Strona główna Galeria Kontakt26 Styczeń 2021 06:30
Menu
O szkole
off
Samorząd Uczniowski
on
Konkursy
on
Sport w szkole
on
Promocja Zdrowia
off
Historia działalności SzPZ
Rekrutacja 2015
off
Współpraca z gimnazjami
on
Zajęcia pozalekcyjne
on
Informatyka
on
Informacje dla maturzystów
off
Do pobrania
on
XIII edycja Konkursu Literackiego BŁĘKIT
XIII edycja Konkursu Literackiego "BŁĘKIT"

REGULAMIN KONKURSU

Konkurs literacki.
1. Organizatorem Konkursu jest II LO im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Starostwo Powiatowe w Radomsku.
2. Celem Konkursu jest stworzenie młodym ludziom możliwości twórczego wyrażania swoich przemyśleń i spostrzeżeń.
3. Temat pracy jest dowolny.
Mottem tegorocznego konkursu są słowa Kazimierza Wierzyńskiego:
Gdzie nie posieją mnie – wyrosnę,
Nigdzie mnie nie ma, jestem wszędzie


4. Kategorie gatunkowe:
- opowiadanie
- esej
- wybrana forma publicystyczna (np. reportaż, felieton)

Warunki uczestnictwa:
1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu radomszczańskiego.
2. Prace (oryginał, cztery kopie oraz płytę CD w wersji elektronicznej zapisaną w dokumencie Microsoft Word) należy wysłać lub składać na adres:
II LO im. K.K. Baczyńskiego
ul. Bugaj 3
97-500 Radomsko
"Błękit 2013"

Składane prace:
1. Prace muszą być oryginalne; nie powinny być dotychczas publikowane lub nagradzane.
2. Prace powinny być drukowane. Prosimy o zapisanie pracy w wersji elektronicznej (płyta CD w Microsoft Word).
3. Objętość pracy nie powinna przekraczać 15 stron maszynopisu A4 (opowiadanie), 4 stron A4 (esej i reportaż), 2 strony A4 (felieton).
4. Pierwsza strona powinna zawierać tytuł tekstu, kategorię oraz godło (pseudonim).
5. Do każdej pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę, opatrzoną indywidualnym godłem, zawierającą informacje o autorze i jego pracy:
- imię i nazwisko, adres, szkoła i numer telefonu
- tytuł tekstu i kategoria.
Godło musi być wyrażone wyłącznie słownie (dopuszczalne są także cyfry).
6. Autor może zgłosić najwyżej dwie prace w konkursie.
7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

Ocena prac:
1. Podstawowym kryterium oceny jest oryginalność prac, szczególne walory języka i stylu, konsekwentne stosowanie przyjętej kategorii gatunkowej.
2. Komisja przyznaje cenne nagrody rzeczowe i książkowe.
3. Autor najlepszej pracy otrzymuje NAGRODĘ GŁÓWNĄ - Błękitne Pióro. Nagradzane są również najlepsze prace w poszczególnych kategoriach. Przewidziane są także wyróżnienia.
4. Komisja zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.

Informacje organizacyjne:
1. Patronat medialny nad konkursem sprawuje Gazeta Radomszczańska.
2. Prace są archiwizowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku.
3. Termin przyjmowania prac mija dn. 04.04.2013 r. W przypadku przesyłki o przyjęciu pracy decyduje data stempla pocztowego.
4. Dla uczestników konkursu przewidywane są warsztaty literackie i dziennikarskie. Szczegółowe informacje będą podane drogą elektroniczną.
5. Oficjalne zakończenie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się w II LO dn. 29.04.2013 r. (organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu).
6. Informacji o XIII edycji konkursu udziela sekretariat II LO - tel. (44) 683 26 53,
e-mail: sekretariat@lo2.radomsko.pl
Certyfikaty i programy
    


Monografia II LO
Rezerwacji lub zakupu monografii wydanej z okazji jubileuszu szkoły można dokonać na stronie internetowej LINK.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniałeś hasła?
Kliknij TUTAJ.