Przypominamy o zbliżających się terminach zgłoszeń uczestników do konkursów i olimpiad ekonomicznych.
Jeśli jesteś kreatywny wiesz trochę o otaczającym Cię świecie i gospodarce rynkowej ZAPRASZAMY !!!!
- Banki w akcji - 6.10.2009
- 8 edycja Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej - zgłoszenia zespołów do 9.10.2009
- V Olimpiada Przedsiębiorczości - 15.10.2009
- X Olimpiada Wiedzy o Regionie i przedsiębiorczości - 15.10.2009

Zgłoszenia przyjmują: nauczycielki podstaw przedsiębiorczości.
Renata Langier
Witamy serdecznie młodzież niemiecką z Altes Gymnasium z Oldenburga
w II LO w Radomsko.

Program pobytu młodzieży niemieckiej w Polsce w dniach 25.09.2009 r. - 2.10.2009 r.

25.09.2009 (piątek)
1.Przyjazd grupy niemieckiej do Radomska w godzinach porannych
2.Krótkie powitanie przy II LO ul Bugaj 3.
3.Zakwaterowanie w polskich rodzinach.
4.Wieczór integracyjny młodzieży wraz z rodzicami - podsumowanie pobytu w Oldenburgu, prezentacja multimedialna, ognisko, dyskoteka

26.09.2009 (sobota)
1.Zwiedzanie miasta i Muzeum Regionalnego w Radomsku
2.Konkurs fotograficzny "Paparazzi in Radomsko"
3.Zajęcia rekreacyjno-sportowe w Fitnesscenter w Radomsku

27.09.2009 (niedziela)
Dzień w rodzinach polskich według zainteresowań

28.09.2009 (poniedziałek)
1. Powitanie młodzieży przez władze Starostwa Powiatowego w Radomsku
2. Udział młodzieży niemieckiej w zajęciach szkolnych
3. Wspólny obiad w stołówce szkolnej
4. Zwiedzanie cmentarza żydowskiego w Radomsku i spotkanie z przedstawicielem gminy żydowskiej

29.09.2009 (wtorek)
Całodniowa wycieczka do Krakowa.

30.09 .2009 (środa)
Wyjazd do Częstochowy - zwiedzanie Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Jasnogórskiej oraz miasta.
Piknik pod ruinami zamku w Olsztynie k. Częstochowy. Zwiedzanie Klasztoru OD w Gidlach.

1.10.2009 (czwartek)
1.Wycieczka do Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie.
2.Pobyt w Ośrodku Sportu i Rekreacji "Góra Kamieńsk".
3.Wieczór pożegnalny w Napoleonowie w "Jackland" (ognisko, grillowanie, kolacja, przejazd bryczkami, dyskoteka, podsumowanie wymiany).

2.10.2009 (piątek)
Pożegnanie i wyjazd grupy niemieckiej w godzinach porannych.
Już drugi raz w historii II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego uczniowie naszej szkoły uczestniczą w międzynarodowej wymianie młodzieży. Nasze Liceum zostało zaproszone do współpracy przez Altes Gymnasium w Oldenburgu. Zaowocowało to wymianą uczniowską, która trwa od września 2008 roku. Wymiana ma na celu zbliżenie kultury niemieckiej i polskiej oraz zaprzyjaźnienie się uczniów. Młodzież uczy się również języka niemieckiego w Oldenburgu (więcej informacji na stronie www.altesgymnasium.de).
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010 odbędzie się 1 września na sali gimnastycznej: - klasy II i III - godz. 9.00 - klasy I - godz. 10.00
Świadectwa z wynikami egzaminu maturalnego będą wydawane absolwentom 30 czerwca od godziny 9:00.
Uczniowie, którzy będą potwierdzać wolę podjęcia nauki (po publikacji list wstępnych) w naszej szkole powinni przygotować w foliowych koszulkach zestaw następujących dokumentów: - oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, - oryginał zaświadczania o wynikach egzaminu gimnazjalnego, - 3 fotografie, - potwierdzenia punktowanych, dodatkowych osiągnięć. Dokumenty należy składać w odpowiednio oznaczonych salach w dniach: - 29.06.09 od godziny 9.00 do 15.00 - 30.06.09 od godziny 9.00 do 11.30 Dodatkowo podczas składania dokumentów należy zadeklarować wiodący język obcy. UWAGA! Uczniowie, spoza powiatu radomszczańskiego (składający wydrukowane podania bezpośrednio w naszej szkole) muszą uzupełnić swoje profile o dane o osiągnięciach (oceny, wyniki egzaminów gimnazjalnych oraz inne osiągnięcia), a następnie muszą dostarczyć do sekretariatu kopie wymienionych wcześniej dokumentów do dnia 23.06.09 do godziny 15.00 celem weryfikacji danych o osiągnięciach.
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO