Już we wtorek 2 czerwca odbędzie się w naszej szkole symulacja młodzieżowych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Głosować będzie można na przerwach od godziny 8.00 do 11.35 w specjalnie wyznaczonym miejscu.

Z głębokim żalem zawiadamiamy o tragicznej śmierci uczennicy naszej szkoły - Klaudii Łuszczyńskiej.

Odeszła za wcześnie, nie zdążyła zrealizować swoich marzeń, nie zdążyła pożegnać się z nami. Łączymy się w bólu z rodziną Klaudii i nigdy o niej nie zapomnimy. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 9.05.2009 (sobota) o godzinie 13.00 w Strzelcach Małych.
Anna Milczanowska prezydent miasta Radomsko zaprasza na konferencje pod hasłem "Rak piersi szyjki macicy, badanie przesiewowe". Spotkanie odbędzie się 7 maja (czwartek) o godzinie 13:30 w Miejskim Domu Kultury w Radomsku. Uczestnikami spotkania będą instytucje i organizacje działające w Radomsku na rzecz Ochrony Zdrowia. W konferencji aktywny udział biorą uczniowie naszej szkoły, którzy przeprowadzą prelekcję na temat profilaktyki raka w ramach projektu edukacyjnego "Mam haka na raka". W ten sposób nasza szkoła włącza się w działania prozdrowotne na rzecz miasta Radomska. Godny pochwały jest fakt dużego zaangażowania młodych ludzi w tak szczytny cel jak promocja zdrowia.
W związku z krótkim terminem na przygotowanie prac konkursowych dotyczących Szkoły Promującej Zdrowie, został on przedłużony do 3 czerwca. Przypominamy, że celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do aktywnego uczestnictwa we wdrażaniu projektu Szkoła Promująca Zdrowie.W konkursie przewiduje się następujące kategorie konkursowe: I- zaprojektowanie i wykonanie logotypu Szkoły Promującej Zdrowie,będącego naszą wizytówką. Projekt należ wykonać w wersji elektronicznej w formacie Corel Draw lub Adobe Photoshop i oddać na nośniku danych CD. Dodatkowo należy umieścić plik w formacie JPG. Minimalna rozdzielczość to 200 dpi. II- hasło reklamowe dla naszej szkoły, jako placówki promującej postawy prozdrowotne, również przekazane w formie pliku danych. III - tekst piosenki o tematyce prozdrowotnej Prace zgłoszone do konkursu nie mogą mieć autora zespołowego. Każdą pracę należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem uczestnika. Zgłoszenia i prace konkursowe należy kierowa do koordynatora Szkoły Promującej Zdrowie p. Małgorzaty Wojteckiej.
Joanna Podsadna (kl. IE) zajęła II miejsce w Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego. Do konkursu uczennicę przygotowywał p. Sławomir Lawenda. Sławomir Lawenda
Dnia 7 kwietnia podczas obchodów Światowego Dnia Zdrowia w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska zostały rozstrzygnięte ogłoszone wcześniej konkursy w których brali również udział uczniowie naszej szkoły. Nagrodzeni to: - kategoria: prezentacja multimedialna "Co pijemy i jak to wpływa na zdrowier" - Krystian Banet (klasa ID) I miejsce, - kategoria: praca literacka "Bajka o wodzie" - Katarzyna Pacak (klasa IIA) - wyróżnienie, - kategoria: fotografia "Woda - substancja niezwykła": Katarzyna Lichosik (klasa IIE) - I miejsce Katarzyna Dziegieć (klasa IIA) - III miejsce Kinga Całus (klasa IIIG) - wyróżnienie
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO