Uroczyste otwarcie CAFE DECOR już w środę 26 października. Czeka na Was: - nowa obsługa - nowa oferta - nowy wystrój SERDECZNIE ZAPRASZAMY
W ramach Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi organizuje Olimpiadę Wiedzy na temat HIV/AIDS pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego skierowaną do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada przebiega dwuetapowo. Zadaniem dwuosobowych zespołów będzie udzielenie odpowiedzi na 20 pytań testowych i 8 problemowych w czasie 60min. Drugi etap to 15 pytań testowych i 5 problemowych do rozwiązania w ciągu 60min. Przewidziano nagrody pieniężne: I MIEJSCE - 2200 ZŁ II MIEJSCE - 1600 ZŁ III MIEJSCE - 1200 ZŁ. Zapisy (oraz materiały edukacyjne) do 17 października u pani Małgorzaty Wojeckiej.
Już w październiku w naszej szkole odbędzie się bezpłatny kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Oferta kierowana jest do wszystkich uczniów z terenu miasta Radomska, w szczególności aktywnych członków Szkolnego Koła PCK. Zapisy u opiekuna SKPCK - Małgorzaty Wojteckiej. Ilość miejsc ograniczona.
Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w X edycji Konkursu na pracę pisemną. TEMAT: Polski system finansowy wobec zawirowań na światowych rynkach finansowych NAGRODY: * za zajęcie pierwszego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3 700 zł brutto oraz publikacje książkowe, * za zajęcie drugiego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3 200 zł brutto oraz publikacje książkowe, * za zajęcie trzeciego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 2 700 zł brutto oraz publikacje książkowe, * trzy wyróżnienia po 1100 zł brutto oraz publikacje książkowe. Szczegóły :www.nbp.pl/PracaPisemna2011 - Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego zaprasza natomiast do udziału w Konkursie na prezentację multimedialną. TEMAT: "Własność czyli rzecz o wolności". szczegóły : www.ferk.pl Ponadto ruszyła już VII edycja Olimpiady Przedsiębiorczości . Hasło przewodnie w tym roku to "Społeczna odpowiedzialność biznesu". Szczegóły : www.olimpiada.edu.pl Zgłoszenia do w/w konkursów przyjmują nauczyciele przedsiębiorczości. ZAPRASZAMY!

06

Wrz
2011

LIDERKI Z II LO

13 czerwca 2011 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie zostały ogłoszone wyniki II edycji ogólnopolskiego konkursu skierowanego do uczennic klas I i II szkół ponadgimnazjalnych – „Jestem szefową”. Jest to wspólna inicjatywa Elżbiety Radziszewskiej - Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania i Katarzyny Hall - Minister Edukacji Narodowej. Głównym celem konkursu jest przełamywanie stereotypów wykluczających kobiety z wyższych szczebli władzy oraz promowanie pozytywnego wizerunku kobiet - przyszłych liderek.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012 odbędzie się 1 września na sali gimnastycznej: - klasy II i III - godz. 9.00 - klasy I - godz. 10.00

             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.