W dniu 12 września 2007 roku 45-osobowa grupa młodzieży z Radomska rozpoczęła udział w projekcie „Być aktywnym” w ramach programu Ochotniczych Hufców Pracy „Droga do kariery”.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2007/2008 rozpocznie się 3 września o godzinie: - klasy 2 i 3 - 9.00 - klasy 1 - 10.00

             

         


  „EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO