28 lutego w godzinach 11.00-13.00 zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych na spotkanie z przedstawicielami ponad 30-tu szkół wyższych, szkół policealnych i instytucji pracy w budynku
II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku, ul. Bugaj 3. Niezdecydowani w wyborze szkoły, zawodu mogą skorzystać z indywidualnej rozmowy z doradcami zawodowymi. Targi są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.
We wtorek 14 lutego odbył się Koncert Walentynkowy. Młodzież naszej szkoły wysłuchała kilku piosenek po polsku, angielsku i francusku w wykonaniu Pauliny Młynarczyk, Darii Borowik i Kariny Szczepańskiej przy akompaniamencie szkolnego zespołu Trzy Czternaście. Wszystkim bardzo podobał się występ mażoretek Angeliki Zawadzkiej i Kasi Mielczarek oraz wykonanie zumby przez zespół w składzie Natalia Mularczyk, Patrycja Alama, Maja Bujacz, Angelika Kucharska, Monika Majchrzak, Ola Piotrowska, Weronika Sambor i Justyna Trzcionkowska. Całość poprowadził Kacper Olczyk, wiceprzewodniczący SU. Przedstawił on wyniki konkursu na walentynkowy wiersz. Bezkonkurencyjna okazała się klasa IE. Gratulujemy. Dziękujemy też klasie IA i IC za wykonanie „romantycznej” dekoracji.

"Nierówność"

W krzywiznach Twojej postury
dostrzegam piękne geometryczne figury.

Średnią wyliczam z zębów perłowych, 
pełnych kątów kształtów kołowych.

Chodzę wzorami Twoich wyliczeń
i nieosiągalnych miłosnych zaliczeń.

Rozumuję Twe skomplikowane wzory, 
sumują się dzisiaj nasze wektory.

Strzegę tajemnic bezwzględnej wartości,
z iksów wyliczam szkielet Twych kości.

Mnożeniem westchnień piszę o Tobie, 
jesteś ucieleśnieniem potęgi w jednej osobie.

I alternatywne zadaję pytanie,
czy to matematyka czy już kochanie?

organizatorzy: Mariola Latała, Agnieszka Krawczyk-Broszkowska, Anna Smendowska


W ramach przygotowań do Konkursu Literackiego „Błękit” 10.02.2017 w Miejskiej Bibliotece Publicznej, która jest współorganizatorem konkursu, zostały zorganizowane warsztaty publicystyczno-literackie dla młodzieży. Wzięło w nich udział 30 młodych adeptów pióra z radomszczańskich szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia poprowadził p. Andrzej Andrysiak, redaktor Dziennika, Gazety Prawnej, wydawca Gazety Radomszczańskiej oraz juror „Błękitu”. W bardzo ciekawy i inspirujący sposób, czerpiąc z własnych doświadczeń zawodowych, przybliżył młodzieży tajniki języka felietonów, reportaży i opowiadań. Uczestników warsztatów i wszystkich chętnych ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu radomszczańskiego zapraszamy do udziału w konkursie.

Mottem tegorocznego konkursu są słowa K. Kąkolewskiego:
Życie jest grą bez reguł.
Kształtuje się między wolą a przypadkiem...
Kategorie gatunkowe:
— opowiadanie,
— esej,
— wybrana forma publicystyczna (np. reportaż, felieton).

REGULAMIN KONKURSU Błękit 2017
Termin przyjmowania prac mija dnia 06.03.2017 r. W przypadku przesyłki o przyjęciu pracy decyduje data stempla pocztowego.
Miło nam również poinformować, że 8 lutego w VI LO w Częstochowie uczniowie Karolina Raksa i Maria Dobielska z III F oraz Szymon Rudawski z I F reprezentowali szkołę w II etapie Turnieju Chemicznego współorganizowanego przez AJD w Częstochowie.
W oczekiwaniu na wyniki składamy gratulacje!

W dniu 10 lutego odbył się etap szkolny VIII edycji Międzypowiatowego Konkursu ChemicznegoNie zobojętniaj się na chemię”, pod patronatem Starosty Powiatu Radomszczańskiego. W tym roku do rywalizacji przystąpiło aż 344 uczniów z 13 szkół ponadgimnazjalnych całego regionu. Cieszy nas niezmiernie tak duże zainteresowanie. Dziękujemy bardzo za zaangażowanie zarówno uczniom, jak i nauczycielom.
Z najlepszymi chemikami spotkamy się 14 marca  na II etapie Konkursu w siedzibie Organizatora czyli w II LO w Radomsku. Do zobaczenia!!

13 stycznia 2017 r. w Łodzi odbył się etap okręgowy I edycji Olimpiady Statystycznej. II Liceum Ogólnokształcące w Radomsku godnie reprezentowali: Przemysław Bus i Mateusz Śliwakowski z klasy III D oraz Szymon Rudawski z I F.
Uczniowie rozwiązywali test, a następnie w pełnym składzie zostali zakwalifikowani do części ustnej i odpowiadali na wylosowane zadania problemowe.

Dziś ogłoszono pełną listę laureatów etapu okręgowego.
Do ETAPU CENTRALNEGO awansowali: Przemysław Bus i Mateusz Śliwakowski .
W zmaganiach na etapie centralnym w części pisemnej, która odbędzie się 29 marca 2017 r. weźmie udział 70 uczniów.
Serdeczne Gratulacje !!!


             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.