Zbliża się termin wyborów przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego! Kandydat na przewodniczącego SU musi przedstawić Komisji Wyborczej do dnia 10 grudnia podanie zawierające: -imię i nazwisko kandydata, -klasę, -średnią z ubiegłego roku szkolnego, -ocenę zachowania z ubiegłego roku, (powyższe dane muszą być potwierdzone przez wychowawcę klasy!) -listę co najmniej 50 osób (uczniów II LO) popierających kandydata, -opinię wychowawcy klasy. Kampania wyborcza rozpoczyna się 14 grudnia. 6 stycznia odbędzie się debata przedwyborcza z udziałem wszystkich kandydatów. Wybory odbywają się w styczniu w pierwszy piątek po przerwie świątecznej(tj. 8 stycznia) na ustalonej godzinie lekcyjnej. Wybory są równe, tajne, bezpośrednie, powszechne i obowiązkowe, tzn. każdy uczeń obecny w szkole w dzień wyborów ma obowiązek oddać głos. Kalendarz wyborów został zatwierdzony przez Ogólne Zebranie Samorządów Klasowych na grudniowym zebraniu roboczym.
W dniu 16 października 2009 na terenie szkoły odbył się Międzynarodowy Konkurs Językowy TEST POLONICA PLUS. Do konkursu przystąpili uczniowie klas I i II. Pierwsze miejsce zdobyła Justyna Ferenc z kl. IIE, zdobywając 96 pkt. i otrzymując tytuł laureata I stopnia. Damian Łopusiński z kl. IIE zdobył 84 pkt., które zapewniły mu tytuł laureata IV stopnia. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!
Przypominamy, że w dniu 1 grudnia 2009r. o godz. 11.00 odbędą się szkolne eliminacje X Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości. Natomiast w dniu 3 grudnia 2009r.o godz. 9.00 w świetlicy szkolnej odbędą się szkolne eliminacje V Olimpiady Przedsiębiorczości. Życzymy sukcesów!!!!
Rejonowy Zarząd PCK w Radomsku zwraca się z prośbą o zorganizowanie pomocy rzeczowej dla najuboższych rodzin z terenu naszego miasta. Przydadzą się zabawki oraz odzież(używana lecz w dobrym stanie). Z pewnością w każdym domu znajdą się ubrania których już nie nosimy oraz zabawki z okresu dzieciństwa. W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia liczymy na ofiarność uczniów i ich rodziców. Zbiórkę prowadzi M. Wojtecka w ramach działalności Szkolnego Koła PCK.
Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w ogólnopolskiej olimpiadzie organizowanej przez Uniwersytet Opolski. Zawody pierwszego stopnia polegają na samodzielnym napisaniu pracy na wybrany temat spośród podanych niżej: 1. "Dziecko?Nie! Dziękuję" - analiza wypowiedzi internautów na wybranych forach internetowych. 2. Czy w internecie jest miejsce dla osób starszych?(Na podstawie wybranych forów internetowych). 3.Komunikatory(skype, sms,e-mail)szansą, czy zagrożeniem dla kontaktów międzyludzkich? 4. Miejsce i rola ojca we współczesnej rodzinie. 5. Dylematy rodziny XXI wieku. Więcej info na www.knsnor.uni.opole.pl lub u pani M.Wojteckiej
Rok temu, 20 listopada 2008 roku, odbyło się uroczyste otwarcie naszej kafejki. Aby uczcić tę rocznicę i dla umilenia czasu naszych klientów CAFE DECOR serdecznie zaprasza na DYSKOTEKĘ ANDRZEJKOWĄ w czwartek 26 listopada 2009r. w godzinach 18.00 - 21.45. Dziękujemy za współpracę i zapraszamy do super zabawy!!!!!! A w kolejne dni powszednie do naszej "NORY".
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO