No wreszcie długo oczekiwany (bo aż 2 miesiące ;)) rok szkolny rozpoczęty.
Wszystkim życzymy samych sukcesów w nadchodzącym roku szkolnym.

 

Dnia 03.09.2018 r. (poniedziałek) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019:

- godz. 9.00 - klasy II i III

- godz. 10.00 - klasy I

znicz Daj nam wiarę, że to ma sens,
Że nie trzeba żałować przyjaciół.
Że gdziekolwiek są — dobrze im jest,
Bo są z nami, choć w innej postaci...

("Kolęda dla nieobecnych" — Szymon Mucha)
                   
Z głębokim żalem żegnamy zmarłego śp.
mgr Bohdana Szablewskiego,
wieloletniego nauczyciela matematyki i wychowawcę młodzieży
II Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Radomsku.
Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia wraz ze słowami otuchy.

Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy i uczniowie
II Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Radomsku

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w środę 25 lipca 2018 r. o godzinie 14:00 w Kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Polski przy ulicy Piastowskiej 45 w Radomsku.
Po Mszy Świętej ceremonia pogrzebowa odbędzie się na Cmentarzu Starym przy ulicy P. Wyszyńskiego 42 w Radomsku.
Wyniki tegorocznej matury ogłoszone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną jednoznacznie świadczą, że nasza szkoła uzyskała z większości przedmiotów lepsze wyniki od średnich w powiecie, w okręgu łódzkim i średnich krajowych (patrz diagram poniżej).
Diagram przedstawia wyniki egzaminów pisemnych absolwentów II LO z przedmiotów obowiązkowych i z przedmiotów dodatkowych na tle średnich powiatowych, wojewódzkich i krajowych.
GIMNAZJALISTO — Masz problem z wyborem najskuteczniejszego profilu biologiczno-chemicznego? Przeanalizuj pierwsze „słupki” na poniższym diagramie. Mamy wolne miejsca w klasach o tym profilu. Matura z matematyki i tej rozszerzonej, która tak słabo wypadła w całym kraju — nasi absolwenci nie mieli aż takich z nią problemów. Wolne miejsca czekają na Ciebie w klasie matematyczno-fizycznej! Dołącz do najlepszych!
Zastanów się jeszcze!
43 prac ocenionych zostało na 100% (28 prac z j. angielskiego na PP, 3 z j. angielskiego na PR, 1 z j. niemieckiego na PP, 1 z j. hiszpańskiego na PP, 2 z j. polskiego na PR, 8 prac z matematyki na PP).

Gratulujemy Naszym Absolwentom i życzymy Wam dostania się na wymarzone uczelnie — a Tym, którym nie powiodło się w pierwszym terminie życzymy więcej szczęścia i opanowania na poprawce!!!
PS Pamiętajcie Absolwenci pochwalić się swoim wychowawcom na jakiej uczelni lub w jakiej szkole będziecie kontynuować naukę…
 
Świadectwa maturalne dla absolwentów II LO będą wydawane we wtorek 3 lipca od godziny 12:00 w wyznaczonych do tego celu salach. Zapraszamy!

GIMNAZJALISTO!
Dziękujemy, że wybrałeś/wybrałaś II Liceum Ogólnokształcące w Radomsku jako szkołę pierwszego wyboru. Gratulujemy wyboru i mamy nadzieję, że będzie to wybór ostateczny zgodnie z Twoimi zainteresowaniami, planami i marzeniami.
Teraz, jeżeli tego jeszcze nie uczyniłeś, uzupełnij w systemie
https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html
informację o osiągnięciach.
Po wprowadzeniu przez Ciebie lub gimnazjum do systemu

  • ocen,
  • wyników egzaminu gimnazjalnego,
  • konkursów,

przynieś do NAS (szkoły pierwszego wyboru)

  • świadectwo,
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu,
  • potwierdzenia osiągnięć w konkursach
(lub przynajmniej kopie wymienionych dokumentów) oraz
  • 2 podpisane zdjęcia.

Zrób to już w piątek 22 czerwca w godzinach 12:00-15:00, a najpóźniej do wtorku 26 czerwca 2018 r. do godziny 12:00. W poniedziałek 25 czerwca 2018 dokumenty przyjmujemy w godzinach 9:00-15:00.
Dokumenty zebrane w tzw. „koszulkach” przynosicie do naszej szkoły — do sali nr 19 na parterze, czyli na świetlicę.
Czekamy i do zobaczenia!

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO