15

Paź
2019

CERTYFIKATY DELF

Certyfikaty potwierdzające zdany egzamin DELF z języka francuskiego już rozdane! W czerwcu młodzież Liceum Baczyńskiego przystąpiła do sesji letniej aby we wrześniu otrzymać dyplomy wydawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we Francji. W tym roku do testu przystąpiły 32 osoby na poziomie A1 i A2. Wszyscy zdali! Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Opracowała: Anna Smendowska
 
 
Dnia 11 października br. społeczność II LO obchodziła Dzień Edukacji Narodowej. Klasy 1Ag i 1Cg pod opieką wychowawców zorganizowały uroczystą akademię by przekazać wszystkim nauczycielom i wychowawcom podziękowania za niezwykle ważną pracę bycia przewodnikami kształtującymi młode umysły i za inspirację w rozwijaniu pasji i talentów.
Podczas uroczystości wręczono nagrody, jakie dyrektor szkoły przyznał wyróżniającym się pedagogom. W tym roku Nagrodę Dyrektora II LO otrzymały panie prof.: Iwona Bałazińska-Mielczarek, Anna Haddani, Natalia Król, Mariola Latała, Agnieszka Łęgowik, Mariola Rudecka, Anna Smendowska, Urszula Sokolińska, Małgorzata Wojtecka i Sylwia Wawrzyniak.
Natomiast podczas powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej Nagrodę Starosty otrzymało dwoje naszych nauczycieli: pani prof. Renata Langier i pan prof. Sławomir Gajewski.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
 
 
 
KOLEJNY "ABSOLVENT DAY"
9 października zawitała w progi II LO kolejna nasza absolwentka Alicja Kołodziejczyk studentka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie kierunku Aviation Management. Podczas spotkań z klasami II A, II B i II E Alicja opowiadała o uczelni, kierunku studiów, zaletach studiowania w języku angielskim, praktykach na lotnisku. Bardzo ciekawie mówiła również o rozwoju branży lotniczej, zaletach pracy w lotnictwie i o podróżach. Ale najistotniejsze dla uczniów było, żeby przy wyborze kierunku kierować się zainteresowaniami i realizować marzenia. Dziękujemy za spotkania, życząc wielu sukcesów.
 
 
W dniu 9 października 2019 r. w Liceum Baczyńskiego odbyły się przesłuchania do XXV Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki. Celem Konkursu jest rozpowszechnienie ideałów życia księdza oraz przybliżenie tematyki sakralnej i patriotycznej. W przesłuchaniach wzięło udział 21 uczniów. Uczestnicy Konkursu prezentowali kazania ks. Jerzego Popiełuszki oraz utwory inspirowane jego życiem i działalnością. Jury w składzie: Marzanna Lempart i Mariola Rudecka doceniło dobór repertuaru, oryginalność i dojrzałość prezentowanych utworów oraz emocjonalność literackiego przekazu. Komisja konkursowa wyłoniła finalistów, którzy będą reprezentować II Liceum Ogólnokształcące w kolejnym etapie Konkursu 19 października 2019 r.
Finalistami Konkursu zostali:
— w turnieju recytatorskim:
Wiktoria Kwarta z klasy IBg,
Weronika Borek z IE,
Natalia Kosmala z ID,
Wiktoria Bajorek z IBg i
Sandra Tokarska z IAg;
— w turnieju poezji śpiewanej:
Barbara Moroń z IAC i
Alicja Soczyńska z IIF;
— w kategorii "wywiedzione ze słowa":
Marlena Barańska z IEg i
Sara Bojarska z IIIC;
— w turnieju "teatru jednego aktora":
Anna Stolarczyk z IIB.
Wszystkim finalistom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
 
1 października na większości polskich uczelniach kolejny raz zabrzmi Gaudeamus igitur. W inauguracjach roku akademickiego po raz pierwszy wezmą udział nasi absolwenci, którzy zdawali maturę w maju 2019 roku. Przeważająca większość absolwentów będzie kontynuowała naukę na różnych uczelniach wyższych w Polsce.
Aż połowa absolwentów dwóch klas biologiczno-chemicznych podejmie w roku akademickim 2019/2020 studia wyższe na uniwersytetach medycznych (najliczniejsza grupa w Łodzi i Wrocławiu), z czego aż 15 osób rozpocznie studia na kierunku lekarskim. Łącznie 53 z 60 absolwentów będzie studiowało na kierunkach zgodnych z ukończonym profilem klasy. Najczęściej wybierane kierunki to, oprócz lekarskiego, pielęgniarstwo (4 osoby), dietetyka (4 ), farmacja (3), biotechnologia (3), chemia (3). Na uwagę zasługują też bardzo ciekawe, choć rzadko wybierane specjalizacje, takie jak: chemia i toksykologia sądowa, analityka kryminalistyczna czy elektroradiologia.
Z 30 absolwentów klasy matematyczno-fizycznej z rozszerzoną informatyką aż 9 osób podejmie studia na kierunku informatyka (w tym na informatyce stosowanej, technicznej i algorytmicznej), 3 osoby na kierunku fizyka (studia międzywydziałowe, ścieżka indywidualna, fizyka medyczna), finanse i rachunkowość – 3 osoby, inżynieria – 3 osoby ( biomedyczna, lądowa, środowiskowa), matematyka – 2 osoby (w tym matematyka stosowana). Pozostałe kierunki wybierane przez absolwentów tej klasy to ekonomia, robotyka i automatyka, mechatronika i energetyka. 2 osoby będą studiować na uczelniach medycznych – kierunek lekarski i stomatologię. Najpopularniejszymi uczelniami będą politechnika (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław) – 14 osób, uniwersytet (Warszawa, Kraków, Łódź) – 9 osób, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
Klasy humanistyczne postawiły w tym roku na administrację, filologie obce (angielską, rosyjską i romanistykę) oraz polską, prawo i pedagogikę, tradycyjnie wybierając uniwersytety (głównie Uniwersytet Łódzki, Śląski i Wrocławski).
Wkrótce więcej informacji na temat losów naszych absolwentów.
Serdecznie gratulujemy wszystkim absolwentom dostania się na wymarzone uczelnie i życzymy wszystkiego najlepszego „na nowej drodze życia” — życzymy samych sukcesów w następnym etapie nauki.
 
KOLEJNY "ABSOLVENT DAY"
We wtorekj w naszym liceum absolwent Marcin Kępa organizował zajęcia w ramach programu Adamed Roadshow, gdzie opowiedział o swoich doświadczeniach z innowacyjnym obozem naukowym organizowanym przez fundację Adamed SmartUp. Poza prezentacją obozu Marcin opowiedział o najnowszych publikacjach naukowych, o tym jak je czytać i dlaczego warto to robić. Wspomniał także o innych inicjatywach naukowych, które mogą pomóc młodym ludziom zainteresowanych nauką w rozwijaniu swoich pasji. Marcin gościł na lekcji godziny wychowawczej w 1Dg, na lekcjach fizyki w 2D i 2B.
Linki do programów, o których opowiadał Marcin:
* AdamedSmartup: https://adamedsmartup.pl
* Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci: https://fundusz.org/
* Wakacyjne Warsztaty Wielodyscyplinarne: https://warsztatywww.pl/
* Konkurs E(x)plory: www.expory.pl
* myOxperience: http://www.myoxperience.pl (strona wygląda jakby nie działała, ale znajdziecie też co nieco na FB)
* Droga na Harvard: http://droganaharvard.pl/
Oraz do opisywanych publikacji:
* "An elegant mind: Learning and memory in Caenorhabditis elegans" – http://learnmem.cshlp.org/content/17/4/191.full.pdf
* "Micrometer-sized molecular robot changes its shape in response to signal molecules" – https://www.researchgate.net/…/Micrometer-sized-molecular-r…
 
 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO