Nasza szkoła została nominowana do otrzymania Certyfikatu Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości". Znaleźliśmy się w zacnym gronie 20 szkół ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego. Listę szkół nominowanych można znaleźć pod adresem: http://www.junior.org.pl/sp2/cache/files/nominowane_szkoly_ponadgimnazjalne.doc

Michał Łabęcki, uczeń klasy II G zakwalifikował się do ścisłego finału 8 Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości. Jako jedyny bedzie reprezentował nasze miasto. Finał odbędzie się w Łodzi 21 kwietnia 2008. Gratulacje !!!!!!
Narodowy Bank Polski we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, pod patronatem medialnym „Gazety Szkolnej” i gazety codziennej „Dziennik” ogłasza ogólnopolski konkurs na pracę pisemną dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do zgłębiania wiedzy z ekonomii oraz nabycie umiejętności praktycznego jej wykorzystania.

Zapraszamy chętnych uczniów klas I, II i III do udziału w ogólnopolskiej akcji pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej „Dzień Przedsiębiorczości”.

Rozpoczęła się właśnie V. edycja ogólnopolskiego konkursu z wiedzy ekonomicznej „Moje finanse - Z klasy do kasy” - zabawy łączącej giełdowe emocje z praktyczną nauką inwestowania i oszczędzania pieniędzy.

Miło nam poinformować , iż aż 16 uczniów naszej szkoły zakwalifikowało się do II etapu (eliminacje okręgowe) III Ogólnopolskiej Olimpiady Przedsiębiorczości.

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO