Zostało kilka wolnych miejsc!

1. Każdy może wziąć w niej udział niezależnie od tego, jakiego języka obcego uczy się w szkole.
2. Terminy wymiany:
pobyt gości w Polsce — 29 marca–4 kwietnia 2020 r.
pobyt Polaków w Rumunii — 19 kwietnia-25 kwietnia 2020 r.
Terminy sprzyjające nadrobieniu zaległości w szkole (Święta, matury, prolongata u nauczycieli).

3. Wymiana z miastem Oradea
Przykładowe atrakcje w Rumunii:
• zwiedzanie zabytkowych miast Timisoara, Cluj, Oradea (centrum historyczne, muzea, galerie - zakupy)
• rejs statkiem po rzece Bega
• pobyt w okresie Świąt Wielkanocnych w obrządku prawosławnym
• poznawanie obrzędów i tradycji prawosławnych (monastyr)
• zwiedzanie szkoły w Oradea i uczestniczenie w zajęciach szkolnych
• poznawanie kultury, folkloru rumuńskiego
• zwiedzanie jaskini niedźwiedziej, parku różanego, ogrodu botanicznego
• pobyt w Aquaparku
• zakwaterowanie u rodzin
• dodatkowo zwiedzanie Budapesztu na Węgrzech (być może dwa dni)
i postój na Słowacji
W Polsce zwiedzanie wybranych miast (np. Kraków, Wrocław, Warszawa – przejażdżka meleksami), zwiedzane Wieliczki, Wadowic i wiele innych atrakcji – po uzgodnieniu ze stroną rumuńską
Koszt dwutygodniowego pobytu w Polsce i Rumunii – 1800 zł.
Zapisy i szczegółowe informacje u p. A. Smendowskiej i M. Rudeckiej

znicz Daj nam wiarę, że to ma sens,
Że nie trzeba żałować przyjaciół.
Że gdziekolwiek są — dobrze im jest,
Bo są z nami, choć w innej postaci...

("Kolęda dla nieobecnych" — Szymon Mucha)

Z głębokim żalem żegnamy zmarłą śp.
mgr Marię Zyberyng,
wieloletniego nauczyciela chemii i wychowawcę młodzieży,
DYREKTORA
II Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Radomsku.

Rodzinie Zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia wraz ze słowami otuchy.

Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy i uczniowie
II Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Radomsku

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się dnia 30 listopada 2019 r. (sobota) o godz. 12:00 mszą żałobną w kaplicy na Starym Cmentarzu w Radomsku.

W ramach ósmej edycji obchodów „Dni Campus France” pani Joanna Jachimczuk-Lora zastępca attaché, koordynator ds. nauki i współpracy uniwersyteckiej spotkała się z młodzieżą Liceum Baczyńskiego uczącą się języka francuskiego. Campus France jest państwową agencją działającą na rzecz promocji francuskiego szkolnictwa wyższego za granicą i mobilności międzynarodowej. Dni Campus France adresowane są do osób zainteresowanych budowaniem ścieżki kariery z językiem francuskim, studiami we Francji, stypendiami rządu francuskiego, podwójnymi dyplomami francusko-polskimi oraz nauką języka francuskiego.
 
W dniach 15 listopada w II LO oraz 19 listopada w ZSDiOŚ odbyły się dwie tury akcji edukacyjno-rejestracyjnej "Komórkomania" we współpracy z Fundacją DKMS. Podczas wydarzenia zainteresowane osoby miały możliwość zarejestrowania się jako potencjalni dawcy szpiku. W akcję zaangażowali się zarówno uczniowie jak i nauczyciele oraz personel szkolny. W sumie naszym wolontariuszom udało się zarejestrować 31 osób; w II LO — 22 osoby, a w ZDiOŚ — 9 osób. Podsumowując, składamy wielkie podziękowania Pani profesor Małgorzacie Wojteckiej, która sprawowała opiekę nad całym wydarzeniem oraz wolontariuszom z klas IIF, IBg i IIIB, którzy z wielkim zaangażowaniem pomagali w jej przeprowadzeniu. Co najważniejsze — najszczersze gratulacje dla przyszłych potencjalnych dawców szpiku, którzy zdecydowali się podzielić częścią siebie i uwierzyli, że pomaganie nie boli.
PAMIĘTAJMY — DOBRO ZAWSZE POWRACA!
 
12 listopada w Teatrze Muzycznym w Łodzi odbyła się Wojewódzka Gala z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. Podczas uroczystości zostały rozstrzygnięte konkursy organizowane w ramach obchodów pt. „100 lat wszędzie dla wszystkich”, oraz wręczono liczne odznaczenia i medale dla zasłużonych osób związanych z działalnością PCK. Wśród nagrodzonych nie zabrakło również przedstawicieli zaangażowanych w rozwój organizacji na terenie miasta Radomska. Zaszczytny tytuł Najlepszego Opiekuna Szkolnego Koła PCK Województwa Łódzkiego zdobył wieloletni nauczyciel i opiekun SKPCK w II LO pani profesor Małgorzata Wojtecka.
Patronat honorowy nad uroczystością objęli: Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Prezydent Miasta Łodzi.
Gratulujemy Pani Profesor!
 
 

Wiktoria Wawrzyniak (2F) zdobyła I miejsce ️? w swojej kategorii w GRAND PRIX WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W PŁYWANIU zorganizowanym przez Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Piotrkowie Trybunalskim.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO