12.10.2017 Nie dano nam dziś pospać, bo już o 7.00 wyjechaliśmy z Radomska do Łodzi na Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, z którym współpracuje nasza szkoła. Tam czekali na nas wykładowcy z doświadczeniami takimi jak otrzymywanie malachitu, czyli farby malarskiej. Wykonaliśmy też reakcję redoks z manganianem potasu oraz obserwowaliśmy zmiany barwy, a także, w innym ćwiczeniu, wpływ światła na przebieg reakcji.

W przerwie zjedliśmy obiad na stołówce studenckiej i poznaliśmy od środka cały uniwersytet. Po 17.00 udało się też znaleźć czas na zakupy i przegryzienie czegoś przed drogą powrotną do Radomska. Zmęczeni, dotarliśmy do domów dość późno, ale ze świadomością, że nasza wymiana powoli dobiega końca. Jutro już niestety spędzimy razem ostatni dzień, a sobota oznacza dla nas rozstanie aż do ponownego spotkania w Finlandii w kwietniu 2018 r.

Opracowała: Karolina Klekowska III B

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w ogólnopolskie Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest hasło „Jaka rodzina taka przyszłość”.
Na czym polega Olimpiada Wiedzy o Rodzinie?
Olimpiada ma charakter interdyscyplinarny i jest 3-etapowa.
I etap  szkolny — odbywa się na terenie szkoły (8 XI 2017 r.) i ma charakter testu.
II etap — okręgowy — zakłada przygotowanie przez zespoły prezentacji lub filmu i odbywa się w stolicy każdego województwa (28 II 2018 r.).
III etap — ma charakter 2-stopniowy (12 IV 2018 r.):
— pierwszy stopień — zespoły rozwiązują test;
— drugi stopień — zespoły uczestniczą w debacie publicznej nt. polityki prorodzinnej.
Na każdym etapie zawodów uczestnicy pracują w zespołach 2-osobowych. W związku z tym muszą ze sobą współpracować, wzajemnie uzupełniać się, wypracowywać kompromisy i słuchać się nawzajem.
Jaki jest cel Olimpiady?
Celem Olimpiady jest promowanie wartości małżeńskich i rodzinnych, podnoszenie świadomości i wiedzy prawnej dotyczącej małżeństwa i rodziny. Uczniowie (zespoły 2-osobowe z tej samej szkoły, niekoniecznie z tej samej klasy) przystępują do Olimpiady poprzez zgłoszenie chęci udziału nauczycielowi Wychowania do życia w rodzinie lub dyrektorowi szkoły. Wykaz literatury, który w tym pomoże, znajduje się w Programie Olimpiady, umieszczonym na stronie www.uwm.edu.pl/owor/.
Zapisy u nauczyciela wychowania do życia w rodzinie — Małgorzaty Wojteckiej.
ZACHĘCAMY UCZNIÓW DO UDZIAŁU W OLIMPIADZIE, BO NAPRAWDĘ WARTO!!!
 
Uczniowie naszej szkoły okazali się najlepsi w Konkursie Recytatorskim „Mówię Różewiczem” organizowanym w ramach „Różewicz Open Festiwal”. Konkurs odbył się 4.10.2017 w MDK, a przeznaczony był dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Do konkursowych zmagań zgłosiło się 38 osób, w tym 17 uczniów (!) naszej szkoły. Czołowe miejsca przypadły uzdolnionym recytatorom Liceum Baczyńskiego:
I miejsce – Sara Bojarska, kl. I C (klasa humanistyczna),
II miejsce – Mateusz Olejnik, kl. I D (klasa matematyczno-fizyczna),
III miejsce – Nikola Olczyk, kl. I E (klasa matematyczno-językowa).
Wyróżnienia otrzymały - Dominika Sala z kl. I C oraz Magdalena Gołdon z kl. I E.
Do udziału w konkursie uczniów klasy I C przygotowywała pani prof.. Marzanna Lempart, a uczniów klasy I D i I E pani prof. Mariola Rudecka.
Gratulujemy artystycznych sukcesów naszym utalentowanym pierwszoklasistom!

11.10.2017 Środa zdecydowanie okazała się być zaskakującym dniem. Rano kończyliśmy pracę nad scenariuszem krótkiego filmu, który kręcimy wspólnie, a potem mieliśmy dłuższą przerwę na obiad.
O godzinie 15.00 pojawili się już wszyscy gimnazjaliści z zaproszonych szkół. Podzieleni na 5 grup, przydzieleni do różnych gimnazjów, spotkaliśmy się w klasach, gdzie nauczycielami byliśmy my. Naszym zadaniem było w przyswajalny i łatwy sposób przekazać młodzieży z gimnazjum, czym jest rozmowa kwalifikacyjna. Każda grupa, składająca się z dwóch Polaków, dwóch Finów i dwóch Francuzów, miała inny pomysł na poprowadzenie zajęć. Następnie spotkaliśmy się wszyscy razem na sali gimnastycznej, aby wymienić się doświadczeniami z przeprowadzonych zajęć.

Pozytywnie zaskoczył nas fakt, że poziom umiejętności językowy naszych młodszych kolegów był niesamowicie wysoki. Bez problemu się z nimi dogadywaliśmy w języku angielskim. Wszyscy byli też aktywni i sami zgłaszali się do zadań czy odpowiadania na pytania.

Zobaczymy się wszyscy jeszcze raz na spotkaniu podsumowującym całość II etapu projektu w ramach programu Erasmus+, na które wszystkich gorąco zapraszamy. Spotkanie odbędzie się w najbliższy piątek, 13.10.2017 o godz. 17.00 na sali gimnastycznej II LO.
Opracowała: Karolina Klekowska

10.10.2017 Tak jak dnia poprzedniego rozpoczęliśmy o godzinie 9:00. Na sali gimnastycznej prezentowaliśmy, jak wygląda studiowanie w naszych państwach. Potem odbyła się krótka debata i pytaliśmy o szczegóły tego zagadnienia. O godzinie 12:00 mieliśmy przygotowany obiad, a po nim wyjazd na Malutkie.

Tam czekało na nas mnóstwo atrakcji, szczególnie park linowy, gokarty i pieczenie chleba. Jedliśmy także kiełbaski z grilla w międzynarodowym gronie. Czas upłynął bardzo szybko i przyjemnie mimo napiętego planu dnia.

Opracowała: Karolina Klekowska9.10.2017 W szkole spotkaliśmy się wystarczająco późno (godz. 8:45), aby nasi koledzy mogli się wyspać po wczorajszej długiej podróży do Polski. Zaczęliśmy od gry terenowej. Podzieleni na 5 grup, musieliśmy znaleźć różne znaczące miejsca w Radomsku i wykonać tam konkretne zadanie, np. porozmawiać z podróżnym na stacji, zapytać o historię i symbolikę danego obiektu. Potem spotkaliśmy się na krótkim podsumowaniu i zjedliśmy obiad w szkolnej stołówce.


Po posiłku odbyły się zajęcia z p. Sebastianem Jabłońskim, wykładowcą Staropolskiej Wyższej Szkoły w Kielcach dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej. Wykorzystamy tę wiedzę, aby w środę zaprezentować ją gimnazjalistom z kilku radomszczańskich szkół, którzy specjalnie odwiedzą nasze liceum, aby być częścią ERASMUS +. Na tym skończył się nasz pierwszy wspólny dzień i ruszyliśmy do domów mocno zmęczeni, ale tym bardziej podekscytowani.
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.