Od 12 do 25 marca br. decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie w szkole nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wychowawczych, a uczniowie NIE PRZYCHODZĄ DO SZKOŁY.
Wszystkie informacje będą przekazywane na bieżąco w dzienniku elektronicznym.
Z poważaniem
Sławomir Kowalczyk
Pełna treść komunikatu na strony internetowej MEN:
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Uczeń klasy III D II Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku, Jakub Rochowski znalazł się wśród najlepszych uczniów w Polsce i awansował do etapu centralnego XV Olimpiady Przedsiębiorczości. Hasło tegorocznej edycji to: "Zarządzanie różnorodnością w organizacji". Jakub wykazał się nie tylko szeroką wiedzą dotyczącą zagadnień z obszaru ekonomii i zarządzania, ale również umiejętnościami sformułowania i zaproponowania oryginalnego rozwiązania zadanego problemu. Olimpiada powstała dzięki wspólnej inicjatywie Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych - Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Do XV edycji Olimpiady zgłosiło się prawie 12 tys. uczniów z ponad 700 szkół. Trzeci etap to eliminacje centralne, które obędą się 2 kwietnia 2020 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Uczestnicy Olimpiady Przedsiębiorczości walczą o indeksy publicznych uczelni ekonomicznych oraz innych uczelni, które doceniając wysoki poziom Olimpiady przyjmują laureatów i finalistów dając im 100% punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
Opiekunem ucznia jest pani Sylwia Wawrzyniak. Gratulujemy sukcesu i trzymamy kciuki!
 
Wszystkim PANIOM II LO (Tym PRZED i Tym PO maturze)
wszystkiego najlepszego życzą mężczyźni z II LO !

Wielki sukces osiągnął uczeń klasy 1 Cg Bartosz Rusin w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej „Losy Żołnierza i dzieje oręża polskiego…”, awansując do etapu centralnego zawodów. Awans uzyskał na zawodach etapu okręgowego, które odbyły się 5 marca w Łodzi. Jego wynik 165 pkt z części pisemnej i 73 pkt z części ustnej zagwarantował mu pewną kwalifikację. Teraz Bartosz będzie się ubiegał o tytuł laureata olimpiady na zawodach, które są pierwszą częścią etapu centralnego i odbędą się 17 marca.
Opiekunem merytorycznym Bartosza jest pan prof. Paweł Rorat.
 
Uczeń naszego liceum Aleksander Szeląg (3 E) został zakwalifikowany do finału 43. Olimpiady Języka Niemieckiego. Aleksander zajął I miejsce w województwie łódzkim i znalazł się tym samym w gronie 78 najlepszych uczestników spośród łącznie ponad 18 tys. biorących udział w olimpiadzie. Jako jedyny z województwa łódzkiego będzie reprezentował II LO w Radomsku na eliminacjach centralnych w dniach 3–5 kwietnia 2020 w Poznaniu, w Wyższej Szkole Języków Obcych im S.B. Lindego.
Doceniamy Twoją ciężką pracę i życzymy dalszych sukcesów!!!
Opiekunem merytorycznym jest pan prof. Paweł Handydraj .
 

26 lutego 2020r. odbył się w Łodzi etap wojewódzki  Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie. W bieżącym roku tematem przewodnim olimpiady jest polityka prorodzinna w Polsce. Organizacja Olimpiady i udział w niej młodzieży, jest szansą na jej większe zainteresowanie się problematyką małżeństwa i rodziny.
W etapie okręgowym naszą szkołę reprezentowało aż 6 zespołów, które zostały wyłonione w drodze eliminacji szkolnych spośród uczestników, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów. Zadaniem zespołów w eliminacjach okręgowych było przygotowanie prezentacji lub filmu na wybrany spośród podanych w regulaminie temat oraz przedstawienie materiału przed komisją konkursową. Nasi uczniowie zaznaczyli swą obecność zdobywając odpowiednio:

II miejsce za film pt.: ”W rodzinie siła”  Patrycja Kukulska i Sylwia Dryja z klasy IA/C

IV miejsce - Kindze Werens i Marlenie Barańskiej (IEg),  

V miejsce - Sabina Strzebiecka i Amelia Sobala (IIB),

VI miejsce  – Aleksandra Zięba i Maria Kowalik(IIB)

VIII miejsce -  Bartosz Rusin i Piotr Kempa (ICg)

W dziesiątce najlepszych zespołów w województwie znalazły się też Barbara Nita i Emilia Bujacz z klasy IEg. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO