodzież z Liceum Baczyńskiego przystąpiła do egzaminu z języka francuskiego DELF. W ostatnią sobotę grupa 32 uczniów uczestniczyła w letniej sesji na poziomie A1 i A2 w akredytowanym centrum egzaminacyjnym w Zabrzu. Przypominamy, że nasza szkoła jest jedyną w powiecie, która przygotowuję do tego typu prestiżowych dyplomów. Teraz czekamy na wyniki.

 
 
Przypominamy, że od 13 maja do 25 czerwca trwa rejestracja i wybór preferencji w rekrutacyjnym serwisie internetowym.
Jeżeli zdecydujesz, że szkołą pierwszego wyboru będzie II Liceum Ogólnokształcące, to pamiętaj o przyniesieniu wniosku Kandydata do naszej szkoły, ale najpierw
 • Zaloguj się w systemie na stronie Internetowej https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html — dokonaj wyboru szkoły.
 • W pierwszym kroku uzupełnij swoje dane osobowe.
 • W kolejnym kroku wybierz oddział (profil klasy), do którego chcesz kandydować. Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach publicznych. Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać.
 • Wydrukuj wniosek i daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym).
 • Zanieś wniosek do NAS — do szkoły pierwszego wyboru. Zrób to jak najszybciej, a najpóźniej do 25 czerwca 2019 r.
 • Uzupełnij informację o osiągnięciach. Po wprowadzeniu do systemu ocen, wyników egzaminu gimnazjalnego i konkursów przez Ciebie lub gimnazjum, przynieś do NAS (szkoły pierwszego wyboru) świadectwo, zaświadczenie o wynikach egzaminu i potwierdzenia osiągnięć w konkursach (lub przynajmniej kopie wymienionych dokumentów). Zrób to już 21 czerwca, a najpóźniej do 25 czerwca 2019 r.
ÓSMOKLASISTO!
GIMNAZJALISTO!
WYBIERZ ŚWIADOMIE!

Pod tym LINKIEM znajduje się strona, na której znajdziesz najważniejsze dokumenty związane z tegoroczną rekrutacją, a w pozostałych rozwinięciach dowiesz się o ofercie edukacyjnej naszej szkoły na rok szkolny 2019/2020 (opis profili klas, przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji, szczegółowy rozkład liczby godzin języka obcego itp.).
Zapraszamy!
 

24 maja w naszym Liceum odbył się Dzień Otwarty II LO.
Goście mogli zapoznać się z bazą dydaktyczną, spotkać się z nauczycielami i uczniami naszej szkoły oraz uczestniczyć w krótkich prezentacjach wybranych lekcji prowadzonych metodami aktywizującymi.
Swoich młodszych kolegów oprowadzali po szkole licealiści — uczniowie Baczyńskiego, którzy chętnie odpowiadali na przeróżne pytania dotyczące naszej szkoły. W pracowniach przedmiotowych gimnazjaliści i ósmoklasiści uczestniczyli w krótkich zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez licealistów pod okiem nauczycieli-opiekunów.
Dyrekcji, nauczycielom i uczniom gimnazjów i szkół podstawowych dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i jeszcze raz zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.
ZAPRASZAMY DO II LO!

PS
KOMISJA DO SPRAW PROMOCJI SZKOŁY serdecznie dziękuje wszystkim nauczycielom II LO, którzy zaangażowali się w organizację Dnia Otwartego oraz uczniom, którzy pomagali swoim nauczycielom w tym przedsięwzięciu — tu szczególne podziękowania kierujemy do Rady Samorządu Uczniowskiego II LO oraz jego zaplecza.

 
W tegorocznym międzynarodowym konkursie Kangur Matematyczny 2019 wyróżnieni zostali uczniowie:

Kucharski Michał
kl.Id, Borowiec Erwin kl.Id, Kanafa Radosław kl.Id, Kęsy Wiktoria kl.IIId, Zatoń Daniel kl.IIId, Krogulec Maciej kl.IIId

Serdecznie zapraszamy 24. maja 2019 (piątek) w godzinach od 9:00 do 13:00 na Dzień Otwarty do II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomsku uczniów klas III szkół gimnazjalnych oraz klas VIII szkół podstawowych wraz z nauczycielami.
Goście

 • poznają bazę dydaktyczną szkoły;
 • spotkają się z nauczycielami i uczniami Liceum Baczyńskiego;
 • będą uczestniczyć w krótkich prezentacjach lekcji prowadzonych metodami aktywizującymi;
 • uzyskają szczegółowe informacje na temat profili kształcenia, trybu nauki oraz warunków rekrutacji;
 • uzyskają informacje o szerokiej ofercie zajęć pozalekcyjnych, a także
 • otrzymają pakiet materiałów promocyjnych.

Serdecznie zapraszamy!
KOMISJA DO SPRAW PROMOCJI SZKOŁY PRZY II LO

 

23

Maj
2019

MATURA Z FIZYKI

OSTATNI dzień egzaminów pisemnych w tej SESJI MATURALNEJ w II LO.
W poniedziałek 34 śmiałków pisało egzamin maturalny z FIZYKI.
Z samego faktu są już BOHATERAMI… :)
POWODZENIA!
 
 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO