Dobrze Wam już znany Kacper Guziak z 2E (matematyczno-językowej) uzyskał na LII Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego tytuł finalisty. To oznacza, że w tym momencie jest już zwolniony z matury z tego przedmiotu, mając gwarantowane 100%! Przypomnijmy, że opiekunem merytorycznym naszego humanisty jest nauczycielka języka polskiego pani Anna Klimczak-Lizak.
To jednak nie wszystko: Kacper w pięknym, zabytkowym Collegium Maius Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zdobył także tytuł laureata Olimpiady Języka Łacińskiego! Dzięki temu uzyskał kolejny komplet punktów z przedmiotu maturalnego. Taki zestaw zapewnia mu także indeks i stypendium rektorskie na większości kierunków w całym kraju – w tym na wymarzonym przez wielu prawie w Uniwersytecie Jagiellońskim!
Przypominamy, że Kacper w tym roku szkolnym wygrał także w międzynarodowym konkursie organizowanym przez Fundację Genshagen i współfinansowanym przez Instytut Goethego, na opowiadanie w języku niemieckim… Poza tym zdobył także trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie poetyckim. Dla Kacpra hat trick to za mało!
A to przecież dopiero druga klasa…
Gratulujemy!!!
 

W dniu 13 kwietnia do klas I c, II e i III e na lekcję j. angielskiego przybyła z wizytą p. Iza Soncińska, absolwentka naszego liceum, która studiuje obecnie filologię angielską na Uniwersytecie Łódzkim. Celem wizyty była przede wszystkim pomoc, jakiej uczniowie mogli udzielić p. Izie, wypełniając ankiety, które mają posłużyć jako materiał badawczy do jej pracy licencjackiej. Spotkania odbyło się w języku angielskim. Uczniowie dowiedzieli się również o realiach akademickiego życia, wymaganiach rekrutacyjnych i ścieżkach dalszej kariery po ukończeniu kierunku filologii angielskiej. Z pewnością takie spotkanie pomogło wielu uczniom w ukierunkowaniu swoich planów na przyszłość. Dziękujemy za wizytę.
Opracowała: Natalia Politańska I C
Zdjęcie przedstawia grupę uczniów klasy I C wraz z p. Izą Soncińską w sali 137 w II LO

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, nastroju, miłych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz "Wesołego Alleluja”!
Życzą:
Dyrekcja szkoły, Nauczyciele oraz Pracownicy administracji i obsługi.

14

Kwi
2022

THE READER 45

Ruszają prace nad kolejnym numerem gazetki w j. angielskim THE READER.

Artykuł do gazetki może napisać każdy chętny uczeń II LO. Tematy wybieracie sami, choć byłoby dobrze, gdyby dotyczyły naszej szkoły. Można też napisać opowiadanie, wiersz, przeprowadzić z kimś wywiad – it’s up to you. The sky is the limit 😊

Chętnych zapraszamy do zapoznania się z poprzednimi numerami gazetki w zakładce: ZAJĘCIA POZALEKCYJNE – GAZETKA THE READER oraz koniecznie do uważnej lektury  pliku pn. INFORMACJE DLA AUTORÓW ARTYKUŁÓW. Znajdziecie tam techniczne wskazówki dotyczące tworzenia tekstów do gazetki The Reader.

UWAGA! W związku z ustawą o dostępności cyfrowej konieczne jest opisanie rysunku lub zdjęcia. Robimy to pod zdjęciem krótko np. „The picture shows a teenage couple sitting on the stairs outside school searching the Internet”.

Samodzielnie stworzone teksty proszę przesyłać do swoich nauczycieli języka angielskiego drogą elektroniczną do 6.05.22.

Enjoy 😊

Your English teachers