6 listopada 2009 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomsku odbył się Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego "Mistrz Ortografii" sprawdzający umiejętności ortograficzne uczniów. Uczennice naszej szkoły Karolina Klamka (II B) oraz Natalia Lewandowska (III D) przygotowywane przez nauczycieli języka niemieckiego: Sławomira Lawendę oraz Pawła Handydraja osiągnęły następujące miejsca:
Karolina Klamka 2 miejsce
Natalia Lewandowska 3 miejsce


Serdecznie gratulujemy!
20 listopada 2009 r. o godz. 10.00 odbędzie się I etap Olimpiady Języka Niemieckiego. Czas trwania eliminacji: 2 godziny lekcyjne (sala 258)

Osoby biorące udział w Olimpiadzie:
1. Magda Olczyk IIIE
2. Karolina Klamka IIB
3. Joanna Podsadna IIE
4. Leszczyńska Aneta IIIC
5. Zdzierak Barbara IID
6. Sukiennik Małgorzata IID
7. Lichnowska Anna IE
8. Łukomska Magdalena IE
9. Ciszewski Artur III C
W dniach 16-22 listopada 2009 roku, po raz drugi w Polsce, zorganizowany zostanie Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, obchodzony jednocześnie w 78 krajach. Nasza szkoła, tak jak w roku ubiegłym włączyła się w realizację projektu.

W radomszczańskim SANEPIDZIE nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "ŁODZI KONTRA HIV". W etapie szkolnym do którego zgłoszono 15 prac wyłoniono trzy prace uczennic Katarzyny Jaworskiej(IIIB), Marii Nowak(IIA) i Emili Traczyk(IIC), które zakwalifikowały się do etapu powiatowego. Etap powiatowy wygrał plakat: KATARZYNY JAWORSKIEJ - I MIEJSCE, natomiast MARII NOWAK zajął III MIEJSCE. Prace zostały przesłane na etap wojewódzki, a dziewczęta nagrodzono biletami na koncert kultowego zespołu DŻEM. Gratulujemy.
Szkolny etap olimpiady języka angielskiego odbędzie się w poniedziałek, 16 listopada, o godzinie 9:00 w sali 135, konkurs trwa 60 minut.
W dniu 28.10.2009r. w II Liceum  Ogólnokształcącym im K. K. Baczyńskiego w Radomsku odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Niemieckojęzycznej. Inicjatorem i zarazem organizatorem tej uroczystości był pan mgr Bernard Kowalski, nauczyciel  języka niemieckiego w tejże szkole. Konkurs recytatorski adresowany był  do uczniów II Liceum w Radomsku. Podstawowym jego celem była popularyzacja języka niemieckiego i przybliżenie twórczości najwybitniejszych poetów niemieckojęzycznych młodzieży licealnej. 

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO