Tylko do 1 października 2008 r. będą przyjmowane zgłoszenia do kolejnej – siódmej już edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej – największego edukacyjnego projektu w Polsce, poświęconego inwestycjom i giełdzie. Szkolna Internetowa Gra Giełdowa to największy ogólnopolski projekt edukacyjny poświęcony inwestowaniu skierowany do młodzieży ponadgimnazjalnej. Co roku zainteresowanie konkursem wzrasta, a ostatnia edycja przyciągnęła uwagę blisko 20 tys. uczestników. Celem SIGG jest pogłębianie znajomości zarządzania finansami wśród młodych ludzi. Służy temu internetowa platforma edukacyjna, przy pomocy której uczniowie poznają zagadnienia teoretyczne związane z funkcjonowaniem giełdy. Zdobytą wiedzę młodzież wykorzystuje od razu w praktyce. Jest to możliwe dzięki wirtualnemu systemowi transakcyjnemu, pozwalającemu na zainwestowanie 100 000 zł w akcje spółek notowanych na warszawskim parkiecie Zapisy u nauczycielek podstaw przedsiębiorczości.

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka ogłasza konkurs na dzieło związane z obroną życia człowieka. Uwaga! Termin nadsyłania prac przedłużony do 19 października 2008 roku. Za zajęcie I, II, III miejsca w każdej z kategorii przewidziano nagrody: Miejsce I - 1500 zł, Miejsce II - 1200 zł, Miejsce III - 900 zł Dodatkowymi wyróżnieniami dla autorów najciekawszych prac będą publikacje w wydawnictwach pro-life.

Z niecierpliwością oczekujemy na nadanie naszej szkole Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

 Chcesz lepiej poznać siebie ?  A może masz uzdolnienia plastyczne?  Chcesz zadbać o własną sylwetkę? Te zajęcia są właśnie dla Ciebie. Już od 1 października w naszej szkole co tydzień przez 3 miesiące odbywać się będą 90 – minutowe zajęcia i warsztaty prowadzone przez specjalistów. Każdy znajdzie coś dla siebie, pozna nowych ludzi, oderwie się od komputera. Zajęcia będą podzielone na 4 bloki tematyczne, każda z grup może liczyć max. 35 osób. Projekt napisały nauczycielki chemii II LO Małgorzata Wojtecka, Sylwia Wawrzyniak i Renata Langier, uzyskując dotacje z budżetu miasta Radomska

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2008/2009 odbędzie się 1 września na sali gimnastycznej: - klasy II i III - godz. 9.00 - klasy I - godz. 10.00
Składanie dokumentów potwierdzających wolę podjęcia nauki w II Liceum Ogólnokształcącym w dniach:
30.06.08 (poniedziałek) godz. 9.00 - 15.00 01.07.08 (wtorek) godz. 9.00 - 12.00
- na pierwszym piętrze w salach: 1) klasa IA - filologiczna - s. 129 2) klasa IB - biologiczno – chemiczna - s. 130 3) klasa IC - humanistyczna - s. 134 4) klasa ID - matematyczno – fizyczna - s. 135 5) klasa IE - matematyczno – językowa - s. 136 6) klasa IF - frankofońska - s. 137 Wymagane dokumenty: - oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, - oryginał zaświadczania o wynikach egzaminu gimnazjalnego, - 3 fotografie, - potwierdzenia punktowanych, dodatkowych osiągnięć. Dokumenty należy dostarczyć w koszulce na dokumenty.
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO