21 listopada 2018 w naszej szkole odbył się Alfik Matematyczny - konkurs skierowany do młodzieży, rozwijający ich pasję oraz zainteresowanie Królową Nauk. Jest wykorzystywany jako instrument motywujący uczniów do rozwijania samodzielności, twórczego myślenia, samodyscypliny oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. Konkurs pozwala diagnozować potencjał i zaangażowanie uczniów jak również odkrywać ich uzdolnienia i talenty matematyczne.
Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku otrzymuje:
ERWIN BOROWIEC I D
EMILIA NOWAK I D
MICHAŁ KUCHARSKI I D
RADOSŁAW KANAFA I D
ZUZANNA TROJANOWSKA I D
MAGDALENA GOŁDON II E
MATEUSZ OLEJNIK II D
WIKTORIA KĘSY III D
JĘDRZEJ GARBACIAK III B
MACIEJ KROGULEC III D
JAKUB MOTYKA III D
DANIEL ZATOŃ III D

Dyplom za uzyskanie dobrego wyniku otrzymuje:
MATEUSZ CHUDEK II D
DOMINIK ISKRZYŃSKI III F
SZYMON RUDAWSKI III F
Gratulujemy!

09

Mar
2019

Wykład

WIECZÓR POEZJI WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W MDK
W imieniu Miejskiego Domu Kultury w Radomsku zapraszamy wszystkich wielbicieli liryki na wieczór poezji Wisławy Szymborskiej, w reżyserii Małgorzaty Wesołowskiej. Wystąpią m.in. uczniowie naszego liceum: Mikołaj Malicki, Karol Mazurek i Alicja Soczyńska.
Zapraszamy w sobotę 9 marca o godzinie 16:00 ( MDK — sala kameralna).

ZDROWIEjemy!” to projekt edukacyjny, którego głównym przesłaniem jest edukacja rówieśnicza oraz promocja naszego liceum w środowisku lokalnym. Pomysłodawczynią i głównym realizatorem jest uczennica naszej szkoły Marita Matak (kl III A), która 15 marca będzie reprezentowała nasz rejon na Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK w Łodzi. Realizacja zadania z zakresu edukacji zdrowotnej jest jednym z wymagań przystąpienia do etapu okręgowego. Projekt zakładał przeprowadzenie zajęć dotyczących zdrowego żywienia metodami aktywnymi wśród młodzieży i dzieci na różnych poziomach edukacyjnych. W celu urozmaicenia, zajęcia w klasach wyższych programowo przeprowadzone zostały w języku angielskim. Dla klas biorących udział w zajęciach przewidziano drobne upominki oraz dyplomy uczestnictwa. Jednym z elementów programu opracowanego przez grupę młodzieży naszej szkoły pod kierunkiem koordynatora oświaty zdrowotnej — Małgorzaty Wojteckiej, było również przeprowadzenie warsztatów kulinarnych na temat zdrowego odżywiania, które odbyły się dzisiaj w restauracji „Las”, dzięki uprzejmości właścicieli lokalu oraz firm, które sponsorowały przedsięwzięcie. W warsztatach poprzedzonych spotkaniem z dietetykiem panią Ewelina Szymczak uczestniczyła grupa młodzieży z PSP nr 4 i II LO w Radomsku. Nie zabrakło również zajęć dla rodziców, które odbyły się podczas wywiadówki przed feriami zimowymi w gimnazjum w Gomunicach.
 
znicz Daj nam wiarę, że to ma sens,
Że nie trzeba żałować przyjaciół.
Że gdziekolwiek są — dobrze im jest,
Bo są z nami, choć w innej postaci...

("Kolęda dla nieobecnych" — Szymon Mucha)

Z głębokim żalem żegnamy zmarłą śp.
mgr Marię Maszczyk,
wieloletniego nauczyciela biologii i wychowawcę młodzieży
II Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Radomsku.

Rodzinie Zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia wraz ze słowami otuchy.

Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy i uczniowie
II Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Radomsku

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się dnia 8 lutego 2019 r. o godz. 14:00 mszą żałobną w kaplicy na Starym Cmentarzu w Radomsku.

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO