W dniu 13 stycznia 2017 r w Tomaszowie Mazowieckim odbył się wojewódzki etap Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Uczestniczyli w niej dwaj uczniowie klasy III F —  Bartosz Kipigroch i Radosław Ciesielski.
Serdecznie gratuluję osiągniętych wyników
Małgorzata Panicz (opiekun merytoryczny)

 

Organizatorem Konkursu jest II LO im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Starostwo Powiatowe w Radomsku.
Celem Konkursu jest stworzenie młodym ludziom możliwości twórczego wyrażania swoich przemyśleń i spostrzeżeń w wybranej formie literackiej.

Mottem tegorocznego konkursu są słowa K. Kąkolewskiego:
    Życie jest grą bez reguł.
    Kształtuje się między wolą a przypadkiem...
Kategorie gatunkowe:
— opowiadanie,
— esej,
— wybrana forma publicystyczna (np. reportaż, felieton).

REGULAMIN KONKURSU Błękit 2017
Termin przyjmowania prac mija dnia 06.03.2017 r. W przypadku przesyłki o przyjęciu pracy decyduje data stempla pocztowego.
 

Aleksandra Trachta i Rafaela Pabich — uczennice klasy II A zakwalifikowały się do etapu okręgowego XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Łodzi. Znalazły się w grupie 24 uczniów z województwa łódzkiego zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych, które odbędą się 11 lutego 2017 r. Będą tam reprezentować nie tylko nasze liceum, ale też powiat. Opiekunem olimpiady jest pani profesor Marzanna Lempart.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Zapraszamy wszystkich uczniów szczególnie zainteresowanych chemią do udziału w VIII edycji Międzypowiatowego Konkursu Chemicznego "Nie zobojętniaj się na chemię". Zgłoszenia przyjmujemy do 7 lutego br.

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia - link

Małgorzata Wojtecka


10 I 2017 opublikowano wyniki XIX Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych przygotowanego przez  Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. II Liceum Ogólnokształcące w Radomsku uplasowało się na 22. miejscu w województwie łódzkim w kategorii: Licea Ogólnokształcące. W skali kraju szkoła notowana jest na 262. pozycji. W związku z tym nasze Liceum ponownie zdobywa tytuł "SREBRNA SZKOŁA”. Podsumowując —  „Baczyński” jako jedyna radomszczańska szkoła ponadgimnazjalna, znajduje się w gronie 300 najlepszych w Polsce.

Za nami pierwsze półrocze roku szkolnego 2016/17.
51 uczniów osiągnęło średnią ocen 4,75 i powyżej.
Najwyższą średnią w szkole uzyskała Aleksandra Trachta5,43, uczennica II A.
Najlepsza klasa to I B — średnia 4,52.
Gratulujemy! Szczegółowe zestawienie w rozwinięciu.


             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.