Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2008/2009 odbędzie się 1 września na sali gimnastycznej: - klasy II i III - godz. 9.00 - klasy I - godz. 10.00
Składanie dokumentów potwierdzających wolę podjęcia nauki w II Liceum Ogólnokształcącym w dniach:
30.06.08 (poniedziałek) godz. 9.00 - 15.00 01.07.08 (wtorek) godz. 9.00 - 12.00
- na pierwszym piętrze w salach: 1) klasa IA - filologiczna - s. 129 2) klasa IB - biologiczno – chemiczna - s. 130 3) klasa IC - humanistyczna - s. 134 4) klasa ID - matematyczno – fizyczna - s. 135 5) klasa IE - matematyczno – językowa - s. 136 6) klasa IF - frankofońska - s. 137 Wymagane dokumenty: - oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, - oryginał zaświadczania o wynikach egzaminu gimnazjalnego, - 3 fotografie, - potwierdzenia punktowanych, dodatkowych osiągnięć. Dokumenty należy dostarczyć w koszulce na dokumenty.
Z głębokim żalem zawiadamiamy o tragicznej śmierci tegorocznego absolwenta II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomsku, ucznia klasy IIIc - Tomasza Kubicy.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 19.06.2008 o godzinie 15.00 w kościele w Brudzicach. Uroczysta Msza Święta w intencji zmarłego Tomka odbędzie się 20.06.2008 o godzinie 8.00 w kościele Św. Lamberta w Radomsku.
W dniu 04.06.2008 odbyły się pierwsze zajęcia w nowej pracowni komputerowej.
Zakup został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Fotografię są dostępne w galerii.
W ostatnią sobotę, tj. 7 czerwca 2008 roku, 17 uczniów z naszej szkoły uczestniczyło w warsztatach ZNAJDŹ PRACĘ, które odbywały się w I LO. To ośmiogodzinne szkolenie skierowane było do grupy 35 maturzystów i drugoklasistów dwóch radomszczańskich szkół ponadgimnazjalnych : I i II LO. Warsztaty zorganizowali nauczyciele obydwu szkół Tomasz Wojtasik i Sylwia Wawrzyniak.

21 kwietnia uczeń klasy II G Michał Łabęcki otrzymał wyróżnienie w finale 8 Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości organizowanej przez Społeczną Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi i Konsulat Brytyjski. Do Olimpiady przystąpiło 10 000 uczniów z całej Polski, a do ścisłego finału zakwalifikowało się 70 z nich. Również w tym dniu odbył się w Łodzi finał wojewódzki V. edycji ogólnopolskiego konkursu „Z klasy do kasy” - zabawy łączącej giełdowe emocje z praktyczną nauką inwestowania pieniędzy i wiedzą ekonomiczną. Konkurs to część programu edukacji finansowej „Moje Finanse”, adresowanego do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Z programu korzysta już ponad 2,5 tys. nauczycieli i około 216 tys. uczniów. Tegoroczna edycja konkursu okazała się być rekordową. Zgłosiło się do niego prawie 73 tys. uczniów z całej Polski. Zespół z klasy III F Nemsik Team w składzie : Adrian Nems, Piotr Rudzki, Rafał Łysik, Rafał Milc i Marcin Ściubak zajął zaszczytne V miejsce w województwie łódzkim!!!!

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO