Strona główna Galeria Kontakt25 Wrzesień 2020 20:49
Menu
O szkole
off
Samorząd Uczniowski
on
Konkursy
on
Sport w szkole
on
Promocja Zdrowia
off
Historia działalności SzPZ
Rekrutacja 2015
off
Współpraca z gimnazjami
on
Zajęcia pozalekcyjne
on
Informatyka
on
Informacje dla maturzystów
off
Do pobrania
on
KRAJOWY CERTYFIKAT SZKOŁY PROMUJACEJ ZDROWIE
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. K.K. BACZYŃSKIEGO W RADOMSKU
W KRAJOWEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE
Nasza droga do sukcesu.


Decyzją Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie nasza szkoła uzyskała rekomendację do nadania tego prestiżowego wyróżnienia. Tę szczególnie dobrą wiadomość uzyskaliśmy w marcu bieżącego roku po kilkumiesięcznym okresie oczekiwania na decyzję Kapituły.
W dniu 9 grudnia w Warszawie odbyła się ceremonia nadania 38 placówkom z całej Polski Krajowych Certyfikatów Szkoły Promującej Zdrowie.

Wśród odznaczonych szkół znalazło się również II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Radomsku, które obok szkoły z Czarnocina reprezentowało województwo łódzkie. Uroczystego wręczenia w Auli Ośrodka Rozwoju Edukacji dokonał Sekretarz Stanu w MEN, wiceminister edukacji narodowejTadeusz Sławecki oraz profesor Barbara Woynarowska - Przewodnicząca Kapituły Polskiego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie. Tym samym szkoła została włączona do Krajowej Sieci Szkół odznaczonych certyfikatem i należy do Europejskiego Programu Szkoły dla Zdrowia w Europie. To tak ważne dla społeczności szkolnej wyróżnienie odebrał szkolny koordynator oświaty zdrowotnej w II LO pani Małgorzata Wojtecka i członek Komisji ds. promocji Zdrowia – Joanna Kurpienik.

Obecnie 104 szkoły w Polsce wśród 3000 szkół promujących zdrowie może pochwalić się tym zaszczytnym wyróżnieniem. W województwie łódzkim II Liceum Ogólnokształcące w Radomsku to pierwsza szkoła ponadgimnazjalna, która uzyskała certyfikat krajowy i jedna z niewielu w Polsce, który go dotychczas otrzymało.

Droga do Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie nie jest prosta, warunki ubiegania się o certyfikat SzPZ są rygorystycznie kontrolowane przez organy Krajowej Komisji Szkoły Promującej Zdrowie, a ich spełnienie to wielkie wyzwanie zarówno dla uczniów szkoły jak i grona pedagogicznego. Aktywność prozdrowotna szkoły sprawdzana jest w bardzo skrupulatny sposób przez komisję. Dokonuje ona analizy wszystkich obszarów działań, w których koordynator projektu SzPZ zobowiązany jest przeprowadzić raport auto-ewaluacji.

Nasza droga do sukcesu wcale nie była taka prosta, po raz pierwszy złożyliśmy wniosek o uzyskanie certyfikatu krajowego już w 2012 roku. Mimo naszych niezaprzeczalnych atutów okazało się, że wstąpienie do „Krajówki” nie było nam pisane. Nie przyjęto nas ze względu na pewne niedociągnięcia w kilku realizowanych obszarach, jednakże dostaliśmy szansę na szybkie uzupełnienie braków. Okres ostatniego roku był niezwykle pracowity. W związku z dokonaną dokładną i szczegółową ewaluacją w pięciu standardach szkoła uzyskała niezwykle cenne informacje o potrzebach w zakresie realizacji programu. Na podstawie uzyskanych wyników wdrożony został plan naprawczy w obszarach, które wymagały poprawy. Dzięki wytężonej i intensywnej pracy nie tylko koordynatora Małgorzaty Wojteckiej, całego zespołu ds. oświaty zdrowotnej i oczywiście społeczności uczniowskiej udało się osiągnąć sukces, co nas niezwykle cieszy, ale i motywuje do dalszych działań. Szczególne podziękowania za okazaną pomoc w analizie przygotowanej dokumentacji należą się koordynatorowi rejonowemu SzPZ – pani Urszuli Szewczyk oraz koordynatorowi wojewódzkiemu – pani Barbarze Tomczyk.

Edukacja prozdrowotna w naszej szkole ma miejsce od wielu lat, pierwszy szkolny program edukacji prozdrowotnej opracowany został w 2002 roku i był realizowany jako ścieżka edukacyjna. W 2005 roku szkoła wstąpiła do Rejonowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, a po okresie trzech lat zostaliśmy przyjęci do Sieci Wojewódzkiej. Zostało to poprzedzone złożeniem dokumentacji przygotowanej w oparciu o pięć standardów, a więc zgodnie z wymaganiami. Uroczyste nadanie Certyfikatu nastąpiło 4 listopada 2008 roku, tym samym II Liceum w Radomsku stało się obok Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska jedyną szkołą w powiecie Radomszczańskim należącą do sieci wojewódzkiej. Dało to nam jako społeczności szkolnej dużą dawkę pozytywnej energii do samorozwoju i pracy na rzecz szkoły oraz środowiska lokalnego w zakresie budowania postaw służących zdrowiu.

W wyniku realizacji programu Szkoła Promująca Zdrowie podejmowane są wśród uczniów naszej szkoły liczne inicjatywy z zakresu promocji zdrowego stylu życia, które wpisały się już na stałe w działalność placówki. Mocną stroną szkoły jest podejmowanie i realizacja działań na rzecz zdrowia nie tylko wśród społeczności szkolnej, ale także środowiska lokalnego. Uznaliśmy nasze działania jako niezwykle ważne dla nas samych, ale również dla szkoły jako placówki, ponieważ jest to jeden z cenniejszych atutów, dzięki którym jesteśmy rozpoznawalni. W wyniku realizacji zagadnień związanych z tematyką zdrowia, szkoła jest zapraszana do udziału w wielu konkursach, szkoleniach, projektach, spotkaniach edukacyjnych. Instytucje, z którymi nawiązaliśmy współpracę są świadome naszych działań zakresie prozdrowotnym dlatego też chcą nas wspierać w dalszym rozwoju.

Wiele placówek oświatowych docenia nasze starania w zakresie kształtowania postaw służących zdrowiu i chętnie włącza się w organizowane przez naszą szkołę konkursy i przedsięwzięcia. W okresie trzech ostatnich lat nastąpił wzrost świadomości i celowości podejmowanych działań wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. Dostrzegają oni potrzebę działań na rzecz zdrowia i aktywnie włączają się w prowadzone akcje, happeningi i rozmaite projekty. Najważniejszym zadaniem Szkoły Promującej Zdrowie jest budowanie świadomości dbania o własne zdrowie i współodpowiedzialności za zdrowie swoje i najbliższych w całej społeczności szkolnej. Podejmowane działania z pewnością zaprocentują w przyszłości. Rodzice coraz częściej zauważają potrzebę edukacji młodzieży w zakresie zdrowia oraz biorą udział w planowaniu tematyki zajęć o zdrowiu. Istotną rolę odgrywa podejmowanie działań prozdrowotnych o zasięgu lokalnym (udział w imprezach lokalnych, ogólnopolskich projektach edukacyjnych, konkursach o zasięgu powiatowym, wojewódzkim itp.).

Promowanie zdrowego stylu życia w środowisku lokalnym umożliwia dotarcie z profilaktyką do szerokiej grupy społeczności nie tylko uczniowskiej. Zaistnienie szkolnych projektów w lokalnych tygodnikach ma działanie promocyjne dla szkoły, którą uczeń postrzega jako placówkę otwartą na nowe doświadczenia i oferującą wiele możliwości wszechstronnego rozwoju ucznia. Podejmowanie działań mających na celu rozwiązywanie problemów cywilizacyjnych i społecznych ukazuje szkołę jako placówkę szczególnie otwartą na problemy współczesnego świata. Skład społeczności szkolnej ulega stałym zmianom: przychodzą nowi uczniowie i ich rodzice, starsi uczniowie dorastają do nowych zadań i ról w tworzeniu SzPZ, zmieniają się nauczyciele i inni pracownicy szkoły, a także jej sojusznicy w społeczności lokalnej. Z tego względu działania informacyjne i praca nad upowszechnianiem koncepcji SzPZ, jej zrozumieniem i akceptacją jest procesem ciągłym, lecz powtarzanym okresowo. Posiadaniem Krajowego Certyfikatu może pochwalić się bardzo niewiele szkół w Polsce. Jest to zaszczyt dla szkoły, a jednocześnie zobowiązuje do tworzenia warunków, które sprzyjają dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej, podejmowania działań na rzecz zdrowia własnego oraz innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska. Posiadanie certyfikatu sprzyja rozwojowi szkoły, motywuje do pracy, zachęca absolwentów gimnazjów do wyboru placówki, która dba o zdrowie ucznia i dobry klimat w szkole.

II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku jest dobrze oceniane przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ prowadzący, pozytywnie wypada w raportach z mierzenia jakości pracy szkoły, ale przede wszystkim stwarza najlepsze warunki do rozwoju i kształtowania osobowości i kompetencji życiowych młodego człowieka.

Koordynator oświaty zdrowotnej w II LO
Małgorzata WojteckaKomentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Certyfikaty i programy
    


Monografia II LO
Rezerwacji lub zakupu monografii wydanej z okazji jubileuszu szkoły można dokonać na stronie internetowej LINK.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniałeś hasła?
Kliknij TUTAJ.