Dnia 7 kwietnia nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów ogłoszonych w ramach IV Powiatowych Obchodów Dnia Zdrowia pod Hasłem "Dbaj o zdrowie- inwestuj w przyszłośc" w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska.

Dnia 8 kwietnia odbył się pierwszy etap konkursu na najpogodniejszą klasę roku. W ramach obchodów "Światowego Dnia Zdrowia" i "Dnia Optymisty"wzięły w nim udział klasy pierwsze i drugie.

W dniu 4 kwietnia 2008 roku na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej odbyło się XVIII Seminarium Studenckie poświęcone problemom zanieczyszczenia i ochrony środowiska naturalnego. Liczba uczestników biorąca udział w tej edycji wynosiła 326 osób, które zgłosiły do konkursu 224 prace. Uczennice Małgorzta Cieśla (II E) i Magdalena Bednarek (IIG) zdobyły nagrody główne - indeksy na studia na tym wydziale. Nasi uczniowie zdobyli też inne nagrody... GRATULUJEMY!!!

Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty do II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomsku uczniów klas III szkół gimnazjalnych powiatu radomszczańskiego wraz z nauczycielami w dniu 3 KWIETNIA 2008 w godzinach od 9:00 do 12:00.

W ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia 7 kwietnia w naszej szkole odbędzie się pierwszy etap konkursu na najpogodniejszą klasę roku 2008.

Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie ogłasza IV Ogólnopolski Konkurs na esej pt.”Młodzi przeciwko patologiom społecznym”pod patronatem MEN, MSWiA, MKiDN z zakresu wiedzy zapobiegania zjawiskom patologii społecznej dzieci i młodzieży.

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO