W grudniu ubiegłego roku spotkaliśmy się z gimnazjalistami w Strzelcach Małych. Przy współpracy z panią Ewą Smolarek, nauczycielką języka angielskiego, mieliśmy możliwość przeprowadzenia warsztatów językowych dotyczących gazetki szkolnej THE READER, prowadzonej w II LO przez panią Natalię Król. Uczniowie klasy IIE — Daria Borowik, Piotr Bednarskiego oraz Kamil Saternusa — przygotowani przez i pod opieką pani Agnieszki Łęgowik przybliżyli klasom gimnazjalnym formułę artykułu i przeprowadzili zajęcia, których celem było stworzenie własnego tekstu o dowolnej tematyce. Warsztaty spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony gimnazjalistów (patrz artykuł na stronie II LO: http://www.lo2.radomsko.pl/cms/index.php/3064-ii-lo-z-wizyta-u-gimnazjalistow).
Efektem warsztatów  przeprowadzonych w grudniu są artykuły, do których link zamieszczamy poniżej:
https://drive.google.com/open?id=14gE4hVLijlOG5pH1UQBK2ey3MDAmwMOH
Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią i mamy nadzieję, że ich autorzy wkrótce dołączą do grona uczniów II LO. Artykuły ukażą się również w kolejnym numerze szkolnej gazetki THE READER.

 
15 marca w II LO w Radomsku odbył się finał IX edycji międzypowiatowego konkursu chemicznego „Nie zobojętniaj się na chemię”. Konkurs odbywa się nieprzerwanie od 9 lat, a jego organizatorkami są nauczycielki chemii Sylwia Wawrzyniak i Małgorzata Wojtecka.
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6 kwietnia w naszej szkole.
 
W ramach obchodów 35-lecia Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Radomsku zorganizowano XIV Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Węgierskiej. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w Miejskim Domu Kultury. Chcemy pochwalić się sukcesami naszych uczennic w tym konkursie, a mianowicie:

I miejsce
w konkursie zdobyła — Sara Bojarska (IC), która reprezentowała II Liceum Ogólnokształcące w Radomsku (przygotowana przez panią profesor Marzannę Lempart).
Natomiast wyróżnienie otrzymała — Patrycja Alama (IIIA), która reprezentowała Młodzieżową Grupę Teatralną „Rekwizytornia Teatr” z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku (przygotowana przez panią Anitę Pawlak Zygmę).

Serdecznie gratulujemy Sarze i Patrycji oraz ich Opiekunom.
 
Aleksander Szeląg — uczeń II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku z klasy I E, zakwalifikował się do II etapu 41. Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego, zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu Uczeń zajął 172. miejsce w skali ogólnokrajowej. Opiekunem ucznia był nauczyciel języka niemieckiego Paweł Handydraj.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!
Po raz kolejny Liceum Baczyńskiego miało okazję gościć Francuzów w roli native speakerów. W grudniu grupy francuskie miały zajęcia z Manon Cuppens, lektorką języka francuskiego, pracującą  w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Gliwicach. Ostatnie dni to lekcje z zaprzyjaźnioną parą nauczycieli z liceum Pommerit  z regionu Bretania. MichelValérie mogli też zapoznać się ze szkołą, jej bazą dydaktyczną oraz porównać pracę nauczyciela w szkole francuskiej i polskiej. Dla uczniów była to niezwykła przygoda pozwalająca sprawdzić własne  umiejętności językowe.

             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.