Lista Uczniów zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych IV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości. 1. Zuzanna Karolak – III D 2. Michał Łabęcki – III G 3. Maciej Pawłowski –III D 4. Michał Kuśmierz – III D 5. Piotr Musiał – II D 6. Anna Strączyńska – III B 7. Filip Klaja – III D 8. Adam Gajewski – III D 9. Jakub Bultrowicz – II D 10. Anna Gawrońska – III B II Etap Olimpiady odbędzie się 5 marca 2009 w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, a w/w grupa będzie jako jedyna reprezentować nasze miasto. Do II Etapu IX Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości zakwalifikowali się: 1. Anna Strączyńska – III B 2. Zuzanna Karolak – III D 3. Bartłomiej Pałka – III B II Etap odbędzie się w Łodzi 10 lutego 2009. SERDECZNE GRATULACJE !!!
Komitet Okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego do zawodów II stopnia zakwalifikował:
- Natalię Lewandowską - kl. IID
- Kamila Rudawskiego - kl. II D
Nauczyciel prowadzący: mgr Anna Klimczak-Lizak
ROBERT STĘPNICKI, uczeń klasy IID zakwalifikował się do teoretycznych zawodów II stopnia OLIMPIADY FIZYCZNEJ (etap wojewódzki). Jako jedyny będzie reprezentował nasze miasto. Gratulacje!!!
28 listopada 2008 r. w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego w Warszawie odbyła się uroczysta Gala Przedsiębiorczości z udziałem Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Ewy Junczyk-Ziomeckiej, będąca finałem V edycji „Dnia przedsiębiorczości”, projektu objętego Honorowym Patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. W V edycji „Dnia przedsiębiorczości” – ogólnopolskiego programu jednodniowych praktyk, udział wzięło 45 710 uczniów z 603 szkół oraz 20 304 instytucji i firm. Komitet Honorowy wyłonił 23 najaktywniejsze szkoły w Polsce, wśród których znalazło się II Liceum Ogólnokształcące z Radomska. Szkołę reprezentowała czteroosobowa delegacja w składzie : Sławomir Kowalczyk – dyrektor szkoły, Sylwia Wawrzyniak i Renata Langier – nauczycielki podstaw przedsiębiorczości oraz Michał Łabęcki – uczeń klasy III g , która odebrała osobiste gratulacje od Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta – p. Ewy Junczyk – Ziomeckiej. , a po części oficjalnej uczestniczyła w wycieczce po Pałacu Prezydenckim. Zdjęcia można obejrzeć w galerii.

Dyrekcja i Samorząd Uczniowski II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomsku ogłaszają IX edycję Konkursu Literackiego „Błękit”. Konkurs adresowany jest do szkół ponadgimnazjalnych powiatu radomszczańskiego. Jego celem jest umożliwienie uzdolnionej literacko młodzieży rozwijanie swoich twórczych aspiracji. Konkurs „Błękit” organizowany jest od 1999 roku i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem młodych ludzi. Wszelkich informacji udzielają nauczycielki języka polskiego: Marzanna Lempart i Mariola Rudecka pod numerem telefonu (0 44) 683 26 53.

Dnia 4 listopada w Urzędzie Miasta Łodzi odebraliśmy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. W ten sposób zostaliśmy włączeni do Sieci Wojewódzkiej Szkół Promujących Zdrowie.

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO