Przygotuj ścieżkę kariery z językiem francuskim oraz program studiów z Agencją Campus France! Ambasada Francji w Polsce, Instytut Francuski w Polsce, sieć Alliance Française w Polsce i Agencja Campus France zapraszają na spotkania w ramach „Dni Campus France – Studia we Francji”, które zorganizowane zostaną od 7 listopada do 14 grudnia 2018 roku w blisko 20 miastach w całej Polsce, w tym w II LO w Radomsku 13 grudnia. Dni Campus France adresowane są do osób zainteresowanych budowaniem ścieżki kariery z językiem francuskim, studiami we Francji, stypendiami rządu francuskiego, podwójnymi dyplomami francusko- polskimi oraz nauką języka francuskiego. W programie: prezentacje pozwalające na przygotowanie ścieżki kariery oraz wybranie i zaplanowanie studiów we Francji, indywidualne porady, spotkania z absolwentami, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.
 

 

 Serdecznie zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w XXVII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż.

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych – klasy 7 i 8, gimnazjów i szkół średnich, w dwóch kategoriach wiekowych.

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK to ogólnopolski konkurs dla tych, którzy wiedzą, jak zdrowo i aktywnie żyć. Uczestnicy Olimpiady muszą wykazać się wiedzą dotyczącą zdrowego odżywiania, przeciwdziałania uzależnieniom, w tym HIV/AIDS, ekologii oraz znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy i wiedzy o PCK.

Konkurs składa się z czterech etapów – szkolnego, rejonowego, okręgowego i centralnego, czyli finału. Na każdym etapie Olimpiady uczestnicy muszą rozwiązać test dotyczący prawidłowego odżywiania, pierwszej pomocy, ekologii oraz promocji zdrowego stylu życia. ETAP SZKOLNY – 23 LISTOPADA  Zapisy u opiekuna szkolnego Koła PCK – Małgorzaty Wojteckiej

14

Lis
2018

The Reader 37

Niedawno zakończył się organizowany przez MDK w Radomsku Różewicz Open Festiwal – jedyny w Polsce festiwal poświęcony twórczości braci Różewiczów. Jak długo trwał? Jakie imprezy mu towarzyszyły? Jacy znamienici goście zawitali do naszego miasta z tej okazji? Dowiecie się z lektury najnowszego numeru szkolnej gazetki w języku angielskim „The Reader”.
Ponadto, tylko i wyłącznie w naszej gazetce, historia młodzieńczej miłości Tadeusza Różewicza! Ekskluzywny wywiad z kobietą, której poświęcił swoje młodzieńcze liryki miłosne.
Poza tym Halloween, muzyka, problemy środowiska, wycieczki i wiele innych aktualnych tematów.

Przeczytajcie :)

Opracowała: Natalia Król

09

Lis
2018

ŚWIĘTUJEMY!

 
UDZIAŁ W MIEJSKICH OBCHODACH NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
Tradycyjnie, jak co roku, poczet sztandarowy reprezentował naszą szkołę na miejskich obchodach Narodowego Święta Niepodległości. W tym roku uroczystości miały wyjątkową oprawę w związku z 100. ROCZNICĄ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. Pod tablicą pamięci Honorowego Obywatela Miasta Radomska Marszałka Józefa Piłsudskiego przedstawiciele władz miasta i powiatu, radomszczańskich szkół, instytucji i organizacji złożyli wiązanki kwiatów. W imieniu wszystkich szkół ponadgimnazjalnych kwiaty pod tablicą złożyła delegacja II LO. Delegacja naszej szkoły uczestniczyła również w uroczystej Mszy świętej odprawionej w intencji Ojczyzny w kolegiacie św. Lamberta pod przewodnictwem ks. arcybiskupa Wacława Depo — metropolity częstochowskiego.
 

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Najpierw zakopano kapsułę czasu. W ten nietypowy sposób uczniowie i nauczyciele Liceum Baczyńskiego uczcili 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ. Kapsuła zostanie otwarta za 50 lat. W kapsule znalazły się gazety, zdjęcia, film o szkole, gadżety przekazane przez starostwo i magistrat, listy uczniów do przyszłości (każda klasa napisała list na wybrany temat)… Miejsce zakopania kapsuły wskazuje głaz, na którym znalazła się pamiątkowa tablica. Opiekę nad projektem sprawowały panie prof. Agnieszka Skura-Garbaciak i Renata Langier. Następnym punktem obchodów była uroczysta akademia, na której uczniowie klas IIB i IIF pod opieką wychowawców — pani profesor Małgorzaty Panicz i pani profesor Sylwii Wawrzyniak przedstawili spektakl pod tytułem „Kochać mniej Polskę, a bardziej Polaków”. Scenarzystą i głównym reżyserem spektaklu był Maciej Szymczykiewicz. Po akademii uczniowie wysłuchali okolicznościowego wykładu pana dra Kamila Piskały — asystenta w Katedrze Historii Polski Najnowszej UŁ.
 
 
 
 
 
 
 
14 grudnia 2018 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej o godzinie 9.00 odbędzie się kolejna edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego im. K. K. Baczyńskiego. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu radomszczańskiego. Przeprowadzony będzie w formie dwóch turniejów: recytatorskim i poezji śpiewanej.

Wykonawcy zgłaszają swój udział w konkursie zostawiając w sekretariacie II LO wypełnioną kartę uczestnictwa
w terminie do 3 grudnia 2018 r. Karty uczestnictwa można pobrać w sekretariacie II LO i na stronie internetowej szkoły (link poniżej).

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas akademii z okazji Dnia Patrona w sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku.

Do pobrania: regulamin i karta zgłoszenia

Uczniowie klas IIc, IIIc i IIIa wzięli udział w pieszym rajdzie po naszym mieście. Odbył się on w piątek 26. Października 2018r. z okazji obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości pod hasłem „Radomsko w odrodzonej Polsce i w okresie okupacji”.
Pierwszy punkt naszego marszu znajdował się przed budynkiem Muzeum Regionalnego, na którego fasadzie znajduje się tablica upamiętniająca nadanie Józefowi Piłsudskiemu tytułu honorowego obywatela miasta Radomska. W tym miejscu wysłuchaliśmy referatów uczniów klasy IIIa o dziejach naszego miasta u progu niepodległości.
Następnie udaliśmy się na plac należący do dawnego zakładu Metalurgii i tam poznaliśmy historię przemysłu radomszczańskiego w okresie międzywojennym. Referat na ten temat przedstawili uczniowie klasy IIc.
Ostatnim punktem naszej wycieczki był pomnik upamiętniający terror okresu okupacji. Znajduje się on na tzw. Kopcu, gdzie Niemcy dokonali dwóch masowych egzekucji radomszczan. Wiadomości na temat nazistowskiego terroru w Radomsku i jego okolicach przedstawili uczniowie klasy IIIc.
Była to ciekawa lekcja historii naszego miasta połączona z wysiłkiem fizycznym, jaki towarzyszy turystyce pieszej. Zmęczeni, ale z nowymi doświadczeniami i wiedzą wróciliśmy do naszej szkoły.
 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO