Targi edukacyjne dla szkół ponadgimnazjalnych stały się już tradycją Powiatu Radomszczańskiego i II Liceum im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku. W tym roku wzięło w nich udział 39 uczelni i instytucji. Z większością współpracujemy od dawna, inne odwiedziły Radomsko po raz pierwszy.
Dzień Targów, 28 lutego 2017. r, rozpoczął się w „Baczyńskim” od warsztatów tematycznych, które poprowadzili przedstawiciele: Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, Szkół dla dorosłych COSINUS w Częstochowie, Społecznej Akademii Nauk filia w Radomsku, firmy Sopra Steria Poland, Instytutu Techniki i Systemów Bezpieczeństwa Akademii Jana Długosza w Częstochowie, Warszawskiej Szkoły Reklamy, Agencji Campus France Instytut Français de Cracovie, firmy SKB Drive Tech i Uniwersytetu Łódzkiego.


Od godziny jedenastej młodzież naszego powiatu mogła zwiedzać stoiska: Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, Politechniki Częstochowskiej, Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu, Politechniki Łódzkiej, Społecznej Akademii Nauk filia w Radomsku, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Szkół dla dorosłych COSINUS w Częstochowie, Politechniki Opolskiej, Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. J. Piłsudskiego w Warszawie, Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii Polonijnej w Częstochowie, Wszechnicy Świętokrzyskiej, Centrum Nauki i Biznesu ŻAK, Akademii Jana Długosza w Częstochowie, Ośrodka Kształcenia i Biznesu SOKRATES, Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Medycznego Centrum Edukacji w Częstochowie, Uniwersytetu Opolskiego, Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi, Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, Wyższej Szkoły Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Akademii Humanistyczno–Ekonomicznej w Łodzi, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Warszawskiej Szkoły Reklamy, Policealnych Szkół Medyczno-Kosmetycznych w Łodzi, Campus France Institut Français de Cracovie, Szkoła Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Instytutu Techniki i Systemów Bezpieczeństwa AJD w Częstochowie, Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku, SKB Drive Tech, Sopra Sterii Poland w Katowicach, Państwowej Inspekcji Pracy, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tomaszowie Mazowieckim i Centrum Innowacji Biznesowej.

Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyły się indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku i Powiatowego Urzędu Pracy. Stoiska odwiedziło ponad dziewięćset osób. Logistycznie Targi przygotowali nauczyciele: Joanna Kurpienik, Iwona Bałazińska-Mielczarek, Anna Smendowska i Małgorzata Wojtecka. Fachową obsługę zapewnili uczniowie klasy II b, Aktyw Biblioteczny oraz Weronika Danielczak (III c) jako fotograf.

oprac. Iwona Bałazińska-Mielczarek
Został prawie miesiąc…i lecimy poznać Francję. Dlatego pracujemy jeszcze bardziej intensywnie niż zwykle przygotowując materiały niezbędne w czasie pobytu u naszych partnerów projektu.

W ostatni czwartek (tj.23.02.2017) nasza grupa spotkała się ponownie, ale tym razem nie omawialiśmy planów związanych z omawianiem zagadnień związanych z naszym wyjazdem. Można powiedzieć, że bardziej skoncentrowaliśmy się na sobie.


Projekt ERASMUS + zakłada integracje między krajami i poznanie innych kultur, historii i spojrzeń na świat, ale także dowiadujemy się dużo o naszym państwie, społeczności i nas samych.

W czwartek odpowiadaliśmy na pytania przygotowane online przez francuską organizację partnerską TALENT CAMPUS, które określały naszą osobowość, charakter i światopogląd. W czasie trwania przedsięwzięcia zrobimy to jeszcze kilka razy, aby sprawdzić, jak zmieniamy się pod wpływem doświadczeń związanych z ERASMUSEM +. Całe przygotowania u nas oraz pobyt we Francji i Finlandii z pewnością zaowocują tym co najlepsze, a my wzbogacimy naszą osobowość o nowe cechy, np. większą ciekawość świata, ogólną wrażliwość lub pewność siebie i zdolności organizacyjne.

Dziękujemy panu prof. Pawłowi Kapicy za pomoc informatyczną i techniczną oraz pani prof. Natalii Król za pomoc merytoryczną gdyż ankieta była w języku angielskim.

Opracowała Karolina Klekowska IIB

28 lutego grupa maturzystów Liceum Baczyńskiego miała przyjemność uczestniczyć w warsztatach organizowanych przez pracowników naukowych Wydziału Chemii UŁ. Uczniowie samodzielnie prowadzili miareczkowanie — jedną z metod analizy instrumentalnej. Mieli do dyspozycji m.in. pH-metry, których nie wykorzystują w szkolnej pracowni. Po samodzielnym wykonaniu doświadczeń uczniowie mieli okazję zobaczyć, jak robią to profesjonaliści. Obserwowali badanie aktywności fluorowców, porównując barwę chloroformu, a prowadzący wyjaśnił mechanizm zachodzących reakcji.
Mamy nadzieję, iż wizyta w Łodzi poszerzy i utrwali wiedzę uczniów Baczyńskiego, co przyczyni się do uzyskania wysokich wyników na egzaminie maturalnym z chemii.

 

22 lutego w ramach współpracy z gimnazjami odwiedziliśmy Publiczne Gimnazjum nr 5 w Radomsku. Mieliśmy okazję zaprezentować uczniom gimnazjum naszą szkołę i ofertę edukacyjną na rok szkolny 2017/2018. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Norbert Czarny, Natalka Piasecka, Iga Dygudaj, Ksawery Olczyk  (I B) oraz  nauczyciele panowie Sławomir Lawenda i Paweł Handydraj. Prezentacja szkoły spotkała się z ciepłym przyjęciem i dużym zainteresowaniem gimnazjalistów.
Dziękujemy za zaproszenie i zapraszamy do II LO!

Do finału tegorocznej edycji konkursu "Nie zobojętniaj się na chemię" awansowało 42 uczniów. To najlepsi spośród 344 osób startujących w konkursie. Zapraszamy do dalszej rywalizacji chemicznej. Widzimy się w II LO w Radomsku, 14 marca o godz. 10. Dziękujemy za zaangażowanie wszystkim uczestnikom, a finalistom życzymy powodzenia.
Lista osób zakwalifikowanych do finału pod LINKIEM.
Organizatorzy: Sylwia Wawrzyniak i Małgorzata Wojtecka

16 lutego Liceum Baczyńskiego wzięło udział w Targach Szkół Ponadgimnazjalnych w Kodrębie zorganizowanych przez miejscowe gimnazjum. Mieliśmy okazję zaprezentować uczniom gimnazjum naszą szkołę i ofertę edukacyjną na rok szkolny 2017/2018. W targach uczestniczyły szkoły z powiatu radomszczańskiego. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Magda Dzierżanowska (I C), Julia Blada (II F) i Małgorzata Malingiewicz (II F) oraz  nauczyciele pani Mariola Rudecka i pan Paweł Handydraj. Prezentacja szkoły spotkała się z ciepłym przyjęciem i dużym zainteresowaniem gimnazjalistów.
Dziękujemy za zaproszenie i zapraszamy do II LO!


             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.