UDZIAŁ W MIEJSKICH OBCHODACH NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Tradycyjnie, jak co roku, poczet sztandarowy reprezentował naszą szkołę na miejskich obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Po Mszy świętej w kolegiacie pod wezwaniem św. Lamberta uczestnicy obchodów przemaszerowali pod tablicę pamięci Honorowego Obywatela Miasta Radomska Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie przedstawiciele władz miasta i powiatu, radomszczańskich szkół, instytucji i organizacji złożyli wiązanki kwiatów.
 

UROCZYSTA AKADEMIA W II LO

W czwartek 10 listopada 2015 r. odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta niepodległości.  Akademię przygotowali uczniowie klas I B i I E pod opieką swoich wychowawców — pani profesor Agnieszki Skury-Garbaciak i pana profesora Sławomira Lawendy.

 
W dniach 4 i 5 listopada bieżącego roku  w II Liceum Ogólnokształcącym odbyły się zajęcia z zakresu profilaktyki raka piersi. Dzięki uprzejmości dyrekcji szpitala powiatowego w Radomsku dziewczęta klas drugich miały możliwość nauki samoobserwacji oraz samokontroli piersi pod okiem dyplomowanej położnej pani Joanny Molińskiej. Akcję wspomagały członkinie radomszczańskiego Klubu Amazonek, które edukowały dziewczęta wykorzystując fantom do badania piersi oraz służąc wiedzą i doświadczeniem w zakresie tematyki raka piersi. Uczennice chętnie rozmawiały na ten trudny temat, czytały przygotowane ulotki i broszury. Edukacja młodych kobiet jest bardzo istotna już na poziomie szkoły średniej. Budowanie świadomości dbałości o własne zdrowie to podstawa działań profilaktycznych. Chcemy, aby kobiety nie bały się o tym rozmawiać i dokładnie wiedziały jak się badać. To bardzo ważne z uwagi na fakt tak dużej śmiertelności spowodowanej rakiem piersi. Inicjatorem tych działań jest pani Małgorzata Wojtecka  koordynator  „ Szkoły Promującej Zdrowie”.
W ramach projektu edukacyjnego "Kochać to znaczy tworzyć", mającego na celu popularyzację i pogłębianie wiedzy na temat życia i twórczości Patrona Szkoły 8 grudnia 2016 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej o godzinie 9 odbędzie się VIII edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego im. K. K. Baczyńskiego. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu radomszczańskiego. Przeprowadzony będzie w formie dwóch turniejów: recytatorskim i poezji śpiewanej.

Wykonawcy zgłaszają swój udział w konkursie zostawiając w sekretariacie II LO wypełnioną kartę uczestnictwa
w terminie do 1 grudnia 2016 r. Karty uczestnictwa można pobrać w sekretariacie II LO i na stronie internetowej szkoły.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas akademii z okazji Dnia Patrona 12 stycznia 2017 roku w sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku.

Do pobrania: regulamin i karta zgłoszenia

„Miłość pisze się Jezus”
Laureatką XIX Konkursu Ortograficznego „Miłość pisze się Jezus” została Aleksandra Trachta z II LO, przygotowana przez Panią Marzannę Lempart.
II miejsce zajęła Magdalena Flasza z I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku, przygotowana przez Panią Martę Kurek.
III miejsce zajęła Agata Klimczyk z II LO, przygotowana przez Panią Marzannę Lempart.
IV miejsce ex aeuqo zajęły Anna Karolak z Politechniki Wrocławskiej (Absolwentka II LO :)) i Joanna Juziak z II LO, przygotowana przez Panią Mariolę Rudecką.
Gratulujemy!!!
„Miłość pisze się Jezus” to otwarty konkurs zorganizowany w ramach obchodów Dni Kultury Chrześcijańskiej. Zmagania z polską ortografią odbywają się na drodze 3-stopniowych eliminacji. Pierwsze dyktando napisało 112 osób. Teksty przygotowała dr Joanna Przyklenk z Instytutu Języka Polskiego UŚ w Katowicach.

PODSUMOWANIE PROJEKTU


25 października 2016 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku odbyła się uroczysta gala podsumowująca projekt edukacyjny Kierunek Kultura — Szekspir realizowany w ramach obchodów Światowego Roku Szekspira.Przedsięwzięcie zorganizowano z inicjatywy nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Radomsku we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Radomsku. Honorowy patronat nad projektem sprawowali:  Prezydent Miasta Radomsko i Starosta Powiatu Radomszczańskiego.
Projekt edukacyjny Kierunek Kultura — Szekspir obejmował wykłady dotyczące życia i twórczości Williama Szekspira i teatru elżbietańskiego wygłoszone przez pracowników naukowych  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim i konkursy adresowane do uczniów. Powiatowy konkurs recytatorski: Szekspir — monologi i sceny dramatyczne zorganizowany w dwóch kategoriach językowych: angielskiej i polskiej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz turniej literacki: Igraszki z Szekspirem dla gimnazjalistów [...]

Więcej zdjęć z uroczystego podsumowania projektu w GALERII. Pełny tekst POSUMOWANIA w rozwinięciu...

Sponsorzy projektu to: Manor House i Extreme Paintball, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Kontalex, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku, Apteka Piastowska i ESBANK Bank Spółdzielczy.
Serdecznie dziękujemy!
Opracowała: Anna Klimczak-Lizak


             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.