Drodzy Uczniowie,
Serdecznie zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w naszej szkole. W trosce o Wasze bezpieczeństwo spotkania odbędą się w salach lekcyjnych zgodnie z harmonogramem:

  • 9:00 – klasy drugie
  • 9:30 – klasy trzecie

Specjalne zaproszenie kierujemy do uczniów KLAS PIERWSZYCH:

  • 11:00 — klasa IA geograficzno-językowa — s. 259,
  • 11:15 — klasa IB biologiczno-chemiczna — s. 249,
  • 11:30 — klasa IC humanistyczno-prawna — s. 263,
  • 11:45 — klasa ID matematyczno-fizyczna — s. 261,
  • 12:00 — klasa IE matematyczno-językowa — s. 144.

Dyżurujący przy wejściu nauczyciele wskażą Wam odpowiednie sale lekcyjne.

Procedury zapewniania bezpieczeństwa w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku w związku z wystąpieniem epidemii COVID - 19


Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku

Z GRATULACJAMI DLA MATURZYSTÓW
I POD ROZWAGĘ DLA KANDYDATÓW (ABSOLWENTÓW ÓSMYCH KLAS)

W tym roku tzw. zdawalność wyniosła u nas 95,45% i jest najwyższa w mieście! Wyniki tegorocznej matury ogłoszone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną jednoznacznie świadczą, że nasza szkoła uzyskała ze WIĘKSZOŚCI przedmiotów lepsze wyniki od średnich w powiecie, w okręgu łódzkim i średnich krajowych (patrz diagram poniżej). Diagram przedstawia wyniki egzaminów pisemnych absolwentów II LO z przedmiotów obowiązkowych i z przedmiotów dodatkowych (najliczniej wybieranych!) na tle średnich powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

Gratulujemy Naszym Absolwentom ?‍??‍? i życzymy Wam dostania się na wymarzone uczelnie — a Tym, którym nie powiodło się w pierwszym terminie życzymy więcej szczęścia i opanowania na poprawce!!!

znicz Daj nam wiarę, że to ma sens,
Że nie trzeba żałować przyjaciół.
Że gdziekolwiek są — dobrze im jest,
Bo są z nami, choć w innej postaci...

("Kolęda dla nieobecnych" — Szymon Mucha)

Z głębokim żalem żegnamy zmarłą śp.
mgr Stanisławę Klimczak,
wieloletniego nauczyciela fizyki i wychowawcę młodzieży
II Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Radomsku.

Rodzinie Zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia wraz ze słowami otuchy.

Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy i uczniowie
II Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Radomsku

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się dnia 5 lipca 2021 r. o godz. 11:00 mszą żałobną w kościele p.w. Św. Pio przy Cmentarzu Nowym w Radomsku.
Świadectwa dojrzałości dla absolwentów II LO będą wydawane w poniedziałek 5 lipca od godziny 13:00.
Zapraszamy!