9 marca 2017 r. w Zespole Szkolno- Gimnazjalnym nr 2 w Radomsku odbyły się eliminacje szczebla gminnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Mikołaj Adamus (I d), Wiktor Więdlak (II d), Michał Kisiołek (III b). Do etapu powiatowego, który odbędzie się 24 marca br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku, zakwalifikował się Wiktor Więdlak (II d). Opiekę nad uczniami sprawował pan profesor Bogusław Antczak.
Pani Anna Barańska-Szmitko, pracownik naukowy Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Łódzkim, a także absolwentka naszego liceum — przeprowadziła w dniu 10.03.2017 zajęcia dla młodzieży z klasy IIA, IIIC i IIF. Tematem zajęć było zjawisko manipulacji i perswazji we współczesnej reklamie. Profesjonalnie przygotowany wykład ilustrowany ciekawym materiałem ikonograficznym spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów, którzy uzyskali nowe i bardzo interesujące wiadomości o mechanizmach funkcjonowania przekazu reklamowego.

W poniedziałek 13 marca 2017 r., w klasie IE odbyło się spotkanie z Prokurator Prokuratury Rejonowej w Radomsku Panią Katarzyną Posak. Podczas zajęć uczniowie mogli się zapoznać zarówno z pracą prokuratora jak i problemami dotyczącymi młodzieży, używek, występków. Liczne anegdoty oraz opowieści o sprawach, które miały miejsce niedaleko nas, niewątpliwie zmusiły do przemyślenia poczynań i przestrzegły przed spontanicznymi, często niebezpiecznymi sytuacjami. Była to również ciekawa lekcja WOS, która w prosty sposób, przedstawiła funkcjonowanie systemu karnego i postępowania wobec nieletnich. Mamy nadzieję, że będziemy jeszcze mieli możliwość wzięcia udziału w tak ciekawych spotkaniach.
Opracowała: Aleksandra Kotlewska (IE).

Dnia 9 marca Liceum Baczyńskiego wzięło udział w Giełdzie Szkół Ponadgimnazjalnych w Gorzkowicach zorganizowanych przez miejscowe Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Mieliśmy okazję zaprezentować uczniom naszą szkołę i ofertę edukacyjną na rok szkolny 2017/2018. W targach uczestniczyło ponad 20 szkół z m.in. powiatów radomszczańskiego, bełchatowskiego i piotrkowskiego. Naszą szkołę reprezentowali przedstawiciele Rady Samorządu Uczniowskiego II LO: Kacper Olczyk (IIE) i Karina Pawelec (IIE) oraz  nauczyciele pani Agnieszka Łęgowik i pan Jacek Michniowski. Prezentacja szkoły spotkała się z ciepłym przyjęciem i dużym zainteresowaniem gimnazjalistów.
Dziękujemy za zaproszenie i zapraszamy do II LO!

W piątek 3 marca pan Sébastien Bauvet pracujący w Instytucie Socjologii Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach przeprowadził zajęcia z języka francuskiego. Uczniowie uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym piosenki francuskiej, jej historii oraz wpływu wydarzeń politycznych, społecznych i kulturowych na jej rozwój. Było to bardzo ciekawe doświadczenie językowe dla wszystkich grup, mamy nadzieję, że nie ostatnie (w kwietniu planowane są warsztaty z języka francuskiego), które miało też na celu budowanie motywacji do nauki języka obcego, potrzebnego do budowania swojej przyszłości zawodowej.opracowała: Anna Smendowska, foto: Anna Smendowska
Zapraszamy na inaugurację IV edycji akcji Radomsko Zdaje Angielski do II Liceum Ogólnokształcącegosobotę 25 marca 2017 — start godzina 9:00. Test próbny FCE pomoże Ci sprawdzić się przed oficjalnym egzaminem Cambridge English First, dostępnym już w Radomsku, lub choćby tylko potrenować przed maturą z języka angielskiego. Dla najlepszych przewidzieliśmy bezpłatny udział w sesji pretestingowej egzaminu CAE w autoryzowanym centrum przygotowawczym do egzaminów Cambridge EnglishP.P.J.O. HORIZON — w sobotę 8 kwietnia 2017. Właściwa sesja egzaminacyjna FCE jak zwykle w I Liceum Ogólnokształcącym w Radomsku w sobotę 10 czerwca 2017. Zarejestruj się na test próbny FCE już dziś na http://radomskozdajeangielski.pl (zgłoszenia do 20 marca 2017!)
 

             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.