W dniach 8.10.18 r. – 12.10.18 r. na terenie II LO odbywało się przedostatnie spotkanie grupy pilotażowej, która działa od października 2016 r. w ramach programu Erasmus+.

 W ciągu minionego tygodnia przygotowano wstępną wersję raportu końcowego,  który ma być udokumentowaniem wszelkich działań  zrealizowanych wraz z uczniami z II LO, Francji i Finlandii w ramach projektu p.n. „ISSKO - wpływ umiejętności społecznych na powodzenie na ścieżce edukacyjnej i zawodowej”. Oprócz opisu działań, sposobu ich rozpowszechniania, wpływu projektu w skali lokalnej, regionalnej, krajowej , europejskiej i międzynarodowej, w raporcie musi się znaleźć także uzasadnienie wydatków poniesionych przez UE na realizację projektu.

 11-osobowa grupa, w której skład, oprócz nauczycieli, wchodzi także trzech dyrektorów i pedagog, pracowała również nad przygotowaniem seminarium podsumowującego cały projekt, które ma się odbyć w styczniu 2019 r. w Brochon we Francji. 

Dziękujemy p. Renacie Langier za zaproszenie całej międzynarodowej grupy na poczęstunek w Café Décor, a uczniom za profesjonalną obsługę w j. angielskim. To spotkanie wzmocniło serdeczną atmosferę, w której minął pracowity tydzień.

Obecnie wszyscy uczestnicy grupy pilotażowej z niecierpliwością oczekują ostatniego seminarium międzynarodowego we Francji, podsumowującego trzyletnia współpracę.

Anna Smendowska, Mariola Latała, Natalia Król

Organizatorki projektu Erasmus +  z II L O w Radomsku dziękują Dyrekcji i pracownikom MDK w Radomsku  za zaproszenie i serdeczne przyjęcie grupy francusko – fińskiej na wspaniałym koncercie muzyki filmowej, który odbył się 8.10.18 r. w ramach ogólnopolskiego festiwalu Różewicz Open Festiwal. Tomik poezji Janusza Różewicza w tłumaczeniu na dwa języki obce (w tym na język angielski, który był językiem wymiany) zrobił na gościach ogromne wrażenie. Dzięki temu radomszczański festiwal miał charakter nieco międzynarodowy. Goście byli zachwyceni rozmachem i organizacją tak dużego przedsięwzięcia. 

Dziękujemy
Anna Smendowska, Mariola Latała, Natalia Król

                                                 

4  października 2018 roku odbyły się eliminacji do Ogólnopolskiego Matematycznego - informatycznego Konkursu Mat@ndo 2018. Drużyna reprezentująca II LO w Radomsku w składzie Jakub Motyka IIID, Jakub Ościk IIID, Bartłomiej Szwaja IIID znalazła się w pierwszej dziesiątce z 82 drużyn z całej Polski i tym samym zakwalifikowała się do finału. Opiekunami drużyny były nauczycielki matematyki Urszula Sokolińska i Kinga Haś.
Gratulujemy!
W dniu 28 września 2018 r., w miejscowości Podświerk odbyła się VI edycja Biegu na Orientację "Stop uzależnieniom". Patrol naszej szkoły w składzie Bazyli Plewiński II D, Wioletta Bartodziej I D, Tomasz Bracki I D, w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zdobyli II miejsce.
Opiekunem patrolu był nauczyciel Edukacji dla bezpieczeństwa Bogusław Antczak.
Gratulujemy!
 
 

1 października na większości polskich uczelniach kolejny raz zabrzmiał „Gaudeamus igitur". W inauguracjach roku akademickiego po raz pierwszy wzięli udział nasi absolwenci, którzy zdawali maturę w maju 2018 roku.
Przeważająca większość absolwentów będzie kontynuowała naukę na różnych uczelniach wyższych w Polsce.
Z satysfakcją przedstawiamy dane statystyczne*) na temat kierunków studiów, na których będą kontynuować naukę absolwenci 2018. Poniższy diagram dotyczy kierunków najbardziej popularnych wśród naszych absolwentów.
Serdecznie gratulujemy wszystkim absolwentom dostania się na wymarzone uczelnie i życzymy wszystkiego najlepszego „na nowej drodze życia” — życzymy samych sukcesów w następnym etapie nauki.

*) Dane opracowała Agnieszka Łęgowik

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO