Jesteśmy już po etapie szkolnym XXV OKWB. Obowiązywała znajomość Pisma Świętego z edycji św. Pawła-Ewangelia wg św. Jana — J i Księga Ezechiela — Ez wraz z przypisami. W etapie szkolnym uczestniczyło 15 osób.
Do etapu diecezjalnego zakwalifikowały się 3 osoby:

1. Anna Maria Zatoń kl. 2B
2. Mateusz Włudara kl. 3F
3. Martyna Muskała kl. 3B
 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 21 kwietnia odbędzie się etap diecezjalny on-line. Test pisemny rozpoczyna się o godz. 12:00. Zaznaczyć należy, że dwie osoby, to maturzyści. Tym bardziej należą się słowa uznania.
Zachęciły i przygotowały uczniów: p. profesor Ewa Kurowska p. profesor Halina Szczekocka.


Szanowni Państwo!

1 kwietnia rozpoczyna się (rozpoczął się) Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Informacje, które pracownicy polskiej statystyki publicznej zbiorą od milionów Polaków – w tym od nas samych – poszerzą i zaktualizują wiedzę o naszym kraju i jego mieszkańcach. Dzięki temu lepiej poznamy potrzeby i wyzwania, z którymi mierzymy się w codziennym życiu.

Wszechstronna i rzetelna wiedza na temat naszego kraju i jego mieszkańców to nasze wspólne dobro, a także ogromny kapitał na dziś i na jutro.

Podstawową i obowiązkową formą w tegorocznym spisie ludności jest SAMOSPIS INTERNETOWY.
Dodatkowo z uwagi na sytuację epidemiczną jest to najbezpieczniejsza forma, a także najwygodniejsza forma wypełnienia swojego obowiązku.

Formularz spisowy dostępny jest od 1 kwietnia na stronie SPIS.GOV.PL.

Dla osób, które same nie będą mogły dopełnić obowiązku samospisu na parterze Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, przygotowane zostało stanowisko do samospisu.

Jeżeli nie spiszą się Państwo internetowo, a skontaktuje się z Państwem rachmistrz spisowy, będą musieli Państwo udzielić mu odpowiedzi.

Nasz udział w spisie jest nie tylko prawnym obowiązkiem ale również powinnością obywatelską, a za odmowę udziału w badaniu może zostać nałożona kara grzywny!

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,  usługi  będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna, od dnia 16 maja 2020 r., obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Wszystkim PANIOM II LO (Tym PRZED i Tym PO maturze)
wszystkiego najlepszego życzą mężczyźni z II LO !

Dwoje uczniów naszej szkoły zakwalifikowało się do eliminacji okręgowych LI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Są to:

Marlena Barańska, uczennica klasy matematyczno-językowej II Eg oraz
Bartosz Rusin, uczeń klasy o profilu humanistycznym II Cg.

Warunkiem kwalifikacji do zawodów II stopnia w Łodzi jest przejście etapu szkolnego oraz zatwierdzenie pisemnych prac przygotowawczych olimpijczyków przez Okręgowy Komitet Olimpiady, składający się z pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego. Każda z prac pisemnych to obszerny (do 15 s.), samodzielny szkic krytycznoliteracki z odpowiednim opracowaniem bibliograficznym, pisany pod opieką merytoryczną nauczyciela i recenzowany przez innego szkolnego polonistę. Marlena Barańska napisała pracę pt. „Motyw zarazy w twórczości polskich romantyków” pod opieką P. Marzanny Lempart, natomiast Bartosz Rusin opracował temat olimpijski: „Archetypy biblijne w literaturze” pod opieką P. Grażyny Bieli. Udział w Olimpiadzie Literatury to więc niełatwe, wielostopniowe zadanie, więc tym bardziej cieszą nas wyniki uzyskane przez naszych licealistów, bowiem Bartosz Rusin uzyskał 53p./60p., natomiast Marlena Barańska otrzymała 57p./60p. Obydwoje znaleźli się w grupie 40 uczestników pisemnych zawodów okręgowych w Łodzi, które odbędą się 13 lutego 2021r.
Życzymy naszym Licealistom, Marlenie i Bartoszowi - kolejnych sukcesów w olimpijskich zmaganiach.
 
 

             

         


  „EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO