Potrzebna pomoc dla jeszcze jednej osoby, musimy zmobilizować siły aby zimą nie zabrakło ciepła i odrobiny radości. Mimo, że kilka SZLACHETNYCH PACZEK 🎁 już powstaje w naszej szkole, prosimy o jeszcze jeden wysiłek. Pani Ula czeka na wsparcie, choć bardziej martwi się o swojego pieska. Potrzebny jest opał, żywność i środki czystości. Na darczyńców czekamy do 7 grudnia! Akcję zainicjowała pani profesor Renata Langier, a realizują Szkolny Klub KibicaSzkolny Klub Europejski.
Więcej informacji udzielają panie Renata Langier, Joanna Wiśniewska i Dorota Nowerska.
W dniach 18 – 25 listopada w II Liceum odbywał się Tydzień Edukacji Globalnej. Edukacja globalna jest częścią kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych. Jej głównym celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Tegoroczny Światowy Tydzień Edukacji Globalnej odbył się pod hasłem „Przyszłość Świata zależy od nas. Cele Zrównoważonego Rozwoju”. Pomysłodawcą i głównym koordynatorem Tygodnia Edukacji Globalnej jest pani Agnieszka Skura-Garbaciak. Współorganizatorami są: pani Renata Langier, pani Joanna Kurpienik, pani Magdalena Więcek. Tydzień Edukacji Globalnej 2017 rozpoczęliśmy w naszej szkole wyjazdem na Fair Trade Film Festival, który odbył się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w sobotę 18 listopada 2017 roku. Kolejnymi działaniami na rzecz tego tygodnia, które miały miejsce były:
- projekcja filmu „Wiek głupoty” oraz dyskusja na temat zagrożeń współczesnego świata;
- zajęcia edukacyjne z wolontariuszką Amnesty International oraz PAH dotyczące Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy ONZ 2030 - warsztaty i gry edukacyjne pod tytułem „ Poznaj Prawa Człowieka” i „Odkrywamy Prawa Człowieka”;
- akcja pod tytułem „Second hand jest ok” polegająca na wymianie odzieży i promowaniu zakupów z głową;
- wystawa prac pod tytułem „Prawa Człowieka zaczynają się od praw dziecka”;
- test wiedzy o prawach dziecka.
 
W ramach realizacji programu Otwarta Firma, uczniowie klas pierwszych spotkali się we wtorek z przedstawicielami różnych profesji. Zajęcia dotyczące etyki zawodowej poprowadzili: pani Katarzyna Posak (Prokuratura Rejonowa) oraz dr Mirosław Kempa (Szpital Powiatowy). Z kolei pan Marek Rząsowski – Doradca Prezesa ds. Strategii i Rozwoju, na przykładzie ESBANKU Banku Spółdzielczego wprowadził uczniów w tajniki kreowania marki firmy. Jesteśmy wdzięczni za przyjęcie naszego zaproszenia.
 
W dniach 26–27 października 2017 r. w Warszawie odbyła się konferencja technologiczna o zasięgu międzynarodowym, w całości anglojęzyczna — Masters& Robots. Jako uczestnik programu Adamed SmartUp miałem okazję wziąć w niej udział. W Warszawie spotkali się ludzie z całego świata i z różnych dziedzin — od menedżerów korporacji, przez naukowców, badaczy, po lekarzy chirurgów. Wydarzenie dzieliło się na dwa panele. Jeden z nich dotyczył przedsiębiorczości i zarządzania firmą , podczas gdy na drugim dominowały tematy bardziej techniczne. Na konferencji miałem okazję poznać wizje, jak w przyszłości algorytmy komputerowe mogą zmienić medycynę, komunikację międzyludzką, czy nauczanie. Dowiedziałem się ponadto, jak przedstawiać swoje nowatorskie pomysły potencjalnym inwestorom lub przełożonym.
 

UROCZYSTA AKADEMIA W II LO
W piątek 10 listopada 2017 r. odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Akademię przygotowali uczniowie klas I C i I E pod opieką swoich wychowawców — pani profesor M. Więcek pani profesor M. Wojdełko.

UDZIAŁ W MIEJSKICH OBCHODACH NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
Tradycyjnie, jak co roku, poczet sztandarowy reprezentował naszą szkołę na miejskich obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Po Mszy świętej w kolegiacie pod wezwaniem św. Lamberta uczestnicy obchodów przemaszerowali pod tablicę pamięci Honorowego Obywatela Miasta Radomska Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie przedstawiciele władz miasta i powiatu, radomszczańskich szkół, instytucji i organizacji złożyli wiązanki kwiatów.
 
W czwartek odbyło się oficjalne wręczenie nagród za konkurs wakacyjny. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy zwyciężczyniom: Klaudii Pichit (II B) za najciekawszą pamiątkę wakacyjną oraz Adriannie Nowak (I D) za najciekawsze zdjęcie z wakacji

             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.