14 marca 2008r. w II LO nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie IV edycji Powiatowego Konkursu ALKOHOL-CHEMICZNA PUŁAPKA, pod honorowym patronatem Prezydent Miasta pani Anny Milczanowskiej. W konkursie wzięło udział blisko 50 uczniów klas II z wszystkich radomszczańskich szkół ponadgimnazjalnych. Uroczystość uświetnił spektakl profilaktyczny "Utracona Kolekcja" w wykonaniu Impresariatu Artystycznego z Krakowa.

Dnia 7 marca odbędzie się II Dzień Frankofonii organizowany przez uczniów klas IIg oraz If. Naszą szkołę odwiedzi wiele znanych osobistości. Zapraszamy na "FRANKOFOŃSKIE VARIÉTÉ"!

Nasza szkoła została nominowana do otrzymania Certyfikatu Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości". Znaleźliśmy się w zacnym gronie 20 szkół ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego. Listę szkół nominowanych można znaleźć pod adresem: http://www.junior.org.pl/sp2/cache/files/nominowane_szkoly_ponadgimnazjalne.doc

Michał Łabęcki, uczeń klasy II G zakwalifikował się do ścisłego finału 8 Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości. Jako jedyny bedzie reprezentował nasze miasto. Finał odbędzie się w Łodzi 21 kwietnia 2008. Gratulacje !!!!!!
Narodowy Bank Polski we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, pod patronatem medialnym „Gazety Szkolnej” i gazety codziennej „Dziennik” ogłasza ogólnopolski konkurs na pracę pisemną dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do zgłębiania wiedzy z ekonomii oraz nabycie umiejętności praktycznego jej wykorzystania.

Zapraszamy chętnych uczniów klas I, II i III do udziału w ogólnopolskiej akcji pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej „Dzień Przedsiębiorczości”.

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO