Poniedziałek, czas do szkoły! Odwiedziliśmy dziś szkołę naszych fińskich kolegów i uczestniczyliśmy w ich lekcjach. Nauczyciele wzięli udział w spotkaniu pilotażowym.
Zwiedziliśmy także cały budynek i poznawaliśmy tamtejszy system edukacji. Po południu mieliśmy razem ognisko i piekliśmy kiełbaski. Co ciekawe, graliśmy także w fińską odmianę baseballu.

 

Opracowała: Karolina Klekowska

Po wczorajszym dniu spędzonym w autokarze i samolocie, dziś rozprostowaliśmy nogi i postawiliśmy na gry i zabawy sportowe. Poznaliśmy fińskie sporty i ciekawą odmianę chowanego z piłką. Spacerowaliśmy po campingu w lesie i towarzyszyli nam rodzice naszych kolegów i koleżanek z Finlandii oraz nauczyciele, którzy także z nami się bawili.
Po obiedzie poszliśmy spróbować sauny, która wpisuje się w cotygodniowe rozrywki. Wyzwaniem jednak było szybkie wyjście z niej i wchodzenie do morza, które rozpościera się przy campingu. Ochoczo i dzielnie spróbowaliśmy tego i nie daliśmy się przerazić 3-stopniową  temperaturą wody. Wieczór spędziliśmy w domach z rodzinami, a jutro czeka nas wizyta w szkole. 

Opracowała: Karolina Klekowska

Dziś po raz kolejny (i niestety ostatni) razem zebraliśmy się przed szkołą, aby kontynuować naszą wymianę.  Ostatni etap to pobyt w Finlandii z kolegami i koleżankami z Francji.  Zbiórka przed szkołą o 3:45, a niedługo potem jedziemy do Gdańska na lotnisko. 12:10 już jesteśmy w samolocie, a niecałe dwie godziny później odbieramy bagaże.
Podróż minęła bardzo szybko i sprawnie, ale francuska grupa miała przybyć dopiero wieczorem, więc my w tym czasie wybraliśmy się do centrum Turku – miasta, gdzie znajduje się nasze lotnisko – i spacerowaliśmy po starówce. Następnie wróciliśmy na lotnisko, gdzie czekały na nas rodziny goszczące. Niedługo po tym przylecieli Francuzi i pojechaliśmy do domów, aby spędzić razem wieczór i lepiej się poznać. 

Karolina Klekowska

W dniu 10 kwietnia młodzież z klasy IC wraz z wychowawcą panią Magdaleną Więcek, miała okazję uczestniczyć w spotkaniu z panią prokurator Katarzyną Posak z Prokuratury Rejonowej w Radomsku. Na początku pani prokurator opowiedziała nam o częstych problemach młodzieży, takich jak nadużywanie alkoholu, papierosów, czy innych używek i przedstawiła nam jakie są tego skutki i konsekwencje. Zapoznała nas z podstawowym prawem karnym i poszerzyła naszą wiedzę o przykłady z jakimi się spotkała w swojej pracy. Zyskaliśmy wiedzę na temat groźnych sytuacji jakie mogą nas spotkać w codziennym życiu. Pani prokurator podała przykłady jak reagować i postępować w takich sytuacjach. Spotkanie miało charakter otwartej dyskusji i mogliśmy zadawać nurtujące nas pytania. Pani Katarzyna Posak przedstawiła nam także zalety i wady wykonywanego zawodu oraz omówiła trudną drogę kształcenia. Nie zniechęciło nas to jednak w dalszej edukacji w tym kierunku. Spotkanie było ciekawym i interesującym doświadczeniem.
Opracowała: Sara Bojarska IC
 

28 uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku zaangażowało się w międzynarodowy projekt edukacyjny mający na celu wyposażenie młodzieży w wiedzę i umiejętności umożliwiające zrozumienie globalnych współzależności, migracji oraz własnej roli i odpowiedzialności za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i praw człowieka. Podczas warsztatów będą poruszane tematy globalnych nierówności i ich wpływ na problem migracji, omawiane będą zagadnienia dotyczące uprzedzeń, stereotypów i dyskryminacji oraz mowy nienawiści w kontekście migracyjnym. Uczestnicy będą mieli możliwość kontaktu z osobami z doświadczeniem migracyjnym. Efektem końcowym będzie podjęcie przez chętnych działań lokalnych, które przyczynią się do budowy sprawiedliwego świata i innego spojrzenia na kwestie związane z migracjami, spowodowanymi zarówno przez konflikty zbrojne jak i przyczyny ekonomiczne. Pierwsze spotkanie zatytułowane „Moja (różnorodna) tożsamość” odbyło się dziś tj. 09.04.2018 r. a kolejnych 5 będzie zrealizowanych do końca czerwca. Tematy warsztatów: „Moja wiedza o Celach Zrównoważonego Rozwoju i prawach człowieka”, „Czuję i działam”, „ Podstawowe pojęcia związane z migracjami”, „Stosunek społeczeństwa przyjaznego do uchodźców i uchodźczyń”, „Poznanie osób z doświadczeniem migracyjnym”.
W projekcie bierze udział 14 organizacji partnerskich z 12 krajów Unii Europejskiej. Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską a koordynatorem w Polsce jest Amnesty International Polska. II Liceum znalazło się wśród 18 szkół w Polsce, które mają możliwość realizacji przedsięwzięcia. Inicjatorką, koordynatorką i edukatorką projektu jest nauczycielka II LO Agnieszka Skura-Garbaciak.

Super wiadomość!
Uczniowie, którzy brali udział w tym roku szkolnym w Maratonie Pisania Listów w naszej szkole będą z pewnością zadowoleni. Ich wysiłki przyniosły efekt. Więzień sumienia Mahadine z Czadu skazany na dożywocie został zwolniony. Wśród tysięcy listów wysłanych do rządu Czadu były również nasze.
Akcja została zorganizowana pierwszy raz w naszej szkole przez panią Agnieszkę Skura-Garbaciak.

             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.