W dniu 28.10.2009r. w II Liceum  Ogólnokształcącym im K. K. Baczyńskiego w Radomsku odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Niemieckojęzycznej. Inicjatorem i zarazem organizatorem tej uroczystości był pan mgr Bernard Kowalski, nauczyciel  języka niemieckiego w tejże szkole. Konkurs recytatorski adresowany był  do uczniów II Liceum w Radomsku. Podstawowym jego celem była popularyzacja języka niemieckiego i przybliżenie twórczości najwybitniejszych poetów niemieckojęzycznych młodzieży licealnej. 

Polski Czerwony Krzyż oraz Starostwo Powiatowe w Radomsku zapraszają do udziału w konkursie plastycznym z okazji obchodów 90-lecia działalności PCK. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Radomszczańskiego. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie plakatu propagującego idee Czerwonego Krzyża w formacie A3 lub większym.Termin nadsyłania prac upływa 8 listopada 2009r. Ogłoszenie wyników nastąpi 24 listopada podczas jubileuszowych obchodów. Zgłoszenia do konkursu należy pobrać u pani Małgorzaty Wojteckiej.
Dnia 5 października 2009r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się Gala Przedsiębiorczości 2009 - finał "Dnia przedsiębiorczości" objętego Honorowym Patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
Wśród 21 najaktywniejszych szkół (2 w województwie łódzkim !) znalazło się II LO. Statuetkę odebraliśmy już po raz drugi, a szkołę reprezentowali: Sławomir Kowalczyk - dyrektor szkoły, Sylwia Wawrzyniak i Renata Langier - nauczycielki podstaw przedsiębiorczości.

W dniu 27 października na 4 godzinie lekcyjnej w świetlicy szkolnej odbędzie się etap szkolny XVIII Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Podobnie jak w roku ubiegłym do etapu rejonowego zakwalifikowuje się pięcioro najlepszych uczestników etapu szkolnego. Wszystkich chętnych i zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Zapisy u Małgorzaty Wojteckiej do 23 października.
Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w turnieju honorowego krwiodawstwa wszystkich uczniów naszej szkoły, którzy mają ukończone 18 lat. Pierwsza akcja oddawania krwi odbędzie się w drugiej połowie października na terenie naszej szkoły. Zapisy u opiekuna Szkolnego Koła PCK pani Małgorzaty Wojteckiej.
W ramach realizacji projektu Szkoła Promująca Zdrowie zapraszamy wszystkie uczennice klas drugich na bezpłatne badania palpacyjne piersi. Podczas badania dziewczęta będą miały możliwość nauki samobadania i samoobserwacji piersi pod kierunkiem dyplomowanej położnej. Wszystkie chętne osoby prosimy o pobranie zgłoszenia u pani Małgorzaty Panicz lub pani Małgorzaty Wojteckiej. Posiadanie podpisanej przez rodzica zgody jest warunkiem udziału w badaniu. Akcja "różowa wstążeczka" odbędzie się już w październiku.
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO