W ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia 7 kwietnia w naszej szkole odbędzie się pierwszy etap konkursu na najpogodniejszą klasę roku 2008.

Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie ogłasza IV Ogólnopolski Konkurs na esej pt.”Młodzi przeciwko patologiom społecznym”pod patronatem MEN, MSWiA, MKiDN z zakresu wiedzy zapobiegania zjawiskom patologii społecznej dzieci i młodzieży.

10 marca 2008 roku po raz pierwszy w województwie łódzkim przyznano Certyfikaty Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”. W gronie laureatów znalazło się Liceum Baczyńskiego w Radomsku. Na uroczystej Gali w Łódzkim Domu Kultury szkołę reprezentowali: dyrektor Sławomir Kowalczyk oraz koordynatorzy szkolni Sylwia Wawrzyniak i Renata Langier.

14 marca 2008r. w II LO nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie IV edycji Powiatowego Konkursu ALKOHOL-CHEMICZNA PUŁAPKA, pod honorowym patronatem Prezydent Miasta pani Anny Milczanowskiej. W konkursie wzięło udział blisko 50 uczniów klas II z wszystkich radomszczańskich szkół ponadgimnazjalnych. Uroczystość uświetnił spektakl profilaktyczny "Utracona Kolekcja" w wykonaniu Impresariatu Artystycznego z Krakowa.

Dnia 7 marca odbędzie się II Dzień Frankofonii organizowany przez uczniów klas IIg oraz If. Naszą szkołę odwiedzi wiele znanych osobistości. Zapraszamy na "FRANKOFOŃSKIE VARIÉTÉ"!

Nasza szkoła została nominowana do otrzymania Certyfikatu Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości". Znaleźliśmy się w zacnym gronie 20 szkół ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego. Listę szkół nominowanych można znaleźć pod adresem: http://www.junior.org.pl/sp2/cache/files/nominowane_szkoly_ponadgimnazjalne.doc

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO