W dniu 08.06.2018r grupa uczniów z klas I c II a i II c uczestniczyła w pierwszym Rajdzie Pieszym Historyków ulicami Radomska. Mieli podczas niego okazję poznać historię 4 ważnych miejsc w naszym mieście. Pierwszym punktem na trasie marszu było kino Kinema. Następnie uczniowie udali się pod pomnik upamiętniający Żydów zamordowanych w czasie II wojny światowej, który znajduje się na ulicy Joselewicza. Kolejne odwiedzone miejsce to budynek dawnego ratusza, w którym obecnie mieści się Muzeum Regionalne w Radomsku. Ostatnim punktem był klasztor oo. franciszkanów, gdzie w 1382 i 1384 roku odbyły się zjazdy w sprawie przybycia do Polski Jadwigi Andegaweńskiej. W rolę przewodniczek po historycznych miejscach w Radomsku wcieliły się uczennice klasy II c - Paulina Jaguścik, Aleksandra Górnik, Wiktoria Makuch i Klaudia Krawczyk.
W przyszłości przewidziane są kolejne takie rajdy, jednak już znacznie dłuższą trasą.
 

GIMNAZJALISTO! WYBIERZ ŚWIADOMIE!

Pod tym LINKIEM znajduje się strona, na której znajdziesz najważniejsze dokumenty związane z tegoroczną rekrutacją, a w pozostałych rozwinięciach dowiesz się o ofercie edukacyjnej naszej szkoły na rok szkolny 2018/2019 (opis profili klas, przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji, szczegółowy rozkład liczby godzin języka obcego itp.).
Zapraszamy!

Przypominamy, że do 20 czerwca trwa rejestracja i wybór preferencji w rekrutacyjnym serwisie internetowym. Jeżeli zdecydujesz, że szkołą pierwszego wyboru będzie II Liceum Ogólnokształcące, to pamiętaj o przyniesieniu wniosku Kandydata do naszej szkoły, ale najpierw

  • Zaloguj się w systemie na stronie Internetowej https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html — dokonaj wyboru szkoły.
  • W pierwszym kroku uzupełnij swoje dane osobowe.
  • W kolejnym kroku wybierz oddział (profil klasy), do którego chcesz kandydować. Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach publicznych. Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać.
  • Wydrukuj wniosek i daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym).
    Muszą być PODPISY OBU OPIEKUNÓW!
  • Zanieś wniosek do NAS — do szkoły pierwszego wyboru. Zrób to jak najszybciej, a najpóźniej do 20 czerwca 2018 r.
  • Uzupełnij informację o osiągnięciach. Po wprowadzeniu do systemu ocen, wyników egzaminu gimnazjalnego i konkursów przez Ciebie lub gimnazjum, przynieś do NAS (szkoły pierwszego wyboru) świadectwo, zaświadczenie o wynikach egzaminu i potwierdzenia osiągnięć w konkursach (lub przynajmniej kopie wymienionych dokumentów). Zrób to już 22 czerwca, a najpóźniej do 26 czerwca 2018 r.
7 czerwca uczniowie klasy II o profilu biologiczno-chemicznym pod opieką p. prof. R. Langier i p. prof. M. Panicz uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii UŁ. Pod opieką wykładowców i studentów wydziału samodzielnie wykonywali doświadczenia chemiczne w pracowniach chemii nieorganicznej i organicznej. To już kolejna wizyta naszych uczniów w Łodzi w ramach umowy patronackiej Wydziału Chemii nad klasami biol-chem II LO pozwalająca jeszcze lepiej przygotować się do egzaminu maturalnego i spróbować "być studentem". Efekty poprzednich spotkań już można ocenić czytając wyniki matury i rekrutacji na uczelnie wyższe.
Wszystkim pracownikom Wydziału bardzo dziękujemy za zaangażowanie i serdeczne przyjęcie w progach uczelni, a gimnazjalistów zapraszamy do "Baczyńskiego".
 
Od października 2016 r. w ramach europejskiego programu Erasmus+ trwa w naszej szkole projekt o nazwie ISSKO (Wpływ umiejętności społecznych na powodzenie młodzieży na ścieżce edukacyjnej i zawodowej). Anglojęzyczna gazetka II LO „The Reader” stała się częścią ww. projektu.

Właśnie ukazały się dwa wydania specjalne gazetki The Reader. Erasmus+ The Reader Special 1 składa się z 30 tekstów opracowanych indywidualnie przez wszystkich uczestników projektu z Polski, Francji i Finlandii i zawiera ich osobiste opinie nt. projektu po jego dwóch etapach (francuskim – kwiecień 2017 i polskim – październik 2017).

Erasmus+ The Reader Special 2 zawiera 10 tekstów, z których każdy został napisany przez 3-osobowe grupy międzynarodowe i dotyczy opinii uczestników o projekcie jako całości z perspektywy grupy. To wydanie powstało w czasie ostatniej dla uczniów części projektu w kwietniu 2018 r. w Finlandii.

Zachęcamy do lektury obu wydań gazetki dostępnych pod tym linkiem.

Nauczyciele i księgowi z trzech krajów będą kontynuować projekt do marca 2019 r., kiedy Unii Europejskiej trzeba  będzie przedstawić raport końcowy z całości przedsięwzięcia.

Opracowała: Natalia Król
Dnia 9 czerwca młodzież II LO oraz PSP nr 7 przystąpiła do egzaminu międzynarodowego z języka francuskiego DELF (Diplôme d’études en langue française) na poziomie A1, A2, B1, B2. Sesja letnia odbyła się w akredytowanym centrum z siedzibą w III LO w Zabrzu. Dyplomy DELF potwierdzają znajomość języka francuskiego i uznawane są na całym świecie. Posiadanie certyfikatu jest świadectwem dodatkowych kwalifikacji i korzystnie wygląda w CV podczas starania się o pracę. Warto zadbać o swoją przyszłość a II LO w Radomsku jest jedyną szkołą w regionie przygotowującą do tego egzaminu. W tym roku p. Manon Cuppens, lektorka języka francuskiego przeprowadziła próbny egzamin dla licealistów i gimnazjalistów. Próba wypadła bardzo dobrze więc czekamy z optymizmem na wyniki w lipcu.
Opracowała: Anna Smendowska
 
W tym roku przypada 30 rocznica śmierci Henryka Fajta – związanego z Radomskiem kompozytora, pedagoga i nauczyciela, twórcy piosenki „Jędrusiowa dola”. Po wojnie nauczał muzyki oraz śpiewu w radomszczańskich szkołach (Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli i Liceum Pedagogicznego oraz II Liceum Ogólnokształcące) Dla uczczenia rocznicy, absolwenci Liceum dla Wychowawczyń PrzedszkoliLiceum Pedagogicznego w Radomsku zgromadzili środki na odnowienie grobu, w którym spoczywa Henryk Fajt. Uroczystość, podczas której odsłonięto i poświęcono odnowiony nagrobek odbyła się na Starym Cmentarzu w Radomsku.
Grób profesora Henryka Fajta został symbolicznie przekazany pod opiekę uczniom II Liceum Ogólnokształcącego.


 
 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO