14.10.2017 r. Dzisiaj o godzinie 7 rano pożegnaliśmy naszych Finów i Francuzów z morzem łez w oczach. Musieli oni tak wcześnie wyjechać, ponieważ uczniowie z Dijon mieli wylot o godzinie 11.00 z Warszawy. 

Nie możemy się doczekać, aż zobaczmy się ponownie w Finlandii.

Tymczasem chcemy podziękować wszystkim nauczycielom, którzy opiekowali się nami przez cały ten czas oraz rodzicom za bycie częścią Erasmus + i tej międzynarodowej przygody.

Opracowała: Karolina Klekowska


13.10.2017 Rano nauczyciele z Francji i Finlandii mieli okazję uczestniczyć w akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej. We Francji w ogóle nie ma takiego dnia, a w Finlandii nie jest tak uroczyście obchodzony. Oprawa akademii zrobiła wrażenie na naszych gościach. Następnie rozpoczęliśmy przygotowania do próby generalnej podsumowania II części projektu, która właśnie dobiegła końca. Po obiedzie nauczyciele uczestniczyli w spotkaniu pilotażowym poświęconym następnemu etapowi projektu Erasmus+, który odbędzie się w Finlandii w kwietniu 2018 r.

O 17.00 odbyła się uroczystość poprowadzona przez naszych kolegów i koleżanki z Francji i Finlandii oraz nas samych. Na niej zaprezentowaliśmy piosenki z naszych krajów oraz efekty wspólnej pracy, m.in. prezentacje ze zdjęciami z całego tygodnia. Pojawili się też nauczyciele i uczniowie gimnazjów, z którymi  współpracowaliśmy wcześniej w ramach warsztatów nt. rozmowy o pracę. Następnie nauczyciele zaangażowani w projekt Erasmus+ zostali poproszeni o powiedzenie kilku słów na ten temat, a po wielu wzruszających mowach razem zatańczyliśmy choreografię i zaśpiewaliśmy raz jeszcze tym razem wspólnie i w języku projektu – po angielsku.

Dzień zakończył się dyskoteką i smacznym poczęstunkiem przygotowanym przez naszych rodziców.

 

Opracowała: Karolina Klekowska

Dnia 13 października br. społeczność II LO obchodziła Dzień Edukacji Narodowej. Klasy II B oraz II E pod opieką wychowawców zorganizowały uroczystą akademię by przekazać wszystkim nauczycielom i wychowawcom podziękowania za niezwykle ważną pracę bycia przewodnikami kształtującymi młode umysły i za inspirację w rozwijaniu pasji i talentów.
 


12.10.2017 Nie dano nam dziś pospać, bo już o 7.00 wyjechaliśmy z Radomska do Łodzi na Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, z którym współpracuje nasza szkoła. Tam czekali na nas wykładowcy z doświadczeniami takimi jak otrzymywanie malachitu, czyli farby malarskiej. Wykonaliśmy też reakcję redoks z manganianem potasu oraz obserwowaliśmy zmiany barwy, a także, w innym ćwiczeniu, wpływ światła na przebieg reakcji.

W przerwie zjedliśmy obiad na stołówce studenckiej i poznaliśmy od środka cały uniwersytet. Po 17.00 udało się też znaleźć czas na zakupy i przegryzienie czegoś przed drogą powrotną do Radomska. Zmęczeni, dotarliśmy do domów dość późno, ale ze świadomością, że nasza wymiana powoli dobiega końca. Jutro już niestety spędzimy razem ostatni dzień, a sobota oznacza dla nas rozstanie aż do ponownego spotkania w Finlandii w kwietniu 2018 r.

Opracowała: Karolina Klekowska III B

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w ogólnopolskie Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest hasło „Jaka rodzina taka przyszłość”.
Na czym polega Olimpiada Wiedzy o Rodzinie?
Olimpiada ma charakter interdyscyplinarny i jest 3-etapowa.
I etap  szkolny — odbywa się na terenie szkoły (8 XI 2017 r.) i ma charakter testu.
II etap — okręgowy — zakłada przygotowanie przez zespoły prezentacji lub filmu i odbywa się w stolicy każdego województwa (28 II 2018 r.).
III etap — ma charakter 2-stopniowy (12 IV 2018 r.):
— pierwszy stopień — zespoły rozwiązują test;
— drugi stopień — zespoły uczestniczą w debacie publicznej nt. polityki prorodzinnej.
Na każdym etapie zawodów uczestnicy pracują w zespołach 2-osobowych. W związku z tym muszą ze sobą współpracować, wzajemnie uzupełniać się, wypracowywać kompromisy i słuchać się nawzajem.
Jaki jest cel Olimpiady?
Celem Olimpiady jest promowanie wartości małżeńskich i rodzinnych, podnoszenie świadomości i wiedzy prawnej dotyczącej małżeństwa i rodziny. Uczniowie (zespoły 2-osobowe z tej samej szkoły, niekoniecznie z tej samej klasy) przystępują do Olimpiady poprzez zgłoszenie chęci udziału nauczycielowi Wychowania do życia w rodzinie lub dyrektorowi szkoły. Wykaz literatury, który w tym pomoże, znajduje się w Programie Olimpiady, umieszczonym na stronie www.uwm.edu.pl/owor/.
Zapisy u nauczyciela wychowania do życia w rodzinie — Małgorzaty Wojteckiej.
ZACHĘCAMY UCZNIÓW DO UDZIAŁU W OLIMPIADZIE, BO NAPRAWDĘ WARTO!!!
 
Uczniowie naszej szkoły okazali się najlepsi w Konkursie Recytatorskim „Mówię Różewiczem” organizowanym w ramach „Różewicz Open Festiwal”. Konkurs odbył się 4.10.2017 w MDK, a przeznaczony był dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Do konkursowych zmagań zgłosiło się 38 osób, w tym 17 uczniów (!) naszej szkoły. Czołowe miejsca przypadły uzdolnionym recytatorom Liceum Baczyńskiego:
I miejsce – Sara Bojarska, kl. I C (klasa humanistyczna),
II miejsce – Mateusz Olejnik, kl. I D (klasa matematyczno-fizyczna),
III miejsce – Nikola Olczyk, kl. I E (klasa matematyczno-językowa).
Wyróżnienia otrzymały - Dominika Sala z kl. I C oraz Magdalena Gołdon z kl. I E.
Do udziału w konkursie uczniów klasy I C przygotowywała pani prof.. Marzanna Lempart, a uczniów klasy I D i I E pani prof. Mariola Rudecka.
Gratulujemy artystycznych sukcesów naszym utalentowanym pierwszoklasistom!

             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.