Wszystko co dobre, szybko się kończy. Tak też jest z wakacjami, które wielkimi krokami zbliżają się ku końcowi. Witaj Szkoło! Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w poniedziałek 2 września 2019 r. na sali gimnastycznej:
  • godz. 9:00 — klasy II i III,
  • godz.10:00 — klasy I.
Po akademii uczniowie spotykają się z wychowawcami w klasach.
 

W zakładce "DLA RODZICÓW" na naszej stronie internetowej znajdują się listy podręczników (SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW) na rok szkolny 2019/2020 odpowiednio po szkole podstawowej oraz po gimnazjum.

Serdecznie zapraszamy absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów do klas humanistycznych językowych w II LO. Są jeszcze wolne miejsca! O szczegółach dowiesz się w sekretariacie szkoły.

PS

Jednocześnie przypominamy osobom już zakwalifikowanym do przyjęcia do klasy pierwszej o niezwłocznym dostarczeniu:
— oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum;
— oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
— 2 podpisanych zdjęć,
tym samym o potwierdzeniu woli nauki zgodnie z REGULAMINEM PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ.
Zrób to już w poniedziałek 22 lipca w godzinach 7:00-15:00, a najpóźniej do 24 lipca do godziny 12:00.
Dokumenty zebrane w tzw. „koszulkach” przynosicie do naszej szkoły — do sekretariatu.
Czekamy i do zobaczenia!
 
 

16 lipca (wtorek) OKOŁO godziny 12:00 opublikujemy listy wstępne.

Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany do przyjęcia do KLASY PIERWSZEJ II LO przynieś do NAS (szkoły, do której zostałeś zakwalifikowany)

  • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

oraz

  • 2 PODPISANE ZDJĘCIA.

Zrób to już we wtorek 16 lipca w godzinach 12:00-15:00, a najpóźniej do 24 lipca do godziny 12:00.
Dokumenty zebrane w tzw. „koszulkach” przynosicie do naszej szkoły — do sekretariatu.
Czekamy i do zobaczenia!

 

W tym roku tzw. zdawalność wyniosła u nas 95,03% (drugi wynik w mieście). Tym, którym nie powiodło się w pierwszym terminie życzymy więcej szczęścia i opanowania na poprawce!!!
Wyniki tegorocznej matury ogłoszone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną jednoznacznie świadczą, że nasza szkoła uzyskała z WIĘKSZOŚCI przedmiotów lepsze  wyniki od średnich w powiecie, w okręgu łódzkim i średnich krajowych (patrz diagram poniżej). Diagram przedstawia wyniki egzaminów pisemnych absolwentów II LO z przedmiotów obowiązkowych i z przedmiotów dodatkowych na tle średnich powiatowych, wojewódzkich i krajowych.
44 prac ocenionych zostało na 100% (28 prac z j. angielskiego na PP, 1 z j. angielskiego na PR, 1 z j. polskiego na PP, 1 z j. polskiego na PR, 13 prac z matematyki na PP).
Gratulujemy Naszym Absolwentom i życzymy Wam dostania się na wymarzone uczelnie.
PS
Pamiętajcie Absolwenci pochwalić się swoim wychowawcom na jakiej uczelni lub w jakiej szkole będziecie kontynuować naukę…

 

28

Cze
2019

OGŁOSZENIE

Wydawanie świadectw maturalnych odbędzie się 04.07.2019 r. (czwartek) od godz. 12:00-15:00.Z poważaniem

Sławomir Kowalczyk

Dyrektor

Żaneta Łęczycka

Wicedyrektor


 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO