W dniu 4 kwietnia 2008 roku na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej odbyło się XVIII Seminarium Studenckie poświęcone problemom zanieczyszczenia i ochrony środowiska naturalnego. Liczba uczestników biorąca udział w tej edycji wynosiła 326 osób, które zgłosiły do konkursu 224 prace. Uczennice Małgorzta Cieśla (II E) i Magdalena Bednarek (IIG) zdobyły nagrody główne - indeksy na studia na tym wydziale. Nasi uczniowie zdobyli też inne nagrody... GRATULUJEMY!!!

Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty do II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomsku uczniów klas III szkół gimnazjalnych powiatu radomszczańskiego wraz z nauczycielami w dniu 3 KWIETNIA 2008 w godzinach od 9:00 do 12:00.

W ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia 7 kwietnia w naszej szkole odbędzie się pierwszy etap konkursu na najpogodniejszą klasę roku 2008.

Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie ogłasza IV Ogólnopolski Konkurs na esej pt.”Młodzi przeciwko patologiom społecznym”pod patronatem MEN, MSWiA, MKiDN z zakresu wiedzy zapobiegania zjawiskom patologii społecznej dzieci i młodzieży.

10 marca 2008 roku po raz pierwszy w województwie łódzkim przyznano Certyfikaty Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”. W gronie laureatów znalazło się Liceum Baczyńskiego w Radomsku. Na uroczystej Gali w Łódzkim Domu Kultury szkołę reprezentowali: dyrektor Sławomir Kowalczyk oraz koordynatorzy szkolni Sylwia Wawrzyniak i Renata Langier.

14 marca 2008r. w II LO nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie IV edycji Powiatowego Konkursu ALKOHOL-CHEMICZNA PUŁAPKA, pod honorowym patronatem Prezydent Miasta pani Anny Milczanowskiej. W konkursie wzięło udział blisko 50 uczniów klas II z wszystkich radomszczańskich szkół ponadgimnazjalnych. Uroczystość uświetnił spektakl profilaktyczny "Utracona Kolekcja" w wykonaniu Impresariatu Artystycznego z Krakowa.

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO