4 listopada 2010 roku w Zespole Szkół Drzewnych w Radomsku odbył się Konkurs Recytatorski Wierszy Patriotycznych i Poezji Śpiewanej o tematyce patriotycznej. Uczennice naszego liceum zajęły w tym konkursie czołowe miejsca. W turnieju recytatorskim Karolina Skalska wywalczyła I miejsce, a Alicja Piekarska - III. W turnieju poezji śpiewanej Zofia Tomzik zajęła III miejsce. Czyżby patriotyzm był znowu w cenie? Gratulujemy naszym recytatorkom!
Do etapu rejonowego Olimpiady promocji Zdrowego Stylu Życia PCK zakwalifikowało się pięcioro uczniów. Są to: 1. Milena Majak 2. Justyna Krawczyk 3.Magdalena Siewier 4. Przemysław Wolski 5. Agnieszka Hofman Życzymy powodzenia na etapie rejonowym, który odbędzie się na przełomie listopada i grudnia.
Serdecznie zapraszamy wszystkich pełnoletnich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w akcji honorowego krwiodawstwa, która odbędzie się 8 listopada na terenie szkoły(gabinet pielęgniarki szkolnej). Początek o godz 10:30. Wszyscy dawcy są w tym dniu zwolnieni z zajęć lekcyjnych. Więcej info u M.Wojteckiej lub u pielęgniarki szkolnej.
W dniach 4 i 5 listopada od godziny 8 rano rozpoczną się zajęcia nauki samobadania piersi dla dziewcząt klas drugich w gabinecie pielęgniarki szkolnej. Harmonogram dla poszczególnych klas zostanie wywieszony 2 listopada na tablicy ogłoszeń. Przypominam o posiadaniu pisemnej zgody rodzica na udział w zajęciach.
Serdecznie zapraszam wszystkich pełnoletnich uczniów do wzięcia udziału w organizowanej na terenie szkoły akcji oddawania krwi, która odbędzie się w poniedziałek 8 listopada, w gabinecie pielęgniarki szkolnej. Honorowo krew mogą oddawać wszyscy uczniowie, którzy ukończyli 18 lat. Aby wziąć udział w akcji, trzeba zabrać ze sobą dokument tożsamości. Zapisy u opiekuna Szkolnego Koła PCK pani Małgorzaty Wojteckiej, lub u pielęgniarki szkolnej.
W ramach realizacji projektu Szkoła Promująca Zdrowie zapraszamy wszystkie uczennice klas drugich na bezpłatne badania palpacyjne piersi. Podczas badania dziewczęta będą miały możliwość nauki samobadania i samoobserwacji piersi pod kierunkiem dyplomowanej położnej. Zapisy u pani Małgorzaty Wojteckiej lub pielęgniarki szkolnej . Posiadanie podpisanej przez rodzica zgody jest warunkiem udziału w badaniu. Akcja "różowa wstążeczka" odbędzie się na przełomie października i listopada.
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO