znicz Daj nam wiarę, że to ma sens,
Że nie trzeba żałować przyjaciół.
Że gdziekolwiek są — dobrze im jest,
Bo są z nami, choć w innej postaci...

("Kolęda dla nieobecnych" — Szymon Mucha)

Z głębokim żalem żegnamy zmarłą śp.
mgr Marię Zyberyng,
wieloletniego nauczyciela chemii i wychowawcę młodzieży,
DYREKTORA
II Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Radomsku.

Rodzinie Zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia wraz ze słowami otuchy.

Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy i uczniowie
II Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Radomsku

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się dnia 30 listopada 2019 r. (sobota) o godz. 12:00 mszą żałobną w kaplicy na Starym Cmentarzu w Radomsku.

W ramach ósmej edycji obchodów „Dni Campus France” pani Joanna Jachimczuk-Lora zastępca attaché, koordynator ds. nauki i współpracy uniwersyteckiej spotkała się z młodzieżą Liceum Baczyńskiego uczącą się języka francuskiego. Campus France jest państwową agencją działającą na rzecz promocji francuskiego szkolnictwa wyższego za granicą i mobilności międzynarodowej. Dni Campus France adresowane są do osób zainteresowanych budowaniem ścieżki kariery z językiem francuskim, studiami we Francji, stypendiami rządu francuskiego, podwójnymi dyplomami francusko-polskimi oraz nauką języka francuskiego.
 
W dniach 15 listopada w II LO oraz 19 listopada w ZSDiOŚ odbyły się dwie tury akcji edukacyjno-rejestracyjnej "Komórkomania" we współpracy z Fundacją DKMS. Podczas wydarzenia zainteresowane osoby miały możliwość zarejestrowania się jako potencjalni dawcy szpiku. W akcję zaangażowali się zarówno uczniowie jak i nauczyciele oraz personel szkolny. W sumie naszym wolontariuszom udało się zarejestrować 31 osób; w II LO — 22 osoby, a w ZDiOŚ — 9 osób. Podsumowując, składamy wielkie podziękowania Pani profesor Małgorzacie Wojteckiej, która sprawowała opiekę nad całym wydarzeniem oraz wolontariuszom z klas IIF, IBg i IIIB, którzy z wielkim zaangażowaniem pomagali w jej przeprowadzeniu. Co najważniejsze — najszczersze gratulacje dla przyszłych potencjalnych dawców szpiku, którzy zdecydowali się podzielić częścią siebie i uwierzyli, że pomaganie nie boli.
PAMIĘTAJMY — DOBRO ZAWSZE POWRACA!
 
12 listopada w Teatrze Muzycznym w Łodzi odbyła się Wojewódzka Gala z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. Podczas uroczystości zostały rozstrzygnięte konkursy organizowane w ramach obchodów pt. „100 lat wszędzie dla wszystkich”, oraz wręczono liczne odznaczenia i medale dla zasłużonych osób związanych z działalnością PCK. Wśród nagrodzonych nie zabrakło również przedstawicieli zaangażowanych w rozwój organizacji na terenie miasta Radomska. Zaszczytny tytuł Najlepszego Opiekuna Szkolnego Koła PCK Województwa Łódzkiego zdobył wieloletni nauczyciel i opiekun SKPCK w II LO pani profesor Małgorzata Wojtecka.
Patronat honorowy nad uroczystością objęli: Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Prezydent Miasta Łodzi.
Gratulujemy Pani Profesor!
 
 

Wiktoria Wawrzyniak (2F) zdobyła I miejsce ️? w swojej kategorii w GRAND PRIX WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W PŁYWANIU zorganizowanym przez Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Piotrkowie Trybunalskim.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

W dniu 28 października wolontariuszki szkolnego koła PCK: Anna Szwed, Martyna Kowalczyk, Sara Bojarska rozpoczęły realizację projektu ,,Komórkomania’’ we współpracy z fundacją DKMS. Akcja ma na celu uświadamianie młodzieży o procesie oddawania szpiku, na czym polega bycie potencjalnym dawcą oraz jakie są tego skutki i przywileje. Wolontariuszki rozwiązują wszelkie mity, odpowiadają na pytania i w przyjemny sposób zachęcają rówieśników do włączenia się w działania fundacji DKMS. Dziewczyny promują projekt nie tylko w naszym liceum, ale także w radomszczańskich szkołach ponadgimnazjalnych.
15 listopada w II LO młodzież, która zdecydowała się na bycie potencjalnym dawcą, miała okazję zarejestrowania się w międzynarodowej bazie danych, podczas Szkolnego Dnia Dawcy Szpiku.

W CZASIE TRWANIA AKCJI ZBIERANE BYŁY DATKI DO PUSZKI NA OPŁACENIE BADAŃ PRÓBEK
 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO