Polski Czerwony Krzyż oraz Starostwo Powiatowe w Radomsku zapraszają do udziału w konkursie plastycznym z okazji obchodów 90-lecia działalności PCK. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Radomszczańskiego. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie plakatu propagującego idee Czerwonego Krzyża w formacie A3 lub większym.Termin nadsyłania prac upływa 8 listopada 2009r. Ogłoszenie wyników nastąpi 24 listopada podczas jubileuszowych obchodów. Zgłoszenia do konkursu należy pobrać u pani Małgorzaty Wojteckiej.
Dnia 5 października 2009r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się Gala Przedsiębiorczości 2009 - finał "Dnia przedsiębiorczości" objętego Honorowym Patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
Wśród 21 najaktywniejszych szkół (2 w województwie łódzkim !) znalazło się II LO. Statuetkę odebraliśmy już po raz drugi, a szkołę reprezentowali: Sławomir Kowalczyk - dyrektor szkoły, Sylwia Wawrzyniak i Renata Langier - nauczycielki podstaw przedsiębiorczości.

W dniu 27 października na 4 godzinie lekcyjnej w świetlicy szkolnej odbędzie się etap szkolny XVIII Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Podobnie jak w roku ubiegłym do etapu rejonowego zakwalifikowuje się pięcioro najlepszych uczestników etapu szkolnego. Wszystkich chętnych i zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Zapisy u Małgorzaty Wojteckiej do 23 października.
Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w turnieju honorowego krwiodawstwa wszystkich uczniów naszej szkoły, którzy mają ukończone 18 lat. Pierwsza akcja oddawania krwi odbędzie się w drugiej połowie października na terenie naszej szkoły. Zapisy u opiekuna Szkolnego Koła PCK pani Małgorzaty Wojteckiej.
W ramach realizacji projektu Szkoła Promująca Zdrowie zapraszamy wszystkie uczennice klas drugich na bezpłatne badania palpacyjne piersi. Podczas badania dziewczęta będą miały możliwość nauki samobadania i samoobserwacji piersi pod kierunkiem dyplomowanej położnej. Wszystkie chętne osoby prosimy o pobranie zgłoszenia u pani Małgorzaty Panicz lub pani Małgorzaty Wojteckiej. Posiadanie podpisanej przez rodzica zgody jest warunkiem udziału w badaniu. Akcja "różowa wstążeczka" odbędzie się już w październiku.
1 października nastąpiło uroczyste otwarcie szkolnej kawiarenki CAFE DECOR.
Symboliczną wstęgę przecięli wspólnie Pan Dyrektor i Pani Wicedyrektor szkoły w obecności nauczycieli i uczniów. Po raz drugi uczniowie naszej szkoły przystąpili do ogólnopolskiego projektu Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo, w ramach, którego organizują i prowadzą przedsiębiorstwo wzorowane na zasadach zbliżonych do praktyki życia gospodarczego, podejmują działania marketingowe, prowadzą dokumentację i płacą podatki, dzięki czemu uczą się przez działanie. Nasza kawiarenka ponownie serwuje różne rodzaje kaw, herbat, czekoladę na gorąco,zimne napoje i słodycze min. ciasto dnia Można zakupić również sztuczną biżuterię - rękodzieło naszych uczennic i niepowtarzalny kalendarz II LO.
Na uwagę zasługuje tworzona na korytarzu przy kafejce galeria prac uczniowskich, każdy uczeń może zaprezentować tam swój talent, czekamy na Wasze prace!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
PRACOWNICY CAFE DECOR
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO