Przypominamy, że od 13 maja do 25 czerwca trwa rejestracja i wybór preferencji w rekrutacyjnym serwisie internetowym.
Jeżeli zdecydujesz, że szkołą pierwszego wyboru będzie II Liceum Ogólnokształcące, to pamiętaj o przyniesieniu wniosku Kandydata do naszej szkoły, ale najpierw
 • Zaloguj się w systemie na stronie Internetowej https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html — dokonaj wyboru szkoły.
 • W pierwszym kroku uzupełnij swoje dane osobowe.
 • W kolejnym kroku wybierz oddział (profil klasy), do którego chcesz kandydować. Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach publicznych. Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać.
 • Wydrukuj wniosek i daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym).
 • Zanieś wniosek do NAS — do szkoły pierwszego wyboru. Zrób to jak najszybciej, a najpóźniej do 25 czerwca 2019 r.
 • Uzupełnij informację o osiągnięciach. Po wprowadzeniu do systemu ocen, wyników egzaminu gimnazjalnego i konkursów przez Ciebie lub gimnazjum, przynieś do NAS (szkoły pierwszego wyboru) świadectwo, zaświadczenie o wynikach egzaminu i potwierdzenia osiągnięć w konkursach (lub przynajmniej kopie wymienionych dokumentów). Zrób to już 21 czerwca, a najpóźniej do 25 czerwca 2019 r.
ÓSMOKLASISTO!
GIMNAZJALISTO!
WYBIERZ ŚWIADOMIE!

Pod tym LINKIEM znajduje się strona, na której znajdziesz najważniejsze dokumenty związane z tegoroczną rekrutacją, a w pozostałych rozwinięciach dowiesz się o ofercie edukacyjnej naszej szkoły na rok szkolny 2019/2020 (opis profili klas, przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji, szczegółowy rozkład liczby godzin języka obcego itp.).
Zapraszamy!
 

24 maja w naszym Liceum odbył się Dzień Otwarty II LO.
Goście mogli zapoznać się z bazą dydaktyczną, spotkać się z nauczycielami i uczniami naszej szkoły oraz uczestniczyć w krótkich prezentacjach wybranych lekcji prowadzonych metodami aktywizującymi.
Swoich młodszych kolegów oprowadzali po szkole licealiści — uczniowie Baczyńskiego, którzy chętnie odpowiadali na przeróżne pytania dotyczące naszej szkoły. W pracowniach przedmiotowych gimnazjaliści i ósmoklasiści uczestniczyli w krótkich zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez licealistów pod okiem nauczycieli-opiekunów.
Dyrekcji, nauczycielom i uczniom gimnazjów i szkół podstawowych dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i jeszcze raz zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.
ZAPRASZAMY DO II LO!

PS
KOMISJA DO SPRAW PROMOCJI SZKOŁY serdecznie dziękuje wszystkim nauczycielom II LO, którzy zaangażowali się w organizację Dnia Otwartego oraz uczniom, którzy pomagali swoim nauczycielom w tym przedsięwzięciu — tu szczególne podziękowania kierujemy do Rady Samorządu Uczniowskiego II LO oraz jego zaplecza.

 
W tegorocznym międzynarodowym konkursie Kangur Matematyczny 2019 wyróżnieni zostali uczniowie:

Kucharski Michał
kl.Id, Borowiec Erwin kl.Id, Kanafa Radosław kl.Id, Kęsy Wiktoria kl.IIId, Zatoń Daniel kl.IIId, Krogulec Maciej kl.IIId

Serdecznie zapraszamy 24. maja 2019 (piątek) w godzinach od 9:00 do 13:00 na Dzień Otwarty do II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomsku uczniów klas III szkół gimnazjalnych oraz klas VIII szkół podstawowych wraz z nauczycielami.
Goście

 • poznają bazę dydaktyczną szkoły;
 • spotkają się z nauczycielami i uczniami Liceum Baczyńskiego;
 • będą uczestniczyć w krótkich prezentacjach lekcji prowadzonych metodami aktywizującymi;
 • uzyskają szczegółowe informacje na temat profili kształcenia, trybu nauki oraz warunków rekrutacji;
 • uzyskają informacje o szerokiej ofercie zajęć pozalekcyjnych, a także
 • otrzymają pakiet materiałów promocyjnych.

Serdecznie zapraszamy!
KOMISJA DO SPRAW PROMOCJI SZKOŁY PRZY II LO

 

23

Maj
2019

MATURA Z FIZYKI

OSTATNI dzień egzaminów pisemnych w tej SESJI MATURALNEJ w II LO.
W poniedziałek 34 śmiałków pisało egzamin maturalny z FIZYKI.
Z samego faktu są już BOHATERAMI… :)
POWODZENIA!
 
 
Dnia 16.05.19 r. klasa 2C pod opieką pań prof. Magdaleny Więcek i prof. Małgorzaty Wojteckiej uczestniczyła w rozprawie, która odbyła się w Sądzie Okręgowym w Łodzi. Uczniowie wysłuchali jej z zaciekawieniem oraz mieli okazję porozmawiać z sędzią. Mogli oni zobaczyć jak wygląda praca sędziego, prokuratora, obrońcy. Wysłuchali również zeznań świadków, biegłych sądowych oraz samego oskarżonego. Klasa humanistyczna wyciągnęła ze sprawy wiele ciekawych spostrzeżeń oraz nabyła nowe doświadczenia, które z pewnością przydadzą się im w dalszych etapach nauki.
 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO