Podopieczni p. Małgorzaty Wesołowskiej, instruktorki Sceny Poezji działającej w MDK, zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Wśród nich są nasi uczniowie: Alicja Soczyńska, Karol Mazurek i Mikołaj Malicki.
W piątek w Miejskim Ośrodku Kultury w Piotrkowie Trybunalskim  odbyły się eliminacje rejonowe OKR. Jury oceniało tych, którzy okazali się najlepsi w eliminacjach powiatowych, i wybrali  tych, którzy pojadą do Łodzi. Wśród nich większość stanowią nasi reprezentanci Radomska.
Ogólnopolski Konkurs Recytatorki organizowany jest już od 64 lat. To najstarszy i najważniejszy w Polsce tego typu konkurs. Wielu znanych aktorów było jego laureatami.
Gratulujemy!

 

W dniu 4 kwietnia klasa II C pod kierunkiem Małgorzaty Wojteckiej i Magdaleny Więcek zorganizowała dla swoich młodszych kolegów i koleżanek zajęcia warsztatowe, promujące dbanie o środowisko i zdrowy styl życia w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi, który przypada 22 kwietnia. Do udziału przystąpiły czteroosobowe zespoły ze wszystkich klas pierwszych oraz klasa II C. Zadaniem uczestników było rozwiązanie przydzielonych zadań, które czekały na zespoły na sześciu stanowiskach tematycznych - transport, woda, szkoła, jedzenie, energia i  ubranie. Uczniowie z zapałem rozwiązywali rozmaite zadania, zdobywając jednocześnie wiedzę o tym, jak unikać negatywnego wpływania na środowisko, gospodarować zasobami wodnymi, jak emisja dwutlenku węgla wpływa na środowisko, o źródłach energii odnawialnej i nieodnawialnej, czy też o używaniu sprzętów elektronicznych w domu i ich wpływie na kondycję naszej planety. Obok łamigłówek nie zabrakło też dobrej zabawy np. rzucanie piłki do kosza, układanie rymowanek, slalom między pachołkami w płetwach i gumowcach. Za każdą konkurencję były przyznawane punkty, których największa ilość wyłoniła zwycięzcę- przedstawicieli klasy IB (biol-chem) w składzie: Oliwia Ciesielska, Martyna Muskała, Amelia Sobala i Dominika Sadowska. Serdecznie gratulujemy wygranej i dziękujemy wszystkim za udział we wspólnej zabawie.
Ponadto uczniowie klas IA, IIA i IIE uczestniczyli w tym dniu w wykładzie na temat niskich emisji przeprowadzonym przez przedstawicieli PGK w Radomsku.

Dobiegła końca tegoroczna edycja Turnieju Chemicznego organizowanego przez Instytut Chemii, Nauk o Zdrowiu i Żywności Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.
W tym roku szkolnym w Turnieju wzięło udział ponad 250 uczestników. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 66 licealistów.
W rywalizacji w III etapie wzięło udział 24 uczniów.
Uroczyste zakończenie tegorocznej edycji, połączone z wręczeniem nagród finalistom i laureatom, odbyło się 28 marca 2019 w sali wykładowej Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego UJD. Laureaci z II LO:
Z klasy III F
Szymon Rudawski - 3.miejsce
Dominik Iskrzyński - 6. miejsce
Szymon Więcławski - 9.miejsce
Z klasy III B:
Joanna Kempa - 5. miejsce
Gratulujemy serdecznie i życzymy powodzenia na maturze!

 

Finał Ogólnopolskiego konkursu "Przedsiębiorczy na rynku finansowym".
Pierwszy dzień zmagań finałowych, debaty konkursowe. Magda Wojarska, Anna Stolarczyk i Michał Mielczarek z klasy 1F walczy o laury konkursowe.
W konkursie brało udział 5000 uczniów, spośród których wystawiono 150 drużyn, do finału zakwalifikowało się 8 trzyosobowych zespołów.
Jutro testy wiedzy.
Trzymamy kciuki.

 

Próbny test FCE (B2 First) odbył się 16 marca w II LO w Radomsku na inaugurację akcji Radomsko Zdaje Angielski 2019. W teście wzięło udział łącznie 77 kandydatów, młodzieży i osób dorosłych, reprezentujących szkoły i instytucje z całego powiatu radomszczańskiego. 42 osoby – co stanowi 55% uczestników – uzyskały wynik powyżej 60 procent, który byłby równoznaczny z zaliczeniem właściwego egzaminu. Trzy osoby z najwyższym wynikiem to:

— Piotr Szwed (P.P.J.O. ‘HORIZON’ / II LO w Radomsku) - 96%;
— Piotr Bednarski (II LO w Radomsku) - 94%;
— Karolina Cieślak (ZSP Kleszczów) - 93%.

W nagrodę wezmą oni udział w oficjalnej sesji pretestingowej egzaminu B2 First, która odbędzie się 6 kwietnia w autoryzowanym centrum przygotowawczym do egzaminów Cambridge English – P.P.J.O. ‘HORIZON’ (testowana będzie część Writing).
Właściwa sesja egzaminacyjna odbędzie się już po raz szósty w I LO w Radomsku w sobotę 8 czerwca 2019.
Na kolejną sobotę, 15 czerwca 2019 organizatorzy akcji – P.P.J.O. ‘HORIZON’, I LO w Radomsku oraz II LO w Radomsku – planują już po raz drugi sesję egzaminu YLE dla najmłodszych użytkowników języka angielskiego, dzieci w wieku 8-12 lat.
Patronat honorowy nad projektem edukacyjnym Radomsko Zdaje Angielski jak co roku objął Starosta Powiatu Radomszczańskiego, a patronat medialny redakcja Co Nowego i Radomsko Nasze Miasto.
Gratulujemy Organizatorom, uczestnikom, a wśród nich przede wszystkim Piotrom z II LO :) i Karolinie...

Zakończył się pierwszy etap wymiany polsko-włoskiej po francusku. Wszyscy uczestnicy są zgodni, że była to niezwykła przygoda w poznawaniu siebie i innych. Różnorodny i bogaty program sprzyjał nie tylko zabawie i podróżom, ale służył realizacji projektu edukacyjnego „Spotkanie przyjaciół języka francuskiego. Podróżujcie po Polsce – pozwólcie Waszej pasji stać się przyjemnością.” Sukces wymiany był możliwy dzięki współpracy z dyrekcją Liceum Baczyńskiego oraz z nauczycielami, którzy przeprowadzili lekcje pokazowe dla naszych włoskich przyjaciół. Byli to p. Natalia Król (j. angielski), p. Bartłomiej Kowalczyk (zajęcia sportowe – wspinaczka), p. Mariola Latała (zajęcia sportowe – taniec), p. Małgorzata Wojtecka (warsztaty kulinarne) oraz p. Dariusz Guziak, pracownik Powiatowej Hali Sportowej. Podziękowania kierujemy też do placówek kulturalnych i instytucji, które nadały ciekawy charakter grze miejskiej: Poczcie Polskiej, Drukarni „Kamińskich”, Muzeum Regionalnemu w Radomsku i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku. Szczególne podziękowania kierujemy do p. Anny Kosendek, dyrektor MBP oraz pracowników placówki, którzy gościli grupę polsko-włoską i zaproszonych gości podczas uroczystego podsumowania wymiany. Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego od: p. Beaty Pokory - Starosty Powiatu Radomszczańskiego, posła na Sejm p. Anny Milczanowskiej, firmy p. Jacka Krzynówka, Przedsiębiorstwa Transportowo-Handlowo-Usługowego „Płomiński” p. Marka Płomińskiego, cukierni „Halinka” p. Rafała Romanowicza, studia fotograficznego „Foto-Focus” p. Ilony Flaszka. Dziękujemy też rodzicom i uczniom zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia. Wkrótce, bo już 7 kwietnia następny etap wymiany. Jedziemy do Lucery. To kolejne wyzwanie dla nas – tym razem realizowane pod hasłem „Podróżujmy po Italii – pozwólmy naszej pasji stać się przyjemnością”.
Organizatorzy: Anna Smendowska i Mariola Rudecka

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO