Dnia 06.04.2017r. uczniowie klas pierwszych biologiczno-chemicznych uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez Wydział Infrastruktury i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej. Uczniowie wysłuchali ciekawego wykładu na temat wykorzystania wodoru w energetyce paliwowej. Następnie grupy uczniowskie pracowały samodzielnie w laboratoriach naukowych. Młodzież przeprowadziła doświadczenia z wykorzystaniem węglowodanów oraz próbowała swoich sił w izolowaniu DNA z jąder komórek roślinnych.
Pracownicy uczelni zapoznali nas także z najnowszą ofertą edukacyjną.
Wycieczkę edukacyjną zorganizowały nauczycielki chemii II LO Małgorzata Wojtecka i Sylwia Wawrzyniak.

Zaczynając o godz. 9.00, rozpoczęliśmy kolejny dzień naszej wymiany polsko-francusko-fińskiej. Byliśmy w Dijon, gdzie uczestniczyliśmy w kolejnych zajęciach Talent Campus. Mówiliśmy o najważniejszych wartościach w życiu i przedstawialiśmy za pomocą różnych środków wyrazu ich wpływ na nas. Po wspólnym obiedzie zwiedziliśmy stare miasto. Z Wieży Filipa Dobrego, pokonując 316 stopni, mogliśmy obejrzeć panoramę Dijon i okolic. Wieczorem odbyło się podsumowanie trzydniowych warsztatów prowadzonych przez Talent Campus. Towarzyszyli nam rodzice, nauczyciele oraz inne osoby zaangażowane w projekt, w tym zespół muzyczny, wraz z którym śpiewaliśmy i tańczyliśmy. To był udany wieczór.

Opracowała: Karolina Klekowska II b

Podczas gdy młodzież rozwijała kompetencje społeczne w ramach ćwiczeń proponowanych przez Talent Campus, nauczyciele z grupy pilotażowej spotkali się, aby omówić sprawy związane z organizacją projektu.

Podsumowano pierwsze dni pobytu grupy międzynarodowej we Francji. Poruszone też zostały kwestie finansowe ze strony partnerów i koordynatora. Na koniec rozmowa potoczyła się w kierunku ewaluacji – ważnego elementu każdego przedsięwzięcia. Swoje uwagi przekazał obecny na spotkaniu pracownik Narodowej Agencji Francuskiej. Instytucja ta przyznała grant na nasz projekt, a obecnie nadzoruje jego realizację.


Hasło na dzisiaj: praca w grupach. Wszystko wykonywaliśmy w kilkuosobowych zespołach, chcąc sprawdzić w praktyce nasze kompetencje społeczne. Wspólnymi siłami m.in. układaliśmy najwyższą wieżę z Jengi, czy planowaliśmy, jak wyglądałoby muzeum łączące nasze kultury. Założeniem całego projektu, obok wyjazdu do Francji i Finlandii, jest polepszenie naszych zdolności i zapewnienie nam szansy na wzbogacenie naszej osobowości.

Jutro jedziemy do Dijon i będziemy zwiedzać to urocze miasto. Mamy nadzieję, że dobrze je poznamy i zachowamy największe zabytki nie tylko na zdjęciach, ale też w sercu, jak całą wymianę.

Opracowała: Karolina Klekowska II b

Dnia 05.04.2016 klasy II B i II F uczestniczyły w XVII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki organizowanym przez Uniwersytet Łódzki. Uczniowie wzięli udział w ciekawych wykładach na wydziale Chemii oraz Biologii i Ochrony Środowiska. Młodzież dowiedziała się m.in. o próbach leczenia nowotworów za pomocą drobnoustrojów, zdobyła informacje na temat autoimmunologicznych chorób układu odpornościowego oraz chemicznych aspektów miłości. Drugoklasiści  uczestniczyli w następujących wykładach:

  1. Sekrety współczesnej biotechnologii roślin;
  2. Mikrobiologia kryminalistyczna — czyli mikroorganizmy w służbie prawa;
  3. Jak zostałem pasożytem... ;
  4. Mikrobiologiczni kreatorzy smaku czyli kto tak naprawdę rządzi w kuchni;
  5. Wojna wewnątrz nas — choroby autoimmunologiczne;
  6. Drobnoustroje w leczeniu nowotworów;
  7. Chemiczne aspekty miłości.

Wyjazd zorganizowały nauczycielki chemii Małgorzata Wojtecka i Sylwia Wawrzyniak w ramach współpracy z Uniwersytetem Łódzkim.

 

Każdy dzień jest coraz bardziej intensywny, ale my wciąż z ochotą stawiamy czoła nowym wyzwaniom.
Pierwsze z nich polegało na przedstawieniu prezentacji o systemach edukacji w naszych krajach. Każda z grup – francuska, polska i fińska – zaprezentowała obszerny materiał, który był rezultatem wielotygodniowej pracy. Nasza grupa otrzymała wiele komplementów ze strony uczniów i nauczycieli.

Kolejne wyzwanie to zajęcia z Talent Campus – organizacją, która zajmuje się rozwijaniem umiejętności społecznych i zainteresowań wśród młodzieży. Zostaliśmy podzieleni na trzyosobowe, międzynarodowe grupy, w których pracowaliśmy aż do godziny 17.00.                                                                                                   
Następnie wyruszyliśmy z naszymi francuskimi przyjaciółmi do ich domu, gdzie pomieszkujemy przez ten tydzień, a potem każdy spędził wieczór według pomysłowości gospodarza: zwiedzanie miasteczka, zakupy czy gry planszowe z całą rodziną. Wszyscy jesteśmy szczęściarzami, ze jesteśmy częścią czegoś tak niezwykłego.

Opracowała: Karolina Klekowska II b


             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.