znicz Daj nam wiarę, że to ma sens,
Że nie trzeba żałować przyjaciół.
Że gdziekolwiek są — dobrze im jest,
Bo są z nami, choć w innej postaci...

("Kolęda dla nieobecnych" — Szymon Mucha)

Z głębokim żalem żegnamy zmarłą śp.
mgr Stanisławę Klimczak,
wieloletniego nauczyciela fizyki i wychowawcę młodzieży
II Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Radomsku.

Rodzinie Zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia wraz ze słowami otuchy.

Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy i uczniowie
II Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Radomsku

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się dnia 5 lipca 2021 r. o godz. 11:00 mszą żałobną w kościele p.w. Św. Pio przy Cmentarzu Nowym w Radomsku.
Świadectwa dojrzałości dla absolwentów II LO będą wydawane w poniedziałek 5 lipca od godziny 13:00.
Zapraszamy!
 

W piątek żegnaliśmy odchodzącego na emeryturę pana profesora Janusza Pachutę.  
Będziemy Cię wspominać, jako tego który nas wspierał, pełniąc funkcję wicedyrektora Liceum Baczyńskiego. Cierpliwego nauczyciela matematyki i informatyki, profesjonalisty. Wychowawcy wielu pokoleń młodzieży, otwartego na jej problemy i niezrównanego organizatora górskich wypraw. Nie raz bez wahania poświęcałeś swój wolny czas, by wspierać inicjatywy innych i pomagać w sprawowaniu opieki nad młodzieżą podczas wycieczek. Niestrudzenie pomagałeś nam w drukowaniu świadectw i wszystkich zawiłościach technicznych. Zawsze opanowany i zdystansowany do życia.
Szanowny Panie Profesorze, Drogi Januszudziękujemy za wszystko!

Wdzięczni za wspólnie spędzone lata
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
oraz uczniowie
Liceum Baczyńskiego

W tym roku szkolnym aż 96 uczniów otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem!
GRATULACJE ! 

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH
Marlena Barańska II Eg — 5,67
Zuzanna Konopka II Dg — 5,40
Bartosz Rusin II Cg — 5,33
Szczegółowe zestawienie w rozwinięciu.
 
 
 

Malwina Iciek (IA) i Zuzanna Rapczewska (ID) otrzymały dyplomy za zaangażowanie i  działalność artystycznąTeatrze Źródło (min. uczestnictwo w inauguracyjny ogólnopolskim projekcie promującym Szlaki Papieskie wystawiając spektakl „Przed Sklepem Jubilera” Karola Wojtyły — wydarzenie odbyło się 5-7 czerwca nad jeziorem Wigry). Opiekunem uczennic jest p. Danuta Róża Zawadzka.
Gratulujemy!

Dziś przedstawiciele Miniprzedsiebiorstwa ZAPLĄTANI (Zuzia Konopka, Kasia Surmacka, Faustyna Czapla i Damian Bus — wszyscy z klasy II Dg ) otrzymali od Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości nagrody i dyplomy za zajęcie 3 miejsca w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo  „Produkcik 2021”.

To ogromny sukces młodych przedsiębiorców .

Gratulujemy !„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

Logo BIP w kształcie flagi Polski z napisem        Klauzula informacyjna RODO